Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8162

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 409 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zywnosc
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 409 next fast forward last
EN
Little is known about the toxicity of aluminium; the issue is becoming ever more timely, particularly in areas affected by acid rain. Here are published some contributions from participants in a conference devoted to this topic, at the Research Institute of the State Department of Hygiene.
PL
Toksyczność glinu jest mało znana, a sam problem jest coraz bardziej aktualny, szczególnie w rejonach narażonych na oddziaływanie kwaśnych deszczów. Publikujemy wypowiedzi uczestników konferencji na ten temat w Instytucie Naukowo-Badawczym Państwowego Zakładu Higieny.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania komputerowej analizy obrazu jako nowej techniki badawczej oraz określono zasady działania współcześnie stosowanych analizatorów obrazu. Scharakteryzowano etapy pracy systemu komputerowej analizy obrazu. Zasygnalizowano możliwości użytecznych funkcji programów.
EN
This article was presented the possibility of adaptation of computer image analysis as new searching technique and it was determined the proceeding principles of present used the image analysers. It was characterized the stages work of computer image analysis. It was inform about the possibility of useful function programme.
PL
Określono właściwości przeciwutleniające wytłoków z aronii, czarnej porzeczki, pigwowca japońskiego, jagody kamczackiej i truskawek. W ekstraktach alkoholowych badanych wytłoków oznaczono siłę wiązania rodników (DPPH), aktywność przeciwutleniającą metodą ABTS, siłę redukującą (FRAP) oraz zawartość polifenoli ogółem i antocyjanów. Wykazano, że analizowane ekstrakty miały zdolność do wiązania wolnych rodników, która zależała od rodzaju wytłoków. Największą aktywność przeciwutleniającą (w przeliczeniu na suchą masę) stwierdzono w przypadku wytłoków z aronii (DPPH – 199,4 mg/g, ABTS – 53,2 mg/g, FRAP – 12,53 mg/g). Równie wysoką aktywność wykazały wytłoki z czarnej porzeczki, jakkolwiek wartości FRAP były niskie (5,24 mg/g), natomiast najniższą – wytłoki z pigwowca japońskiego (DPPH – 18,21 mg/g, ABTS – 13,97 mg/g, FRAP – 6,12 mg/g). Określono wysoką korelację (od r = 0,976 do r = 0,911) pomiędzy zawartością polifenoli ogółem i antocyjanów a właściwościami przeciwutleniającymi oznaczonymi jako DPPH i ABTS. Stwierdzono, że właściwości przeciwutleniające badanych wytłoków były wysokie, pomimo zastosowania, jako metody utrwalającej, procesu suszenia, w trakcie którego zawartość związków o właściwościach przeciwutleniających uległa znaczącemu zmniejszeniu.
EN
Samples of chokeberry, black currant, honeysuckle, Japanese quince and strawberry pomace were investigated for antioxidant characteristics. Free radical scavenging activity was determined using the DPPH method in alcoholic extracts. Antioxidant activity was established in the ABTS approach. The reducing power of the extracts was measured by the ferric reducing/antioxidant power (FRAP) technique. The Folin-Ciocalteu method and the Fuleki-Francis method was used to determine the total phenolics content and the amount of anthocyanins, respectively. All the samples examined display antioxidant properties that vary from one pomace type to another. The highest antioxidant activity (in terms of dry weight) is that of the chokeberry pomace (DPPH, 199.4 mg×g-1; ABTS, 53.2 mg×g-1; FRAP, 12.53 mg×g-1). Black currant pomace displays a similar antioxidant activity although the FRAP values measured are surprisingly low (5.24 mg×g-1). The lowest antioxidant activity is that of the Japanese quince pomace (DPPH, 18.21 mg×g-1; ABTS, 13.97 mg×g-1; FRAP, 6.12 mg×g-1). High correlation was observed (from r = 0,976 to r = 0,911) between total phenolic content and anthocyanins and antioxidant characteristics marked as DPPH and ABTS respectively. In sum, the antioxidant properties of all the pomace samples tested are high despite the drying process applied, during which the content of the compounds characterized by antioxidant characteristics decreases notably.
first rewind previous Strona / 409 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.