Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektryka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zadania dla elektryki wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej, potrzebę długofalowej strategii rozwoju polskiej elektryki, kierunki zmian w krajowej elektryce, celowość zmian sposobów i zakresu użytkowania energii oraz rozwój kształcenia młodych inżynierów elektryków.
EN
Discussed are electricity industry problems resulting from directives of the European Union, the need of the long-term development strategy for the Polish electricity industry, directions of changes in this domestic industry sector, purposefulness of changes in methods and the range of energy utilization as well as the development of the young electric engineers’ education.
PL
Ryszard Jodzis był również tłumaczem języka francuskiego i rosyjskiego, przewodnikiem turystycznym PTTK oraz pułkownikiem Wojska Polskiego.
PL
"Historia Elektryki Polskiej" jest wyjątkowym dziełem, w przygotowanie którego było zaangażowanych ponad 250 specjalistów1) związanych z nauką i przemysłem. W wyniku pracy tych osób powstało opracowanie, do którego jeszcze dzisiaj chętnie sięgają osoby zainteresowane historią techniki. Składa się ono z pięciu tomów: "Nauka, piśmiennictwo i zrzeszenia" (1976 r.), "Elektroenergetyka" (1977 r., wyd. II 1992 r.), "Elektronika i telekomunikacja" (1974 r.), "Przemysł i instalacje elektryczne" (1972 r.), "Trakcja elektryczna" (1971 r.). Redaktorzy musieli pokonać wiele trudności, zanim osiągnęli swój cel. Niektóre poważne, jak brak chętnych do przygotowania opracowań z danej tematyki, inne prozaiczne z dzisiejszego punktu widzenia, jak załatwianie przydziału papieru, czy kłopoty z akceptacją cenzury. Artykuł przedstawia wieloletnie działania prowadzone w celu wydania "Historii Elektryki Polskiej" oraz osoby, które były w tę pracę zaangażowane. Szczególnie dzisiaj, w roku jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, warto oddać im hołd.
PL
W dniu 27 czerwca 2021 r. zmarł nagle kol. dr hab. inż. Krystian Leonard Chrzan, wieloletni pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, aktywny działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich, sekretarz naukowy Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP, członek Komisji Historycznej Oddziału Wrocławskiego, wieloletni członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej Nr 73 ds. urządzeń energetycznych o napięciu powyżej 1 kV oraz ograniczników napięć, członek SEP od 1981 r. Uczestnik Sympozjum Historii Elektryki.
PL
Anatol Gosiewski (1928-2005), prof. dr hab. teorii i zastosowań sterowania optymalnego, programowania oraz sterowania robotów i manipulatorów wykładowca, dydaktyk i organizator.
PL
Termowizja stanowi proces obrazowania w paśmie średniej podczerwieni przy długości fali mieszczącej się pomiędzy 0,9 a 14 μm. To właśnie w tym zakresie jest możliwe rejestrowanie promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych. Należy podkreślić przy tym brak konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła oraz możliwość wykonania dokładnego pomiaru temperatury tych obiektów.
PL
Inżynier elektryk, profesor zwyczajny, inicjator i współautor prac nt.: urządzeń elektrycznych, norm, przepisów i słownictwa elektrycznego. Aktywny działacz PPS, patriota, więzień caratu. Kierownik Zakładu Urządzeń Elektrycznych PW. Autor wielu książek i artykułów technicznych.
PL
W poprzednim zeszycie czasopisma „Elektroinstalator” zamieściliśmy pierwszą część artykułu, w którym autor przedstawił m.in. informacje o metodzie obliczania rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną zużywaną na elektryczne oświetlenie obiektu - opartą na projekcie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (a także lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość) oraz sporządzania świadectw ich charakterystyki energetycznej. W artykule zwrócono również uwagę na zasady współdziałania projektanta z przyszłym użytkownikiem obiektu oraz na współzależność efektywności energetycznej systemów oświetleniowych od przeprowadzania prac konserwacyjnych.
