Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The authoress attempts to differentiate the various ways in which the anthropology of literature and literary anthropology are understood in the humanities today. She surveys the various approaches to disciplines. She concentrates on presenting both concepts and showing the differences between them, reserving the term 'anthropology of literature' for the analysis of texts from a social anthropological perspective, and 'literary anthropology' for the texts based in philosophical anthropology.
PL
W wielu produktach spożywczych sacharoza jest zastępowana syropami wysokofruktozowymi. Stosowanie syropów wysokofruktozowych zamiast sacharozy jest tańsze, łatwiejsze, bardziej wydajne, a niektóre produkty spożywcze z dodatkiem syropów są bardziej atrakcyjne sensorycznie. Wpływ syropu wysokofruktozowego na organizm człowieka jest aktualnie przedmiotem wielu badań. Przypisuje mu się istotną rolę w rozwoju otyłości, która zaliczana jest do przewlekłych chorób niezakaźnych, zwiększających ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń gospodarki lipidowej, chorób układu sercowo-naczyniowego, dny moczanowej, kamicy nerkowej oraz niektórych nowotworów. Syropy te dodawane są nie tylko do napojów i słodyczy, ale także do wielu produktów, które powszechnie utożsamiane są z prawidłowym sposobem żywienia (np. mleczne napoje fermentowane, serki twarogowe czy desery mleczne). Istotne są zatem: czytelne znakowanie produktów spożywczych oraz wiedza konsumentów na temat wpływu składników żywności na zdrowie, pozwalające na świadomy wybór produktów spożywczych.
EN
In many food products, saccharose is replaced with high fructose syrups. The use of high fructose syrups instead of saccharose is less expensive, easier, more efficient, and some products with those syrups added are sensorily more attractive. Presently, the effect of high fructose syrup on human body is a subject of many studies. It is supposed to play a significant role in the development of obesity, which is classified into a group of chronic non-infectious diseases, which increase the risk of developing type 2 diabetes, hypertension, lipid disorders, cardiovascular diseases, gout, nephrolithiasis, and some types of tumours. Those syrups are not only added to beverages and sweets, but, also, to many products that are customarily equated with healthy eating (e.g. fermented milk drinks, cheese curds, and dairy desserts). Therefore, in order to enable consumers to choose foods mindfully, it is important that food products are clearly labelled and that consumers have adequate knowledge of the effect of food components on health.
EN
Introduction. The ageing in men, the most frequent pathologic lesions affecting the prostatic gland in this period are benign prostatic hyperplasia (BPH) and prostate cancer (PC), the course of which may be influenced by the improper nutritional status of patients and their nutritional habits. The aim of this study was, therefore, to evaluate the nutritional status and eating habits of men diagnosed and treated for one of the above diseases. Material and metods. The nutritional status of 30 male patients with clinically confirmed and treated disease of the prostatic gland, including 15 men (aged 51-75 years) with BPH and 15 men (aged 51-73 years) with PC, was evaluated based on their BMI, WC, WHR, and WHtR parameters. In tum, the energy and nutritive value of 90 daily food rations (DFRs) was evaluated. Finally, calculations were made for the Key’s index of diet atherogenicity, resultant Glycemic Index (GI) and Glycemic Load (GL). Results. Higher values of the BMI, WC, WHR and WHtR parameters were noted in the men with PC, they were also characterized by a higher incidence of peripheral subcutaneous obesity and visceral obesity. The DFRs of the men were characterized by a low energy value and by a low intake of available carbohydrates, dietary fiber, K, Ca, Mg, vitamins D and C, and fluids at a simultaneously high intake of total and animal protein, cholesterol, Na, P, Fe, Cu as well as vitamins B2 and PP. The contribution of energy derived from the basic nutrients diverged from the recommended values. In addition, the DFRs were characterized by high values of Key’s index and 24-h GL. Differences in meeting the RDA for selected nutrients between the analysed groups of men were statistically significant. Conclusions. The improper nutritional status of the men may result from their incorrect nutritional habits which fail to improve their health status, and even predispose them to the development of some diet-dependent diseases. In view of that, both correction of diets of the surveyed men, as well as their health-promoting nutritional education in the aspect of prostate diseases seem necessary.
PL
Wstęp. W okresie starzenia u mężczyzn najczęstszymi zmianami chorobowymi dotykającymi gruczoł krokowy są łagodny przerost stercza (benign prostatic hyperplasia BPH) lub rak stercza (prostate cancer PC), do przebiegu których może przyczynić się nieprawidłowy stan odżywienia i sposób żywienia. Celem pracy była ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia mężczyzn, u których zdiagnozowano i leczono jedno z w.w. schorzeń. Materiał i metody. U 30 mężczyzn z klinicznie potwierdzoną i leczoną chorobą gruczołu krokowego, w tym 15 mężczyzn (w wieku 51-75 lat) z BPH oraz 15 (w wieku 51-73 lat) z PC oceniono stan odżywienia na podstawie wartości wskaźników BMI, WC, WHR, WHtR. Oceniono wartość energetyczną i odżywczą 90 całodziennych racjach pokarmowych (crp). Obliczono wskaźnik aterogenności diety Keysa oraz wartość wypadkowego Indeksu Glikemicznego i Ładunku Glikemicznego. Wyniki. Większymi wartościami wskaźników BMI, WC, WHR i WHtR charakteryzowali się mężczyźni z PC, częściej występowała u nich otyłość obwodowa i wisceralna. Crp mężczyzn charakteryzowały się niską wartością energetyczną oraz małym spożyciem węglowodanów przyswajalnych, błonnika, K, Ca, Mg, witamin D i C oraz płynów przy jednocześnie dużym spożyciu białka ogółem i zwierzęcego, cholesterolu, Na, P, Fe, Cu oraz witamin B2 i PP. Udział energii pochodzącej z podstawowych składników odżywczych odbiegał od zalecanych wartości. Ponadto crp charakteryzowały się dużymi wartościami wskaźnika Keysa oraz całodobowym GL. Różnice w realizacji norm na niektóre składniki odżywcze pomiędzy grupami badanych mężczyzn były statystycznie istotne. Wnioski. Nieprawidłowy stan odżywienia mężczyzn może wynikać z nieprawidłowego sposobu żywienia, który nie sprzyja poprawie ich zdrowia, a nawet predestynuje do rozwoju innych chorób dietozależnych. Dlatego konieczna wydaje się korekta diety u badanych mężczyzn i prowadzenie profilaktycznej prozdrowotnej edukacji żywieniowej w aspekcie chorób stercza.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.