Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1381

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kultura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
PL
kronika kontaktów kulturalnych polsko - iberoamerykańskich
PL
W artykule przedstawiono analizę teoretyczną metodologicznego podejścia do wszechstronnego rozwoju osobowości jako podstawy do tworzenia kultury psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. W oparciu o obrane podejście metodologiczne uzasadniona została celowość postrzegania złożoności ludzkich problemów oraz ich badania nie tylko z perspektywy selektywnego aspektu psychiki ludzkiej, ale przede wszystkim w kontekście kultury osobowości człowieka.
EN
In the article the theoretical analysis methodological approaches to comprehensive development of personality as a basis for the formation of psychological culture in crisis. Substantiates the idea of the complexity of human problems, that is the basis of a methodological approach to the study of not only the psyche, but also the individual and his culture.
10
Content available Kultura dwudziestolecia
63%
11
Content available Kontekst filozoficzno-kulturowy współczesności
63%
PL
Niniejsze zagadnienie może stanowić doskonały przedmiot kilkudniowych obrad i sympozjów. Implikuje ono bowiem bardzo obszerną i wielowymiarową problematykę, nie tylko filozoficzną. Trudno zatem w kilku słowach przybliżyć i scharakteryzować naszą kulturę i cywilizację, zwłaszcza w jej relacji do godności osoby ludzkiej i jej epistemologicznego wymiaru bytowania. Z konieczności zostanie ono zacieśnione do kontekstu kulturotwórczego, związanego z refleksją filozoficzną, która, będąc racjonalnym namysłem nad zastaną przez człowieka rzeczywistością, rości sobie niejednokrotnie prawo do kreatywizmu epistemologicznego, a przynajmniej aksjologicznego. Znane i rozumiane są znaczenia pojęć: „filozofi a” i „kultura”. Terminem szerszym znaczeniowo jest pojęcie „kultury”, która dotyczy wszelkiej duchowej, racjonalnej i materialnej twórczości ludzkiej. Twórczość ludzka wypływa jednak z pewnych inspiracji aksjomatycznych obecnych w systemie poznawania i oceniania świata. Wizja filozoficzna, ale i religijna, jest tu więc nieodzowna. Albowiem nie tylko refleksja filozoficzna wpływa na obraz kultury i kształtowania się całej cywilizacji. Swoje poczesne miejsce ma także nauka, której rozwój w dużej mierze odpowiada podstawowym tendencjom filozoficznym i kulturowym.
EN
John Paul II in his allocutions often emphasized the important role of the culture in the life of the human being and of the nation. Among others in the form of the United Nations, which took place in Paris in 1980, underlined the fact the culture is the strongest cement for the sovereignty of a nation. I am a son of a nation which survived the most difficult experience, whose neighbours sentenced for death so many times – yet survived and didn’t lose it’s identity. It kept it’s own identity and maintained it’s own sovereignty as a nation through the partitions and occupation. To survive it didn’t use any physical powerful means, but only it’s culture which proved itself to be stronger than other forces [...]. There is a basis of the sovereignty of the society; it finds it’s expression in the national culture. It’s the same sovereignty by which the most sovereign is the human being. The purpose of my paper is to point out the fact that the national culture is an indispensable condition to keep the sovereignty of the person and indicate that there is no nation without culture. Deprived from that foundation we become slaves without past, future and without any basis to our relations or fellowships. The present-day’s threats to the culture of European nations are the wrong ideological presumptions on which is built the European Union (socialism) and antinational, imperial globalism.
PL
Culture has been the subject of researchers’ consideration for centuries, which is confirmed by hundreds of published definitions of the word culture. Even a perfunctory analysis of those definitions indicates that it is difficult to talk about culture using it as a consistent concept. The aim of this article is therefore to highlight the richness of meaning of the word culture by presenting and discussing the characteristics of culture which appear most frequently in definitions developed by social psychologists, cultural anthropologists, social pedagogues, foreign language acquisition researchers, and students of German philology. The final part of this articlepresents those features of culture which allow to place this concept correctly in the process of foreign language teaching and learning.
PL
Enriching the knowledge on culture seems to be a logical consequence of the development of intercultural communication competence. The aim of this article is to evaluate cultural content embedded in selected textbooks used in foreign language courses. The textbooks were analysed by means of a questionnaire based on Hofstede model and CEF guidelines.
17
Content available remote Natura globalizacji kulturowej i jej technologiczne narzędzia
51%
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę zjawiska globalizacji, jej krótki zarys historyczny, rozumienie pojęcia oraz jej przykłady z życia codziennego. Autorzy skupili uwagę na najistotniejszych problemach współczesnego świata związanych z ekspansją kultury masowej i jej związku z rozwojem technologii.
PL
Zachowanie morfogenetycznego układu obszarów wiejskich położonych w bliskim sąsiedztwie miast to problem coraz bardziej zauważalny w układzie przestrzennym polskich wsi. W pracy porównano obszar wiejski Swołowo w bliskiej odległości od Słupska (woj. pomorskie) z przyłączoną w 2010 r. do Koszalina (woj. zachodniopomorskie) wsią Jamno. Głównym celem publikacji jest określenie wpływu włączenia obszarów wiejskich na ich układ przestrzenny i ochronę układu morfogenetycznego. Problematykę tę zaprezentowano za pomocą opracowań kartograficznych, analizy desk research oraz inwentaryzacji obu obszarów. Dokonano interpretacji dokumentów planistycznych oraz analizy wszelkich pism dotyczących ochrony zabytków na różnych szczeblach. Przy prezentacji argumentów za i przeciw włączeniu obszarów wiejskich wykorzystano zarówno informacje z przeszłości, jak i aktualne. W świetle zaprezentowanych materiałów wybrano optymalne metody ochrony morfogenetycznego kształtu wsi zarówno dla Jamna, jak i Swołowa.
XX
Wydaje się, że w XXI wieku nauki społeczne w coraz większym stopniu zajmować się będą zjawiskiem kształtowania się społeczeństwa globalnego. Rzeczywistość zglobalizowana, w wyniku intensywnych przemian społeczno-gospodarczych staje się faktem nie podlegającym dyskusji. Działalność gospodarcza, poprzez radykalne zmniejszenie kosztów komunikacji i zmniejszenie barier przepływu kapitału, przybiera obecnie nowe, globalne formy funkcjonowania. Jest zatem oderwana od ograniczeń narzucanych przez systemy państwowe. Można już mówić o rynku globalnym, przedsiębiorstwach globalnych, handlu globalnym, finansach globalnych, a coraz częściej nawet globalnym rynku pracy...
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.