Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rural society
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A priest administering a parish did not live in the Early Modern times, despite the ideals of the post-Tridentine Church, in isolation from the surrounding world. Following this initial thesis, the study focuses on analysing various factors that integrated the clergy with the rural society, on the one hand, and those that separated it from it, on the other hand. The status of the parish priest as an elite member of rural society is explored both in the context of his exclusive position as a spiritual administrator and his economic activities and, last but not least, of his relations with his superiors, parishioners and patron.
EN
This article examines workfare schemes in rural Hungary and their contribution to relieving rural poverty. It does so on the basis of an analysis of European Union statistics and a series of semi-structured interviews which were conducted in 2013-2015 as part of a larger project investigating the contemporary state of rural Hungary. The paper comprises four sections: following a short description of the methodology, regional disparities and deprivation in rural areas are introduced with the help of a typology on deprivation and Eurostat data, thus providing evidence for European comparison. Following this, the main findings of our extensive qualitative research into workfare policies in rural Hungary are introduced and discussed on the basis of related legislation4. The article finds that workfare schemes in the rural sector are unique to Central and Eastern Europe, and are especially favoured in Hungary; it also discovers that economists are correct in assessing that said workfare schemes create few new jobs. Nevertheless, they are ‘better than nothing’, and have become embedded in rural society, where they are appreciated by beneficiaries and local officials alike. They necessarily make a paternalistic distinction between the deserving and undeserving poor, and the more commercially-oriented schemes raise issues of market distortion.
EN
In the second half of the 19th century, rural society underwent a significant transformation. 1848 was the year which symbolically launched the process of peasants’ economic and social emancipation. Achieving freedom – both personal freedom and freedom to own property – represented a fundamental precondition for the social and intellectual formation of a new type of peasant. In rural areas, the new type of relations between people and the new cultural and economic reality were shaped in particular by the newly established local authorities, associations and the press. This study looks at the roles played by the newly established district farming associations. Alongside the farming press, these were where the main impetus towards modernising the rural environment originated until at least the 1870s, and they spearheaded the modern agrarian movement.
DE
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfährt die ländliche Gesellschaft einen starken Wandel. Das Jahr 1848 startete symbolisch den Prozess der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Emanzipation der Bauern. Die Errungenschaft der Freiheit – sowohl der persönlichen als auch der eigentumsrechtlichen – war die grundlegende Voraussetzung für die Formierung eines sozial und im Denken neuen Bauerntyps. Dieser neue Bauerntyp war – trotz aller Beschränkungen – selbstbewusst, gebildet, wirtschaftlich mehr oder weniger unabhängig und voll in den Entwicklungsprozess einer qualitativ neuen Gesellschaft eingebunden. Auf dem Land wurden der neue Typ der Beziehungen zwischen den Menschen und die neue kulturelle wie wirtschaftliche Wirklichkeit vor allem durch die neu aufgebaute Selbstverwaltung, die Vereine und die Presse geformt. Die Studie widmet sich der Rolle, die bei der Modernisierung auf dem Land die neu gegründeten Bezirkswirtschaftverbände spielten. Diese stellten nämlich, gemeinsam mit der Wirtschaftspresse, mindestens bis in die siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts die Hauptquelle für auf die Modernisierung des ländlichen Umfelds gerichtete Impulse dar und bahnten der modernen Agrarbewegung den Weg. Die Studie behandelt die wichtigsten Aspekte der Vereinsaktivitäten, die sowohl eine wirtschaftliche Modernisierung (die Verbreitung von Kenntnissen über neue Verfahren in der Landwirtschaft sowie über die Technik, Organisieren von Wirtschaftsausstellungen, Bemühungen zur Einrichtung von landwirtschaftlichen Schulen u.ä.) als auch die Anerkennung der Bauernschaft als wichtiger Komponente der modernen nationalen Gesellschaft anstrebten.
