Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inbred
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
8
75%
PL
Celem pracy było oszacowanie poziomu inbredu i spokrewnienia w populacji koni rasy American Quarter (AQ) hodowanych w stadninie Roleski Ranch w Starych Żukowicach w Małopolsce. Dane stanowiły rodowody 76 koni rasy AQ (40 ogierów, 36 klaczy) urodzonych w latach 1993-2012. Współczynniki inbredu (FX) i współczynniki spokrewnienia (RXY) szacowano metodą Tiera. Dokonano również oceny efektywnej liczby założycieli (fe) i przodków (fa). Wykazano, że prawie 91% osobników było zinbredowanych (90% samców i 91,67% samic). W grupie samców wartości średniego inbredu wynosiły 0,0132 dla wszystkich i 0,0146 dla zinbredowanych, natomiast w grupie samic odpowiednio 0,0142 i 0,0155. W badanej populacji ponad 97% osobników było spokrewnionych. Spokrewnionych było ponad 99% par samców, przy średnim RXY wynoszącym 0,0610 i 0,0641 odpowiednio dla wszystkich i spokrewnionych. Analogiczne wartości dla klaczy to prawie 95% par spokrewnionych oraz nieco niższe wartości RXY, około 0,0590 dla wszystkich klaczy oraz 0,0591 dla spokrewnionych. Dla ponad 97% spokrewnionych par samiec x samica średnie RXY wynosiło 0,0622, a dla wszystkich 0,0607. W badanym stadzie koni fe wynosiła 121, natomiast fa − 26. Połowę puli genetycznej badanego stada wyjaśniały udziały jedynie 10 przodków, a 90% alleli badanych koni pochodziło od 39 przodków. Z powodu stałego importu materiału hodowlanego rasy American Quarter oraz racjonalnego doboru par do rozpłodu, poziom inbredu i pokrewieństwa w badanym stadzie jest stosunkowo niski.
EN
The study investigated inbreeding and relationship in American Quarter Horses (AQ) kept or bred on the Roleski Ranch stud farm (Stare Żukowice, Małopolska region). The data consisted of pedigrees of 76 AQ horses (40 stallions and 36 mares) born in 1993-2012. Coefficients of inbreeding (FX) and relationship (RXY) were calculated according to Tier. The effective number of founders (fe) and effective number of ancestors (fa) were calculated as well. Almost 91% of horses were found to be inbred – 90% of stallions and 91.67% of mares. In sex groups, FX averaged 0.0132 and 0.0142 for all stallions and all mares, and 0.0146 and 0.0155 for inbred stallions and inbred mares. About 97.37% of animal pairs were found to be related. Over 99% of male pairs were related, with RXY for all and inbred males averaging 0.0610 and 0.0641, respectively. In females, nearly 95% of pairs were related, but RXY values were slightly lower, averaging 0.0590 and 0.0591 for all and related pairs, respectively. Among mixed male-female pairs 97.5% were related, with RXY values averaging 0.0607 and 0.0622 for all and related pairs, respectively. The fe was 121 and the fa = 26. Half of the genetic pool was explained by contributions of only 10 ancestors, and 90% of alleles originated in 39 ancestors. Due to steady importation of stock AQ horses and careful mating plans, the inbreeding and relationship coefficients on the Roleski Ranch stud farm are relatively low.
EN
Variable position of genital ducts and pores (PGP) was found in 23.3% of five months old tapeworms obtained as a result of administering to rats a dose of 6 cysticercoids proceeding from the third generation of inbred Hymenolepis diminuta - WMS il1. In tapeworms coming from generations no 18 and 32 PGP changes were reported only in 7.5 month, with only 5.9% of strobilas in the 32 generation group being characterized by this feature. These results indicate a time shift with respect to the appearance of PGP changes in tapeworms proceeding from latter inbred generations to a further period of tapeworm invasion in rats. The number of PGP changes is positively correlated with the number of type 2p1a proglottids (two testes on the poral and one on the aporal side). The average number of type Op3a proglottids increases with the number of generations. In 5-month old tapeworms of unilateral PGP coming from generation no 3, 18 and 32 it amounts to 5.9%, 6.6% and 8.1 %, respectively.
EN
The paper presents two examples of population, where preserving the genetic variability plays very important role. One of those population is European bison - endangered species which passed serious bottleneck. The second is Japanese quail herd bred as closed population for many generation. Based on those examples the practical aspects of breeding strategy were discussed. As a results of breeding strategy the level of inbreeding was presented as well as the rate of its increasing. The European bison population is divided into two genetic lines and the level of inbreeding is equal to 54% within Lowland line and is lower (ca 30%) within Lowland-Caucasian line. Such high level is a consequence of small numbers of founders. The mating system used in two Japanese quail lines allowed to keep the rate of inbreeding below 1% per generation.
