Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  DNA probe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
EN
A novel kind of fluorescent DNA Probe based on fluorescence resonance energy transfer (FRET) was presented in this paper when CdTe/CdS/SiO2 core/multishell fluorescent nanoparticles were as energy donors and Au nanoparticles (AuNPs) were as energy acceptors. The DNA probes were prepared when energy donors and acceptors were conjugated with two single-stranded complementary oligonucleotides respectively and hybridized with each other. Compared with the fluorescent intensity of single-stranded DNA (ssDNA) conjugated CdTe/CdS/SiO2 nanoparticles (CdTe/CdS/SiO2-DNA), the fluorescent intensity of DNA probe was significantly increased and the FRET efficiency was about 71%. The detection results indicated that this novel DNA probe had excellent detection and specificity of completely complementary target ssDNA.
PL
W pracy zaprezentowano nowy rodzaj fluoryzującej próbki DNA opartej o rezonansowe przenoszenie energii fluoryzacji (FRET), gdzie donorami energii są nanocząstki CdTe/CdS/SiO2 z jądrową fluorescencją powłokową a akceptorami energii nanocząstki Au (AuNPs). W przygotowanych próbkach DNA energia donora i akceptora są odpowiednio sprzężone z dwoma pojedynczo skręconymi komplementarnymi oligonukleotydami i hybrydyzowane ze sobą. Intensywność fluorescencji próbki DNA ze sprzężonymi nanocząstkami CdTe/CdS/SiO2 (CdTe/CdS/SiO2 -DNA) w porównaniu z próbką pojedynczo-skręconego DNA (ssDNA) znacząco wzrasta, Wydajność FRET wynosi około 71%. Wyniki wykrywalności wykazują, że nowa próbka DNA ma doskonałą wykrywalność i swoistość do całkowicie komplementarnego docelowego ssDNA.
2
Content available remote L-cysteine modified CdS nanoparticles as a novel DNA probe
100%
EN
A novel DNA probe based on the measurement of enhanced resonance light-scattering (RLS) . resulting from the interaction of the functionalized L-cysteine capped CdS nanoparticles (nano-L-cysteine-CdS) with DNA has been proposed. The RLS signals of nano-L-cysteine--CdS were greatly enhanced by DNA at the wavelength of ca 415 nm. The relationship if! between the measured signal magnitude and DNA content was linear in the concentration range of 20-700 ng mL-1 for calf thymus DNA and 30-800 ng mL-1 for fish sperm DNA. Detection limits (S/N = 3) were 1.5 and 1.9 ng mL-1, respectively. Based on these results, a new direct quantitative method for determination of DNA was established. This procedure has higher sensitivity and better selectivity than most of other similar methods, due to ' the nature of nanoparticles.
PL
Zaproponowano nową sondę DNA opartą na pomiarze wzmocnienia rezonansowego rozproszenia światła (RLS), które jest wynikiem oddziaływań między DNA i nanocząsteczkami CdS zmodyfikowanego L-cysteiną (nano-L-cysteina-CdS). Sygnały RLS były znacznie wzmocnione przy długości fali 415 nm. Zależność między wielkością sygnału i stężeniem DNA była liniowa w zakresie stężeń 20-700 ng mL-1 w przypadku grasicy cielęcej i 30-800 ng mL-1w przypadku nasienia ryby; granica wykrywalności (S/N = 3) wynosiła odpowiednio: 1,5 oraz 1.9 ng mL-1. Ustalona procedura, ze względu na naturę nano- cząsteczek, ma lepsząselektywność i czułość w porównaniu z innymi, podobnymi metodami.
EN
ELISA and Southern blots techniques were employed to detect the pathogenic amoeba Naegleria fowleri in river water used for cooling by a French power plant. Water samples from 100 ml to 1 ml, collected at two sites, were filtered. After incubation of the filters at 44°C for 48 h, 21 Naegleria strains were removed. 4 of those strains were identified as N. fowleri by both ELISA and DNA probe, showing the good correlation between these techniques applied to environmental samples.
PL
Zastosowano metodę ELISA oraz technikę „Southern blot” do wykrycia chorobotwórczej ameby Naegleria fowleri w wodzie rzecznej używanej do chłodzenia w francuskiej elektrowni. Próby wody (1, 10, 100 ml) pobierano na 2 stanowiskach i filtrowano. Po inkubacji sączków w temp. 44°C przez 48 h wykryto 21 szczepów Naegleria. Cztery z nich zidentyfikowano jako Naegleria fowleri zarówno przy pomocy testu ELISA jak i badania DNA, co wskazuje na dużą zbieżność wyników tych metod stosowanych do prób środowiskowych.
EN
In this study DNA probes complementary to sequence of bovine and porcine rotavirus genes 6 (Rc6), 11 (Rc611) and 9 (Rc549), respectively, were developed and examined to determine their ability to detect group A porcine rotaviruses. In the dot biot hybridization test, the heterologous probes - Rc6 and Rc611 - detected 20 ng dsRNA of reference strains of porcine rotaviruses OSU and Gottfried whereas the homologous probe Rc549 detected as little as 1 ng. Out of 117 RNA extracted of feces of diseased piglets, rotavirus RNA was found in 23 cases using Rc6 and Rc549 probes. In this study, the homologous Rc549 probe was found to have the best diagnostic utility.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.