PL
Nie stabilizacja, lecz zmiany są sytuacją sprzyjającą populacjom wiejskim w Polsce, poprzez Europę, a także w innych, lepiej rozwiniętych częściach świata. Społeczności wiejskie doświadczają wzrostu populacyjnego, spadku, a także nasilenia społeczno-demograficznego różnicowania , rzucając tym samym wyzwanie instytucjom lokalnym, takim jak rynki pracy, szkoły, ośrodki służby zdrowia i samorządy lokalne. Mimo, że zmiany demograficzne pociągają za sobą zmiany innej natury, również w obszarze gospodarczym, demografia nie jest jedynym przeznaczeniem. Zmiany natężenia i składu populacji nie pociągają za sobą ani automatycznych, ani mechanistycznych wahań gospodarczych, zmian natężenia ubóstwa, użytkowania ziemi rolnej, zanieczyszczenia wody i powietrza, ani też wykorzystania służb rządowych. Zmiany populacyjne są raczej wspomagane przez strukturę społeczną, a także przez znaczące, narodowe i międzynarodowe tła, w których społeczności wiejskie są zakorzenione. Niniejszy artykuł opisuje główne trendy demograficzne i zmiany, których doświadcza Europa „wiejska” dzisiaj; bada także ich potencjalny wpływ na ludność i społeczności wiejskie. Przyglądam się z bliska trzem takim trendom, które rzucają wyzwanie i dają szanse społecznościom wiejskim: (a) wzrost populacji i emigracja (b) starzenie się oraz (c) rozwój miast. Następnie, stosując studium przypadku, badam wszystkie te rezultaty, które mogą wynikać ze zmian wielkości i składu populacji wiejskiej na szczeblu wspólnotowym.
EN
Change, not stability is the normal situation for rural population in Poland, throughout Europe and in other more developed parts of the world. Rural communities experience population growth, decline, and/or increasing socio-demographic diversity in ways that challenge local institutions such as labor markets, schools, health care and local government. However, even though demographic changes can induce changes in other social and economic domains, demography is not destiny. Changes in population size and composition do not automatically and mechanistically result in changes in economic activity, poverty rates, farm land conversion, air and water pollution, and/or the utilization of government services. Rather, the impacts of population change are mediated by social structure, and by the larger national and international contexts in which rural localities are embedded. This article describes the main demographic trends and changes being experienced by rural Europe at the present time, and examines their potential impact on rural people and communities. I closely examine three of these trends that pose challenges and opportunities for rural communities: (a) population growth and international migration, (b) population ageing, and (c) urbanization and counter-urbanization. Then, using the case study of education, I explore the multiple outcomes that may result from changes in the size and composition of rural population at the community level.
EN
About the inherence of management of households we have only a few information, but without the investigation of the conduct strategy of households is hardly cognizable. One part of the rural society can be the analysis of rural households. The bared inherences can give the explanation for the behaviour of households, the planning possibilities of farming, the comparison of the future ideas and the reality. The theoretical d practical elaboration of farming is important for both the agricultural policy and households.
PL
Jest niewiele dostępnych informacji na temat ekonomicznej strony i wewnętrznych powiązań działalności gospodarstw domowych. Bez takich informacji trudno jest ocenić strategie działania gospodarstw domowych czy też bazę materialną i środki na jakich opiera się zaspokajanie potrzeb rodziny. Jednym z kierunków badania społeczności prowincjonalnej jest analiza ekonomiki domowych gospodarstw. Powiązania i zależności ustalone na podstawie wyników badań mogą być wykorzystane do oceny zachowań gospodarstw domowych, ich gospodarczych zainteresowań, naświetlenia planowanych działań oraz do porównania pomiędzy wyobrażeniami przyszłości a rzeczywistością ekonomiczną możliwość gospodarstwach domowych. Wiedza teoretyczna i praktyczna o tych zjawiskach ma duże znaczenie zarówno w kierowaniu gospodarką, jak też jest istotna dla przyszłości samych gospodarstw domowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.