Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pro-family atmosphere
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Hodnocení prorodinné atmosféry mezi mladými věřícími
100%
EN
The article discusses a quantitative study which maps the evaluation of pro-family atmosphere in a church among young believers (from 17 to 30 years). The theoretical background is based on understanding the concept of pro-family atmosphere, the legal base of churches in the Czech Republic with a focus on the Roman Catholic Church and the Silesian Evangelical Church description, the value development of marriage and family in church and secular society and the Christian concept of marriage, family and premarital relations, including their related aspects. The empirical part is based on anonymous surveys by an on-line questionnaire focusing on sociodemographic and religious characteristics, the scale of values (surveyed by the standardized Rokeach Value Survey) and the evaluation of questions about pro-family atmosphere in a church, partner and marriage relationships and sexuality. 262 respondents participated in the research. The obtained data were processed by descriptive statistics, parametric and nonparametric tests. The results indicate different value preferences among believers in relation to their marital status, which is also related to the degree of satisfaction with the pro-family atmosphere. The results confirmed the relation of religious practice and agreement between personal and Christian opinions. In conclusion, it discusses the limits of the research and possible interventions and suggestions for further study.
CS
Článek pojednává o kvantitativní studii zaměřené na zmapování hodnocení prorodinné atmosféry v církevním prostředí mezi mladými věřícími (od 17 do 30 let). Teoretické zázemí se opírá o uchopení pojmu prorodinná atmosféra, právní zakotvení církví v České republice se zaměřením na popis Římskokatolické církve a Slezské církve evangelické a.v., vývoj hodnoty manželství a rodiny v církevní i sekulární společnosti a křesťanské pojetí manželství, rodiny a předmanželských vztahů, včetně jejich souvisejících aspektů. Empirická část vychází z anonymního šetření prostřednictvím online dotazníku se zaměřením na sociodemografické a náboženské charakteristiky, hodnotový žebříček (zjišťován standardizovanou Rokeachovou škálou hodnot) a hodnocení položek týkajících se prorodinné atmosféry v církvi, partnerských a manželských vztahů a sexuality. Výzkumu se zúčastnilo 262 respondentů. Získaná data byla zpracována popisnou statistikou, parametrickými a neparametrickými testy. Výsledky poukazují na odlišnou preferenci hodnot mezi věřícími v souvislosti s jejich rodinným stavem, který rovněž má vztah k míře spokojenosti s prorodinnou atmosférou. Dále byl prokázán vztah náboženské praxe a shody vlastních názorů s křesťanskými stanovisky. V závěru je pojednáno o limitech práce a případných intervencích či podnětech pro další studie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.