Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  smoked fish
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Oznaczano metodą spektrofotometryczną zawartość histaminy podczas wybranych zabiegów technologicznych produkcji ryb wędzonych. Wykazano, że ryby wędzone zawierają więcej histaminy niż użyty surowiec, przy czym jej ilość zależy od gatunku i warunków procesu wędzenia. Wędzenie makreli powoduje prawie 3-krotny wzrost zawartości histaminy, a śledzi bałtyckich - prawie 2-krotny. W żadnym z badanych surowców, półproduktów i wyrobów gotowych - nie stwierdzono histaminy w ilościach przekraczających dopuszczalne granice.
EN
The histamine content during chosen technological operations of fish smoking was investigated spectrofotometric method. It has been shown that smoked fish has higher histamine content than the used raw material, and its quantity depends on the species and conditions of smoking. In none of the reinspected raw materials, semi-finished articles and final smoked fish the histamine content exceeded permissible limits.
PL
Gorące wędzenie nie zawsze zapewnia zniszczenie C. botulinum i L. monocytogenes w rybach, gdyż niektórzy producenci stosują bardzo łagodne warunki temperatury i czasu oraz małe stężenie soli, chcąc uzyskać dobrą sensoryczną jakość produktu. Aby wykluczyć niebezpieczeństwo zatruć mikrobiologicznych i zakażeń pokarmowych, można stosować łagodne warunki wędzenia tylko wtedy, jeśli w przetwórni stosuje się zasady HACCP, a towar przechowuje się nieprzerwanie w temp. poniżej 3 st. C.
EN
Hot smoking does not inactivate C. botulinum and L. monocytogenes, if the time and temperature of heating and the concentration of salt in the smoked fish are too low. Some producers use mild conditions of smoking, seek-ing high sensory quality of the product. The risk of food poisoning by mildly smoked fish can be avoided only by strictly observing the HACCP requirements and storing of the product below 3 st. C.
5
84%
EN
Background. Fish and marine animals fat is a source of unique long chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFA): eicosa- pentaenoic (EPA), docosahexaenoic (DHA) and dipicolinic (DPA). These compounds have a beneficial influence on blood lipid profile and they reduce the risk of cardiovascular diseases, atherosclerosis and disorders of central nervous system. The proper ratio of n-6/n-3 fatty acids in diet is necessary to maintain a balance between the effects of eicosanoids synthesized from these acids in the body. Objective. The aim of this study was the evaluation of total fat and cholesterol content and percentage of fatty acids in selected commercial smoked marine fish. Material and methods. The studied samples were smoked marine fish such as: halibut, mackerel, bloater and sprat. The percentage total fat content in edible muscles was evaluated via the Folch modified method. The fat was extracted via the Bligh-Dyer modified method. The enzymatic hydrolysis was used to assesses cholesterol content in samples. The content of fatty acids, expressed as methyl esters, was evaluated with gas chromatography. Results. The average content of total fat in 100 g of fillet of halibut, mackerel, bloater and sprat amounted respectively to: 14.5 g, 25.7 g, 13.9 g and 13.9 g. The average content of cholesterol in 100 g of halibut, mackerel, bloater and sprat was respectively: 54.5 mg, 51.5 mg, 57.5 mg and 130.9 mg. The amount of saturated fatty acids (SFA) was about % of total fatty acids in the analyzed samples. The oleic acid (C18:1 n-9) was the major compound among monounsaturated fatty acids (MUFA) and amounted to 44% of these fatty acids. The percentage of polyunsaturated fatty acids (PUFA) in halibut, mackerel, bloater and sprat was respectively: 31.9%, 45.4%, 40.8% and 37.0%. The percentage of n-3 PUFA in mackerel and bloater was 30.1% and 30.2%, while in halibut and sprat was lower and amounted to 22.5% and 25.6%, respectively. Conclusions. In terms of nutritional magnitude the meat of mackerel and herring, compared to the meat of sprat and halibut has a much better n-3 PUFA content, while relatively low content of cholesterol.
