Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anamorfoza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Anamorfozy stożkowe i walcowe
100%
PL
W artykule przedstawiono anamorfozy - celowo zniekształcone rysunki, bardzo popularne w okresie baroku. Zaproponowano program komputerowy wyznaczający anamorfozy walcowe i stożkowe wielościanów.
EN
The paper presents anamorphosis - purposefully deformed drawings, which were very popular in the Baroque. A Computer program has been proposed which determines conical and cylindrical anamorphosis of polyhedrons.
2
63%
EN
Hailing from Lvov, the artist Jan Ziarnko is widely known as one of the first Polish engravers active abroad. Among the works executed by him in Paris and acknowledged in literature, there is a most interesting etching showing a Pair of Lovers. To create it, the artist skilfully used perspective deformation. A thorough discussion of this work prompts the introduction of a so far completely unknown Latin treatise written by Ziarnko in 1619. Perspectivae stereo graphice pars specialis is a short essay dedicated entirely to the technical problems of creating conical anamorphoses. This text, fitting perfectly into the tradition of seventeenth-century European literature dedicated to the question of perspective, is perhaps the first essay to explain how to create conical anamorphoses. Not recorded in the literature on anamorphosis, it seems well worth discussing, the more so that it precedes by almost two decades the most important treatise by Jean-François Niceron La Perspective curieuse ... dated 1638. The present text discussing Ziarnko’s interest in the problems of perspective, particularly those that are anamorphic, is accompanied by a Polish translation of the whole dissertation. It consists of an elaborate dedication, the proper treatise written in the form of thirteen statements, and the epilogue. The translation bears comments relating only to the content of the work itself. Thus, the present article can be considered as an introduction to the Polish edition of the treatise.
EN
This publication is a continuation of a discussion on anamorphic images of objects and, in particular, the principles for creation of deformation nets for superficial anamorphic images will be discussed. It focuses on the plane and folded single- plane, pyramidal and prismatic anamorphs. With these deformation nets it is possible to create modern anamorphs with ease.
PL
Siatki są jednym z najprostszych i od dawna znanych sposobów przenoszenia bądź powiększania obrazów. Będą one miały również zastosowanie w konstruowaniu specyficznie odkształconych obrazów anamorficznych. Jeżeli na rzeczywisty obraz nałożymy siatkę ortogonalną to uzyskamy jego podział na kwadraty będące poszczególnymi polami siatki. Konstruując anamorficzny obraz takiej siatki otrzymamy siatkę deformacyjną która zdyscyplinuje deformacje obrazu w nią wpisywanego. Zasada budowy poszczególnych siatek anamorficznych będzie powiązana z rodzajem powierzchni dla anamorfozy powierzchniowej, bądź rodzajem lustra dla anamorfozy refleksyjnej. W niniejszym opracowaniu do rozważań przyjęto anamorfozy powierzchniowe, w szczególności płaszczyznowe i zwijalne w zakresie jednopłaszczyznowych, graniastosłupowych. i ostrosłupowych, zgodnie z przyjętą klasyfikacją i nazewnictwem [1]. W opisanych przykładach przedstawiono geometryczną konstrukcję anamorficznej deformacji siatek ortogonalnych.
4
Content available remote Architecture „in lines”
63%
EN
A line is an integral element accompanying architecture. It is the first line in a project idea record. A line can describe the form of a building, it can also be its main mean of expression. We perceive architecture by lines. A line as art in situ enriches the architectural space due to the perspective it plays with the viewer and the substance.
PL
Linia to nieodłączny element towarzyszący architekturze. To pierwsza kreska w zapisie idei projektowej. Linią opisać można formę budowli, może też ona być jej główny środkiem wyrazu. Poprzez linie postrzegamy architekturę. Linia jako sztuka in situ wzbogaca przestrzeń architektoniczną, dzięki perspektywie gra z widzem i materią.
5
Content available remote Optical transformation and recording of anamorphic images
63%
EN
The work presented here is a continuation of the earlier discussion undertaken by the author on the definition of geometric transformation and principles of creation and graphical representation of anamorphic images [3]. A specific method based on optics has been used to explain the method of creating complex geometrical anamorphic images with the inclusion of those parts of images that usually cover difficult deformations. The ideal scheme for an optical device which can be used for generating transformations of real life images into anamorphic images for this type of reflective anamorphic transformations has been developed. The validity and correctness of the geometrical and optical analysis of this type of transformation have been demonstrated in practice. A prototype of an optical device has been developed and used for the realization of this type of transformation and called the “Anamorphot”. The image created using the Anamorphot proves validity of the theory of creation of anamorphic images as presented in earlier publications.
PL
Obrazami anamorficznymi są płaskie, geometrycznie zdeformowane kompozycje celowo wykonane na dostępnych płaszczyznach. W przekształceniach tych zakłada się, że oglądu restytuowanych obrazów anamorficznych dokonuje się w odbiciu w określonej powierzchni refleksyjnej. Opracowanie w oparciu o wnikliwe analizy przekształceń anamorficznych wskazuje innowacyjną możliwość przekształcania obrazów rzeczywistych w obrazy anamorficzne oraz ich zapis. Określono schemat ideowy takiego urządzenia optycznego, które realizuje przekształcenie oraz zapis obrazów anamorficznych. Przedstawiono i
EN
The text is a critique of the prevalent approach to Cartesianism and its stance towards sensuousness and matter, which is accused of being instrumental and reductive. The author’s aim is to surpass the binary opposition of sensuousness and abstraction, which constitutes the basis for this approach. To that end, Cartesian Meditations are analyzed in the context of the general crisis of experience which affected the Baroque era. Cartesian doubt transforms this sense of crisis into a method, systematically inflating subjective uncertainty. Referring to the baroque technique of anamorphosis, the text demonstrates that the critical uncertainty does not disappear with the introduction of cogito, but is transformed into the basis for the newly constructed rationality. This transformation is based on the relation between formal arbitrariness of Cartesian dualism and the metaphysical arbitrariness of absolute caprice, personified by the figure of the malicious demon. It is as this anamorphic transfiguration that the sensuousness of Cartesian rationality is constituted – and the text systematically traces Cartesian argument in this respect.
PL
Tekst poddaje krytyce, zwyczajowe we współczesnej humanistyce, oskarżenie Kartezjusza o instrumentalizację i uprzedmiotowienie zmysłowości i materii. Autorka koncentruje się na przezwyciężeniu binarnej opozycji pomiędzy zmysłowością i abstrakcją, która stanowi podstawę tego oskarżenia. Tekst Medytacji jest analizowany w kontekście barokowego kryzysu doświadczenia i towarzyszącego mu niepokoju, który kartezjańskie wątpienie przekształca w metodę. Odwołując się do barokowej kategorii anamorfozy, tekst pokazuje, iż metodologizacja ta nie prowadzi do prostego przezwyciężenia stanu kryzysu przez pewność cogito, ale do jego przekształcenia w podstawę pewności. Przekształcenie to oparte jest na relacji pomiędzy formalną arbitralnością relacji dualizmu a metafizyczną arbitralnością kaprysu, którą ucieleśnia figura złośliwego geniusza. Tekst poświęcony jest analizie tego przekształcenia, w procesie którego wytwarza się zmysłowość kartezjańskiej racjonalności, abstrakcja jako materialna forma doświadczenia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.