Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1716

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 86 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konkurencja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 86 next fast forward last
PL
Przedstawiono teorię działania firm w warunkach konkurencji rynkowej. Pokazano, w jaki sposób wprowadzenie konkurencji do sektora energetycznego może wpłynąć na ceny zakupu i sprzedaży energii przez spółki dystrybucyjne. Sformułowane zależności matematyczne mogą być również wykorzystane, przy określonych założeniach, do opisu pozycji dystrybutora będącego monopolistą na rynku energii.
EN
Competition of companies is a typical feature of free market economy. True is also a contrary statement: lack of free market causes lack of competition, which means that free market and competition are mutually connected and that one does not exit without the other. The most importent criterion for evaluating activity of business is the level of profit. A firm, which achieves very little or none profit is rarely in position of great trust in financial institutions so very important while planning and carrying out a purpose concerning development. In the paper is presented a model showing dependence of achieving profit or energy distributors companies on: quantity of participation in a market, demand for energy, costs of distribution, flexibility of energy prices. Formula can be used for a description of individual electrical energy distributor position in a competition market.
PL
Perspektywa nieodległej akcesji do Unii Europejskiej skłania do głębszej refleksji nad zagadnieniem konkurowania. Rozważono różne ujęcia konkurowania oraz zjawiska występujące na współczesnych rynkach.
6
Content available Wizja banku przyszłości
87%
EN
Recenzowana publikacja jest efektem pogłębionej refleksji, związanej z prowadzeniem interaktywnej dyskusji w ramach blogu poświęconego aktualnym problemom globalnych rynków . Zawartość merytoryczna książki koncentruje się wokół dwóch obszarów: pierwszy z nich prezentuje poglądy Skinnera, jak może wyglądać cyfrowy bank, a drugi poświęcony jest ocenie 9 przykładów (cases) opisujących działania instytucji bankowych, które zdecydowały się na ryzykowne, ale już wielce obiecujące kreowanie nowego kształtu bankowości w XXI wieku.
PL
Proces restrukturyzacji przemysłu, w tym podstawowych jego elementów, tj. przedsiębiorstw przemysłowych, jest procesem ze swej natury bardzo złożonym. Za Pasiecznym (1997) i Nalepką (1997, 1998) można wyróżnić dwa główne etapy tego procesu. Pierwszy – to uchronienie się przed upadkiem (jest to tzw. restrukturyzacja ratunkowa lub naprawcza), natomiast drugi – to w zależności od stopnia zaawansowania zmian – restrukturyzacja rekonwalescencyjna lub rozwojowa. Pierwszy etap obejmuje zmiany formy organizacyjno-prawnej (najczęściej przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa) i prywatyzację, racjonalizację poziomu zatrudnienia, restrukturyzację finansową(negocjacje z bankami i wierzycielami), rezygnację z produkcji wyrobów, które nie znajdują nabywców na wolnym rynku, oraz pozbywanie się zbędnego majątku produkcyjnego i nieprodukcyjnego. Drugi etap to doskonalenie zasad funkcjonowania, a więc działania na rzecz obniżenia kosztów, budowanie skutecznych strategii finansowych, wprowadzanie nowych produktów i technologii, modernizacja posiadanego majątku produkcyjnego, szerokie i intensywne działania projakościowe, zwiększanie aktywności marketingowej i ekspansja geograficzna oraz wchodzenie w fuzje i przejmowanie innych przedsiębiorstw.
8
Content available remote Przewaga konkurencyjna organizacji działającej w burzliwym otoczeniu
80%
PL
W artykule podjęto próbę opisania pola konkurencyjnego i kluczowych procesów oddziałujących na nie. Ponadto przedstawiono kapitał intelektualny, który jest jednym z najważniejszych czynników kreujących przewagę na rynku. W końcowej części pokazano opcje strategiczne bazujące na kapitale i otoczeniu.
EN
The test description of competitive field and key processes in article was undertaken on it. It moreover intellectual capital was introduced, which is one of the most important creating on market superiority factors. Strategic basing on capital and surroundings options in final part were showed.
9
Content available remote Konkurencja na rynku elementów złącznych
80%
PL
Wiele osób lubi wolną konkurencję - szczególnie w branżach, w których nie pracuje. Lubimy mieć sklep otwarty do późna, byśmy mogli w każdej chwili kupić coś potrzebnego, o czym zapomnieliśmy przy wcześniejszych zakupach. Lubimy, gdy sklepikarze walczą o nas różnymi promocjami, gadżetami, programami lojalnościowymi. Lubimy, gdy benzyna na naszej ulubionej stacji jest o 5 groszy tańsza niż na tej obok, a po zatankowaniu 50 litrów czeka na nas jeszcze kawa za pół ceny. To wszystko lubimy... Ale wiele osób bardzo, ale to bardzo, nie lubi, gdy musi w swojej pracy konkurować o klienta.
12
Content available remote Otwarcie rynku i co dalej?
80%
PL
Minął 1 lipca 2007 r.; mamy więc za sobą symboliczną datę pełnego otwarcia rynku. Pozornie nic wielkiego się nie stało, co skłania sceptyków do zadawania pytania „po co to było robić?”. Czy mimo wielu zmian wszystko pozostanie po staremu? Wyodrębnienie operatorów ze spółek dystrybucyjnych jest przedostatnim etapem w procesie liberalizacji rynku energii elektrycznej. Rynek ten zyskuje tym samym nową jakość, ponieważ w warunkach rozdziału działalności sieciowej od obrotu należy oczekiwać (i wymagać) neutralności operatorów - zaprzestania utrudnień przy zmianie sprzedawcy, czyli odejścia od praktyki utrzymywania odbiorców „na siłę”. Przypomnijmy kilka najważniejszych elementów tego procesu, o którym nie da się powiedzieć, że przebiegał bez perturbacji.
