Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 241

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uprawnienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Autor w swoim artykule opisuje wypadek, który miał miejsce w czasie pracy tynkarza. Przedstawione zostały skutki pęknięcia węża tynkarskiego oraz analiza zdarzenia i działań pracodawcy, który zlekceważył obowiązujące przepisy BHP.
PL
Egzamin sprawdzający jest weryfikacją wiedzy i umiejętności kierowców, którzy popełnili przestępstwa lub wykroczenia w ruchu drogowym. Niniejszy referat stanowi próbę odpowiedzi na pytanie czy egzamin sprawdzający jest formą eliminacji z ruchu drogowego kierowców niebezpiecznych. Opisuje procedury prawne związane z kontrolnym sprawdzeniem kwalifikacji kierowców oraz wyniki analiz statystyk dotyczących egzaminów teoretycznych i praktycznych kat. B przeprowadzonych w latach 2000 - 2009 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie. Referat określa rolę i charakter egzaminu sprawdzającego oraz jego wpływ na kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań w ruchu drogowym.
EN
The checking examination is a verification of knowledge and abilities of the drivers who have committed crimes against the road safety. This report is an attempt of answering the question if the checking examination is a from of eliminating dangerous drivers from the road traffic. It describes legal procedures related to a monitor checking of drivers' qualifications and the results of analyses of the statistics concerning theoretical and practical examination - category B in 2000 - 2009 in WORD Krosno. The report defines the role and character of the checking examination and its influence on forming safe behaviours and attitudes towards the road traffic.
RU
Стража Охраны Природы может тоже действовать в районах пейзажных парков. Однако не может накладывать денежных штрафов. Может только вносить предложение в коллегии по делу правонарушений.
EN
The conservation of nature guard can also act on the grounds of landscape parks. However, they have no right of fining. They can only apply for punishment to the boards judging petty offences.
PL
Racjonalna gospodarka przestrzenią jest jednym z tych problemów, które musi rozwiązać współczesne społeczeństwo. W polskim systemie prawnym instrumentem, który ma to gwarantować, jest wynikający z art. 5 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym1 obowiązek opracowywania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez osoby spełniające jeden z poniższych warunków:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.