Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 139

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odzywianie sie roslin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
In the paper the simplified balance of N, P, K, Ca and Mg was presented as the comparison of these elements uptake by the sward of four mountain meadow communities with their quantity supplied in the fertilizers and their contents in the soil after 12 years of experiment. With the yield of communities of orchard grass (Dactylis glomerata) and tall oatgrass (Arrhenatherum elatius) was uptaken 6-25% more investigated macroelements than with soft grass (Holcus mollis) The higher uptake of these elements was not covered by their exhaustion from the top layer of the soil, which means, that these two species of grass take up a part of the nutritional elements from the lower layer of the soil. From among the investigated elements only phosphorus and calcium gave positive balance difference, and their utilization was respectively: 66-75% and 39-43%. The balance of nitrogen was near equilibrium, but in case of Mg and K a negative balance difference was clear and uptake was respectively: 102-114%, 136-143% and 222-279% of the quantity of elements supplied in the fertilizer.
PL
W pracy przedstawiono uproszczony N, P, K, Ca i Mg, porównując ich pobranie z plonem czterech zbiorowisk łąkowych z ich ilością dostarczaną w nawozach oraz ich zawartością w glebie po 12 latach prowadzenia doświadczenia. Z runią kupkówki pospolitej lub rajgrasu wyniosłego zebrano o 6-25% więcej badanych makroelementów niż z kłosówką miękką. Wyższe pobranie nie pokrywało się z wyczerpaniem wierzchniej wrastwy gleby, co oznacza, że dwa gatunki traw część składników pokarmowych pobierały z głębszej warstwy gleby. Spośród badanych składników dla fosforu i wapnia stwierdzono bilans dodatni, a ich wykorzystanie wynosiło odpowiednio: 66-75% i 39-43%. Bilans azotu był bliski równowagi, magnezu i potasu wyraźnie ujemny, a pobranie tych składników wynosiło odpowiednio 102-114%, 136-143% i 222-279% ich ilości dostarczonej w nawozach.
EN
Root and aboveground dynamics of winter rye within a long duration crop rotation established on sandy soil in 1957 has been assessed in the years 1986-89. The patterns of canopy and root growth during the growing season were dependent both on soil fertility level, e.g., patterns of fertilization since 1957 (control, FYM, NPK, NPK + Ca, FYM + NPK) and meteorological conditions during winter and spring periods. Relationships between growth of both organs followed the exponential model. The specific absorption rate for nitrogen (SARN) and nitrogen absorption rate (ARN) were the highest during early growth stages of rye (tillering/shooting) and then decreased significantly even reaching negative values during grain filling on plots receiving NPK fertilizers. Postanthesis root ingrowth was related to decreased grain yield of winter rye on non-fertilized plots and on fertilized ones in years with drought during spring.
PL
W latach 1986-1989 prowadzono badania nad dynamiką masy nadziemnej i korzeniowej żyta ozimego uprawianego w zmianowaniu założonym w roku 1957 na glebie płowej. Dynamika przyrostu masy organów żyta, a zwłaszcza korzeni, zależała zarówno od poziomu żyzności gleby wynikającego z nawożenia (kontrola, obornik, NPK, NPK + Ca, NPK + obornik), jak i warunków pogodowych w okresie zimowym i wiosennym. Relacje między masą korzeni i pędów żyta w sezonie wegetacyjnym wykazywały zależność wykładniczą. Rodzaj nawożenia wyraźnie wpływał na aktywność korzeni (SARN) i szybkość pobierania azotu (ARN) w okresie krzewienie/strzelanie w źdźbło. Rośliny nawożone NPK zawierały nadmiar azotu w stosunku do potrzeb. Wskaźniki pobierania azotu tj. SARN i ARN zmniejszały się wraz z rozwojem żyta osiągając po kwitnieniu nawet wartości ujemne. Wzrost nowych korzeni po kwitnieniu żyta zwiększał szybkość pobierania żyta prowadząc jednocześnie do spadku plonu ziarna. Zjawisko to zachodziło na obiektach nienawożonych i nawożonych NPK w latach z suszami atmosferycznymi wiosną.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.