Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 344

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja maszyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zarys tworzenia uporządkowanych rodzin konstrukcji zgodnie z metodologią Szkoły Śląskiej. Na przykładzie typoszeregu drążarek do prac bezwykopowych scharakteryzowano strukturę systemową, hierarchiczną i wariantową, będące podstawą tworzenia rodzin konstrukcji według zaprezentowanej metodologii.
EN
The article presents the creation of ordered families of constructions in accordance with the Methodology of the Silesian School. The system structure, the hierarchical structure as well as the variant structure, which are the basis for creating the families of constructions, have been presented on the example of the type series of spark erosion machines used for microtunneling excavation works.
PL
Różnice metodologiczne między projektowaniem układów technicznych i antropotechnicznych. Projektowanie ergonomiczne jako projektowanie układu biotechnicznego: człowiek-maszyna. Morfologia procesu projektowania ergonomicznego w relacji z projektowaniem technicznym. Założenia: rola założeń ergonomicznych w wytyczaniu głównej linii rozwiązania konstrukcji obiektu. Struktura założeń ergonomicznych. Metody modelowe w projektowaniu ergonomicznym.
EN
The methodological differences in the design of technical and anthroptechnical systems. Ergonomic design as a design of the biotechnical, man machine object. The morphology of the ergonomic design process, corelation with the technical design. Ergonomic specification as a guideline of the solution of the object, structure. Modeling in the ergonomic design.
EN
This topic deals with the possibilities of using basic excavation machines for tilling ground on high and steep roadbed slopes, especially for excavations or embankments of railways' and motorways' roadbed slopes. Dynamics' simulation of these machines taking into account the vibration of excavation bucket causing of engine's vibration has been presented. This simulation model enables to define real load on separate machine's parts and to optimize the design of excavation bucket as well.
PL
Artykuł opisuje szczegółowo program kształcenia w ramach przedmiotu Komputerowo Wspomagane Projektowanie (CAD). Doświadczenia zebrane przez prowadzących przedmiot przekazane w artykule mogą być pomocne w tworzeniu programu podobnych przedmiotów prowadzonych na uczelniach technicznych.
EN
The paper describes the syllabus of Computer Aided Design. The experience gained by the teachers of the subject presented in this article can facilitate the creation of syllabus of similar subjects for technical universities.
PL
W artykule przedstawiono w syntetyczny sposób przesłanki do ergonomicznego projektowania maszyn i urządzeń oraz wpływ niektórych zasad kształtowania środowiska pracy na efekty uzyskiwane przez operatorów posiłkując się przykładami z dziedziny budowy maszyn włókienniczych. Na tym tle sformułowano podstawowe ergonomiczne kryteria projektowania i konstruowania.
EN
In this paper presented some aspects aplications of the ergonomics principles in the didactic process in the design of machine elements for examples of textil machine.
PL
Teoria podobieństwa konstrukcyjnego jest niezwykle przydatnym narzędziem w tworzeniu uporządkowanych rodzin konstrukcji, takich jak typoszeregi. Głównym założeniem teorii jest zachowanie identycznych stanów stereomechanicznych w każdej z typowielkości. W niniejszym referacie przeanalizowano zagadnienie wytrzymałości zmęczeniowej w typoszeregach konstrukcji maszyn. Uzyskane wyniki zweryfikowano obliczeniowo na przykładzie typoszeregu wałków.
EN
The construction similarity theory assumes that the series of types based on pattern construction can be developed. The identical states are conserved. This states are described by system with constructional similarity conditions and unified characteristic attributes use. Until now only the static strength was taken into account. However, during exploitation process of technical means, there is often material fatigue and hence it is necessary to analyze the fatigue strength in the context of the constructional similarity theory. The equation which describe construction similarity number was developed. The constant fatigue strength of every element size is the final result of presented research. The analyze was mathematically verified on shaft series of types example.
PL
Zaprezentowano wyniki wieloletnich prac badawczych nad rozkładem obciążeń w konstrukcjach stalowych maszyn roboczych. Przeprowadzone analizy wykazują, że obciążenia eksploatacyjne wywołują niekiedy w ustroju nośnym maszyny lokalne i globalne stany niestabilne wywołane rezonansami lub impulsami udarowymi. Z uwagi na dotychczasową niekompletność przepisów regulujących konieczność prowadzenia obliczeń dynamicznych już w fazie projektowej oraz brak jakichkolwiek hipotez wytężeniowych zjawisko to może być fatalne w skutkach przy dalszej eksploatacji maszyny.
EN
During investigation of the work processes based dynamic stresses characteristics in the basic machinery supporting structures one have observed a typical beat changes which are the consequences of the work inathe near to resonance frequency. The most clear process of such kind beat were observed in the elements with no dumping by the ground contact. There are case exemples where working boom side deflections makes a contribution to the hazardous wmpact in the boom supporting structure.
14
Content available Podstawowe zasady konstrukcji pługopogłębiaczy
80%
PL
W pracy przedstawiono aplikację komputerową wspomagającą pracę inżyniera przy konstruowaniu połączeń śrubowych. Edukacyjny charakter oprogramowania umożliwia wykorzystanie go do nauczania przedmiotu „Podstawy konstrukcji maszyn” na technicznych kierunkach studiów.
EN
The paper presents the computer application of engineer work aid by screw join constructing. The educational character of software makes possible to use it at lecture of “The Basis of Machines Construction” on the technical faculties of studies.
PL
Zespoły mieszające są najważniejszą częścią wozów paszowych. Przygotowują paszę o homogenicznej strukturze, co utrudnia zwierzętom pobieranie i wyjadanie wybranych składników. Dobry system mieszania umożliwia karmienie krów dobrze zbilansowaną paszą; zwiększa produkcję mleka. W artykule omówiono pionowe i łopatowo-bębnowe zespoły mieszające stosowane w wozach paszowych.
EN
The mixing system is the most important part of the feed carrier. This system prepares feed in homogenous ration, it makes more difficult for cows to separate and sort the ingredients to pick out their favorite food. The well mixed rations enable to ensure that the cows eat balanced feed; this is optimizing for the milk production. In the paper the vertical and angled paddles mixing system in feed carriers was presented.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.