13
Content available remote Koopetycja w innowacyjnych strukturach integracyjnych
80%
PL
W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania na temat koopetycji i jej możliwości implementacji w innowacyjnych formach powiązań integracyjnych. Zaprezentowano problematykę zespolenia się konkurencji i współpracy w jeden typ relacji i interakcji, który jest cechą charakterystyczną dla systemów gospodarczych, takich jak klastry. Wydaje się, że połączenie konkurencji i współpracy prowadzi do wyłonienia się nowego sposobu regulacji zachowań podmiotów gospodarczych –koopetycji.
14
80%
PL
Celem artykułu jest przedstawienie korzyści kooperacyjnych z funkcjonowania firm w strukturach klastrów gospodarczych, a także przedstawienie na podstawie ogólnodostępnych danych, czy Podlaski Klaster Bielizny osiągnął takie korzyści. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano klaster przemysłowy. W rozdziale drugim, na podstawie wybranej literatury, przedstawiono korzyści kooperacyjne. Rozdział trzeci pokrótce opisuje Podlaski Klaster Bielizny. W ostatnim, czwartym rozdziale, skupiono się na korzyściach kooperacyjnych Podlaskiego Klastra Bielizny.
EN
Konkurencja to proces rywalizacji między sobą jej uczestników w dążeniu do osiągnięcia analogicznych celów. Natomiast konkurencyjność to zdolność do skutecznego konkurowania. Istnieje wiele rodzajów konkurencji, w zależności od przyjętego kryterium jej podziału. Również konkurencyjność można w różny sposób klasyfikować. Konkurencyjnością można zarządzać przez sterowanie instrumentami konkurencji. By zarządzanie to było skuteczne i efektywne, należy posiadać wiedzę, praktyczne umiejętności i niezbędne zasoby kształtujące konkurencyjność.
PL
Competition is the process of rivalry that occurs between its participants when pursuing to gain similar objectives. But competitiveness means the ability to enter successful competition. According to the chosen criterion many kinds of competition can be distinguished. It uses a lot of tools, which can generally be described as price tools or off-price tools. Furthermore, competitiveness can also be classified in different ways. In addition, competitiveness can be managed by steering of competition tools. For that management to be successful, a great deal knowledge and practical skills as well as indispensable resources shaping competitiveness are necessary.
16
80%
PL
W opinii zarówno pasażerów jak i specjalistów, organizacja transportu kolejowego w Polsce nie jest ani logiczna ani efektywna. Stąd pytanie: Czy kolej w dzisiejszym polskim wydaniu ma szansę przezwyciężyć napierające alternatywne środki komunikacji? W artykule przedstawiono sytuację kolei po zmianach z 2001r. oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy na rynku kolejowym w Polsce mamy do czynienia ze zdrową konkurencją czy z monopolizacją? W podsumowaniu wskazano na działania, które zaplanowano celem poprawy sytuacji polskiego kolejnictwa.
PL
Celem artykułu jest analiza konkurencyjności agroturystyki jako formy spędzania czasu wolnego. W prezentowanych wynikach badań często powielany jest stereotyp budowania pozycji konkurencyjnej przede wszystkim na niskiej cenie. W niniejszym artykule autorka wskazuje na inne wymiary konkurencyjności agroturystyki, mające uzasadnienie w ekonomii behawioralnej. Przywołuje wyniki badań ankietowych realizowanych przez różnych badaczy. O wyborze oferty agroturystycznej bardzo często decydują czynniki pozaekonomiczne, w tym walory przyrodnicze i kulturowe regionu, oferta aktywnego spędzania czasu. Ważną rolę odgrywają trendy konsumenckie, w które agroturystyka się wpisuje. Stanowią też one wskazówkę dla wiejskich kwaterodawców, pozwalającą na poprawę konkurencyjności ich oferty. Autorka wskazała też różne rodzaje ryzyka towarzyszące decyzjom o wyborze oferty agroturystycznej.
18
80%
PL
Dzięki postępowi technologicznemu, a szczególnie zwiększeniu możliwości przesyłania na coraz większe odległości, rynki energii elektrycznej wykraczają swoim działaniem poza terytorium państw. W artykule zostały omówione uwarunkowania sprzyjające tworzeniu regionalnych porozumień na rzecz współpracy energetycznej i jej skutków. Zdaniem autorki, regionalizacja rynków energii stanowi formę współpracy, odpowiadającą tak potrzebom rynków wewnętrznych państw, jak i globalnej gospodarce światowej.
20
Content available remote Metodyka poszukiwania nisz rynkowych
80%
PL
Artykuł przedstawia metodę pozwalającą przedsiębiorstwom na znalezienie nisz rynkowych wolnych od konkurentów. W wielu sytuacjach, szczególnie wtedy, gdy rynek jest stary lub wolno rosnący prezentowana metoda może okazać się znacznie skuteczniejsza od bezpośredniej konkurencji. W podobnej sytuacji kluczową sprawą jest wykreowanie produktu jak najlepiej dostosowanego do potrzeb klientów.
EN
The article presents a method, which allows a company to find a market space free from competition. In many situations (when the market is old or is growing slowly) this method can be a better one than competing head to head. In such a situation the key to solve this problem is to create a product best adjusted to customers' demands, expectations and needs.
first rewind previous Strona / 86 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.