PL
Autor referatu przedstawia swoje refleksje związane z tytułem konferencji KBE'2001 ("Bezpieczeństwo w elektryce") oraz jego zawartością tematyczną i merytoryczną przyjmując, że pojęcie "elektryka" jest najogólniejszym i najpojemniejszym określeniem zjawisk związanych z ładunkami elektrycznymi, będącymi zarówno w spoczynku jak i w ruchu.
14
Content available remote O poprawność polskiego słownictwa z zakresu elektryki
60%
Spektrum
|
2009
|
tom nr 9-10
LXXII-LXXIX
PL
Polski Komitet Terminologii Elektryki SEP działając w duchu opracowania słownictwa polskiego z zakresu współczesnej elektrotechniki, elektroenergetyki, telekomunikacji, automatyki itp. współpracuje z odpowiedniki komitetami technicznymi PKN dbając o to, żeby w normach terminologicznych IEC i w ich polskiej wersji PN-IEC słownictwo polskie odpowiadało zasadom jednolitego i logicznego sytemu terminologicznego.
EN
Activity of the Polish Committee of Electrical Terminology SEP is directed towards to establish the Polish vocabulary of electrical technology, electric power systems, telecommunication, automatic control etc. The Committee cooperates with relevant technical committees of the PKN carrying for the correctness of the Polish vocabulary to form a compact terminological system as well In the IEC terminological standards as in their Polish version PN-IEC.
18
Content available remote Pierwsi polscy autorzy prac z dziedziny elektryczności i magnetyzmu
60%
PL
W pracy przedstawiono 23 sylwetki pierwszych polskich badaczy zjawisk elektrycznych i magnetycznych z XVIII i XIX w oraz przytoczono ich główne publikacje. Wskazano pierwszą publikację w języku polskim z 1766 r. „O dziwnych bursztynowania skutkach …”, napisaną przez Józefa Rogalińskiego. Praca Rogalińskiego jest o 11 lat wcześniejsza od publikacji J.H. Osińskiego, uważanego za polskiego prekursora w tej dziedzinie. Pominięto tłumaczy na język polski prac obcych oraz autorów publikacji inżynierskich z końca XIX w. Skorygowano nieścisłości biograficzne we wcześniej publikowanych doniesieniach.
EN
In this work profile of 23 first polish researchers of electric and magnetic phenomena of the XVIII and XIX century is presented and their main publications are given. The first publication in Polish was written by J. Rogaliński in 1766.This work is 11th years earlier as the publication written by J.H. Osiński, who is in Poland recognized as precursor in this field of science. The works of foreign authors translated into Polish and technical papers published towards the end of the XIX century are pass over. The biographical inaccuracy in previous publications are corrected.
19
Content available remote SEE WORLDWIDE - inżynierskie oprogramowanie dla elektryków
60%
PL
Artykuł jest próbą analizy (prezentuje) nową strategię międzynarodowego przedsiębiorstwa IGE+XAO - głównego dostawcy programów inżynierskich dla elektryków w świecie. Program Schema - standard w tworzeniu dokumentacji technicznej w elektryce i automatyce - otrzymuje nową twarz o nazwie SEE.
20
Content available remote Modeling of corona discharge and overvoltage propagation along transmission lines
60%
EN
A mathematical model is incorporated into the Alternative Transients Program version of the Electromagnetic transients program (ATP/EMTP), using the MODELS interface introducing the algebraic, differential and Boolean equations, to be solved by the Trapezoidal method. The ATP-EMTP part sets out the additional network elements representing the corona model and discusses the basic aspects of modeling. It simulates transmission lines with the corona effect and computes the attenuation and distortion caused by surge propagation along transmission lines due to corona phenomena with the user-defined multi-branch circuit type94 in ATP. The results of the proposed model are compared with experimental investigations in the literature.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.