Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 353

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skazenie zywnosci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Opracowanie jest częściową syntezą wyników badań nad skażeniem płodów rolnych Dolnego Śląska metalami ciężkimi i siarką jakie przeprowadzono w latach 1992 - 1994 w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu. Stwierdzono zróżnicowany poziom zawartości badanych pierwiastków, przy jednocześnie znacznej rozpiętości wyników w obrębie poszczególnych gatunków roślin i ich częściach. Wykazano najniższą bezwzględną ich zawartość w zbożach, wzrastającą kolejno w trawach i okopowych. Zaobserwowano nieznaczny wzrost poziomu zawartości ołowiu w ostatnim roku badań w zbożach, oraz dość silny wzrost zawartości kadmu i ołowiu w roślinach okopowych. Ocena agrochemiczna płodów rolnych wykazała nieprzydatność konsumpcyjną 32 % ziemniaków i 14 % zbóż, natomiast nieprzydatność paszową stwierdzono w 14 % buraków. Przekroczenia dopuszczalnych progowych zawartości metali ciężkich dotyczyły głównie ołowiu, kadmu i cynku oraz w sporadycznych przypadkach niklu i miedzi. Zdecydowana większość analizowanych płodów w których stwierdzono ponad progową zawartość składników wykazywała skażenie jednym metalem, chociaż wystąpiły przypadki jednoczesnego skażenia dwoma i trzema pierwiastkami. Uwzględniając kryteria oceny wykazano, że w badanych roślinach wystąpiła największa koncentracja kadmu, cynku, ołowiu i miedzi. Nie stwierdzono skażenia roślin siarką, a zawartość tego składnika dość zróżnicowana, była charakterystyczna dla badanych gatunków.
EN
This paper is partial synthesis of researches upor crops of Lower Silesia pollution with heavy metals and sulphur in the period of 1992 - 1994 y. conducted by Regional Agro-Chemical Station in Wroclaw. Differentiated level of the tested elements contents with large broadcasting of the results with in species and plant parts were stated. The lowest contents were found in cereals and higher in grasses and even more in root crops. Small increase of Pb content in cereals in last year and big increase Cd and Pb content in root crops were observed. Agrochemical estimation of crops indicated, that 32 % of potatoes and 14 % of grains were not usefull as food, while 14 % of beets were not usefull for fodder. The excessive contents of heavy metals concerned mainly Pb, Cd, and Zn and sometimes Ni and Cu.Predominently the pollution was limited to one element. Relatively highest contents in plants concerned Cd, Zn, Pb and Cu. Excessive sulphur contents were not shated, and though very differentiated, it content was tipical for the tested species.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości wykorzystania żywności jako elementu działań bioterrorystycznych. Uważa się obecnie, że zakażenie lub skażenie produktów żywnościowych jest łatwiejsze niż stosowanie formy aerozolowej w atakach bioterrorystycznych. Zastosowanie przez terrorystów żywności w atakach bioterrorystycznych może nie tylko powodować ofiary o charakterze przypadkowym, ale wywołuje także wśród ludności strach i paniką oraz ograniczenie lub utratą zaufania do władz. Efektem działań bioterrorystycznych na gałęzie przemysłu żywnościowego, a więc na producentów żywności, może być zachwianie tynku dla poszczególnych produktów żywnościowych i ich producentów, co ściśle wiąże się ze znacznymi stratami materialnymi
EN
The work presents possibilities to use food as an element of bioterroristic activity. At present it is considered that infection or contamination of food products is easier than use of aerosols in bioterroristic attacks. Terrorists can use food in their attacks what can cause accidental' casualties but can also provoke fear and panic, reduction or even distrust of authorities. The result of bioterroristic activity on food industry i.e. food producers may be unsettlement on food products and food producers market what is closely related with significant material loss.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.