PL
Celem pracy była analiza stanu zinbredowania i spokrewnienia w populacji aktywnej golden retrieverów (GR) i labrador retrieverów (LR) wpisanych do ksiąg krakowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce. Dane stanowiły rodowody 191 goldenów (84 psów i 107 suk) urodzonych w latach 1998-2007 oraz 270 labrador retrieverów (109 psów i 161 suk) urodzonych w latach 1997-2007. Oszacowano współczynniki inbredu (FX) dla zwierząt obu badanych ras z podziałem na płeć, a współczynniki spokrewnienia (RXY) oszacowano oddzielnie dla psów, suk i między psami i sukami dla obu ras oddzielnie. Ponad 49% goldenów i 32% labradorów wykazywało niezerowe wartości inbredu. Proporcja zinbredowanych psów i suk u goldenów wynosiła odpowiednio ponad 52% i około 47%. Odpowiednie wartości u labradorów, zarówno dla psów jak i dla suk, wynosiły około 32%. Średnie wartości FX były w obu rasach stosunkowo niskie i wynosiły 0,82% oraz 1,67% dla wszystkich i zinbredowanych GR oraz 0,83% i 2,58% odpowiednio dla LR. Zinbredowane samce i samice labrador retriverów wykazywały wyższe średnie zinbredowanie niż psy i suki rasy golden retriever. Wśród goldenów zanotowano prawie 90% par spokrewnionych oraz ponad 68% u labradorów. Przy czym ponad 90% psów rasy GR i 65% psów rasy LR wykazywało RXY>0. Nieco mniej suk rasy GR było spokrewnionych, mianowicie ponad 89% par. Natomiast ponad 70% par suk rasy LR wykazywało niezerowe współczynniki spokrewnienia. Wśród par mieszanych pies x suka znacznie więcej spokrewnionych występowało w rasie golden retriever (ponad 90% par). U labradorów tylko około 68% par mieszanych było spokrewnionych. Wartości spokrewnienia we wszystkich badanych układach były stosunkowo niskie i nie przekraczały 10%. Było to spowodowane wzrostem popularności obu ras w ostatnim czasie oraz stałym importem zwierząt hodowlanych z zagranicy. Niemniej należy zwrócić baczniejszą uwagę na rodowody sprowadzanych zwierząt, żeby w przyszłości uniknąć wzrostu badanych wskaźników.
EN
The study examines the values of inbreeding and relationship coefficients in the active population of Golden Retrievers (GR) and Labrador Retrievers (LR) recorded in the herd book of the Cracow Branch of the Polish Kennel Club. Pedigrees of 191 GR dogs (84 males and 107 females), born in 1998-2007, and 270 Labradors (109 males and 161 females), born in 1997-2007, were used in the study. Inbreeding coefficients were estimated for all GR and LR animals and for each sex separately. Relationship coefficients were calculated for all animals separately for each breed, for each sex separately, and between dogs and bitches. Over 49% of GR and 32% of LR animals were found to be inbred. The proportion of inbred individuals was over 52% for males and about 47% for females in the Golden Retriever breed, and about 32% for both males and female Labrador Retrievers. The mean FX values for all animals and for inbred individuals in the GR breed were rather low: 0.82% and 1.67%, respectively. The corresponding FX values for LR were 0.83% and 2.58%. In the Golden Retrievers divided by sex, FX averaged 0.9% and 0.76% for all dogs and all bitches, respectively, and 1.72% and 1.62% for inbred dogs and bitches. The corresponding FX values in the Labradors were 1.08% and 0.66% for all dogs and all bitches, and 3.36% and 2.05% for inbred dogs and bitches. The average inbreeding coefficients for the inbred dogs and bitches were higher in the Labradors than in the Golden Retrievers. Nearly 90% of GR pairs and over 68% of LR pairs were related. Among males, over 90% of GR pairs and 65% of LR pairs were related. The values in females were slightly lower: over 89% related pairs for GR bitches and over 70% for LR bitches. Among all the relationship coefficients calculated none exceeded 10%. This is because of the increasing popularity of both breeds and the continual import of breeding animals from abroad. However, more careful attention should be paid to the pedigrees of imported animals to avoid a possible future increase in the indicators examined in this study.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.