PL
Wprowadzenie. Tłuszcz pochodzący z ryb i zwierząt morskich zawiera unikalne długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (ang.: long chain polyunsaturated fatty acids, LC-PUFA), tj. kwas eikozapentaenowy (EPA) oraz kwas dokozaheksaenowy (DHA). Wpływają one korzystnie na profil lipidowy krwi, zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, miażdżycy, nowotworów oraz zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Odpowiednia proporcja kwasów tłuszczowych n-6/n-3 w diecie jest niezbędna dla zachowania równowagi pomiędzy skutkami działania eikozanoidów, powstających z tych kwasów w organizmie. Cel. Celem badania była ocena zawartości tłuszczu ogółem i cholesterolu oraz procentowego udziału kwasów tłuszczowych w wybranych wędzonych rybach morskich, dostępnych w handlu detalicznym. Materiał i metody. Materiał do badań stanowiły morskie ryby wędzone tj.: halibut, makrela, pikling i szproty. Zawartość procentową tłuszczu całkowitego w tkance mięsnej oznaczono zmodyfikowaną metodą Folch ’a. Tłuszcz rybi wyekstrahowano za pomocą zmodyfikowanej metody Bligh’a-Dyer ’a. Zawartość cholesterolu oznaczono metodą enzymatycznej hydrolizy. Skład kwasów tłuszczowych w postaci estrów metylowych oznaczono metodą chromatografii gazowej. Wyniki. Średnia zawartość tłuszczu w 100 g filetów z halibuta, makreli, śledzia-piklinga i szprotach wynosiła odpowiednio: 14,5 g, 25,7 g, 13,9 g i 13,9 g. Średnia zawartość cholesterolu w 100 g halibuta, makreli, piklinga i szprotach wynosiła odpowiednio: 54,5 mg, 51,5 mg, 57,5 mg i 130,9 mg. Kwasy tłuszczowe nasycone (NKT) stanowiły % sumy wszystkich kwasów tłuszczowych (KT). Dominującym KT jednonienasyconym (JNKT) był kwas oleinowy (C18:1 n-9) i stanowił około 44% udziału wszystkich JNKT. Udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT) w halibucie, makreli, piklingu i szprotach wynosił odpowiednio: 31,9%, 45,4%, 40,8% i 37,0%. Udział WNKT n-3 w makreli i piklingu był zbliżony i wynosił odpowiednio 30,1% i 30,2%, natomiast w halibucie i szprotach był niższy i wynosił odpowiednio 22,5% i 25,6%. Wnioski. Pod względem dietetycznym mięso makreli i śledzia, w porównaniu do mięsa halibuta i szprota charakteryzuje się znacznie lepszym udziałem WNKT n-3, przy jednoczesnej stosunkowo niewielkiej zawartości cholesterolu.
EN
The effect of incubation temperature on hydrophobic properties of Listeria spp. using ammonium sulphate aggregation test was analyzed. 29 strains of Listeria spp. isolated from beef, pork and smoked fish were tested. Results show that reducing the incubation temperature causes transformation of hydrophilic Listeria spp. into hydrophobic.
13
Content available Zawartosc skladnikow mineralnych w rybach wedzonych
51%
PL
Zbadano zawartość makroelementów: wapnia, fosforu, potasu, sodu i magnezu, mikroelementów: miedzi, cynku, żelaza, manganu, chromu, selenu i jodu w następujących rybach wędzonych: szprot, makrela, pikling, łosoś bałtycki i norweski oraz pstrąg. Najwięcej wapnia, fosforu żelaza, cynku, miedzi i manganu zawierały wędzone szproty. Zawartość wapnia w pozostałych gatunkach ryb była znacznie niższa, a zawartość fosforu zbliżona do jego zawartości w szprocie. Selen i fluor stwierdzano na zbliżonym wysokim poziomie we wszystkich badanych rybach, natomiast zawartość jodu była wysoka, choć zróżnicowana. Najwięcej jodu zawierały wędzone łososie i pstrągi, natomiast najmniej pikling, szprot i makrela. Oszacowano udział ryb w zalecanym dziennym spożyciu składników mineralnych w odniesieniu do zalecanego dziennego pobrania.
EN
The content of macroelements (phosphorus, calcium, magnesium potassium and sodium) and microelements (copper, zinc, iron, manganese, chromium, selenium, fluorine and iodine) in the following smoked fish: sprat, mackerel, salmon, smoked herring and trout were determined. The most of calcium, phosphorus, iron, zinc, copper and manganese contain smoked sprat. The amount of calcium in fish's remaining species is considerably lower, and phosphorus approximated to his content in sprat. The selenium and the fluorine occur on approximate level in all examined fish, however the amount of iodine was diverse but high. Smoked salmon and trout contain the most iodine, and the least smoked herring, sprat and mackerel. Contribution of fish in the recommended daily intake for mineral elements was estimated.
PL
Metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją elektrochemiczną oznaczono zawartość witaminy B6 oraz cyjanokobalaminy w norweskich i bałtyckich łososiach wędzonych.
PL
Celem pracy było określenie zawartości azotanów i azotynów w wybranych rybach słodkowodnych świeżych, mrożonych rybach morskich, rybach wędzonych i przetworach rybnych. Średnia zawartość azotanów wahała się od 1,35 mg NaNO3/kg w rybach morskich do 17,78 mg NaNO3/kg w rybach wędzonych. Zawartości azotynów nie wykazano w mrożonych rybach morskich. Niskie poziomy azotynów stwierdzono w konserwach rybnych - średnio 0,02 mg NaNO2/kg, ale znaczne ich ilości wykazano w rybach wędzonych - średnio 11,28 mg NaNO2/kg.
EN
Levels of nitrates and nitrites in the muscle tissue of non-frozen fresh-water fish, frozen sea fish, smoked fish and fish products were determined. Mean concentration of nitrate ranged from 1.35 mg NaNO3/kg in sea fish to 17,78 mg NaNO3/kg in smoked fish. Nitrite was not found in frozen sea fish. Low levels of nitrite were detected in fish products (mean 0.02 mg NaNO2/kg), while high nitrite concentrations were found in smoked fish (mean 11.28 mg NaNO2/kg).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.