Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady sciekowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Instalacja zgazowująca osuszony osad ściekowy
100%
PL
Jedną z technologii umożliwiających termiczną neutralizację odpadów ściekowych połączoną z wykorzystaniem ich do celów energetycznych jest zgazowanie i wykorzystanie pozyskanego gazu generatorowego do zasilania silników tłokowych napędzających stacjonarne zespoły prądotwórcze. W pracy przestawiono zaprojektowaną i wykonaną w Instytucie Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania Politechniki Częstochowskiej instalacje zgazowania osadu ściekowego w skład, której wchodzą: zgazowarka współprądowa ze złożem stałym oraz system oczyszczania gazu generatorowego powstałego w wyniku zgazowania. Gaz generatorowy powinien posiadać odpowiednia wartość opałową ze względów zarówno ekonomicznych jak i technicznych oraz powinien być pozbawiony pyłu i smoły pogazowej, aby nie wpływać negatywnie na żywotność silnika. Przed doprowadzeniem gazu do silnika musi on być oczyszczony z pyłu i smoły pogazowej. Po szeregu prac modernizacyjnych uzyskano stabilne działanie zgazowarki z realną sprawnością konwersji węgla z osadu do gazu generatorowego nie mniejszą od 40 %. W wyniku zgazowania z 1 tony osadu można otrzymał, co najmniej 1450 m3 gazu generatorowego o wartości opałowej zawierającej się w granicach (2,5- 3,5) MJ/m3. Instalacja oczyszczająca zapewniła oddzielenie smół pogazowych zawartych w osadzie w stopniu eliminującym kondensację tych smół w układzie dolotowym badawczego doładowanego silnika tłokowego.
EN
Technology for thermal neutralization of sewage sludge is gasification and it uses the resulting gas generator to power supply the piston engines of stationary generating sets. The article presents the installation of gasification of dried sludge, designed and made in the Institute of Internal Combustion Engines and Control Engineering at the Czestochowa University of Technology. The installation consists of: fixed bed co-current gasifier and gas cleaning system, which was the result of the gasification process. In order not to reduce the life of the engine, gas generator should be characterized by a high calorific value for both the economic and technical reasons, and should not contain dust and gas pitch. Gas before supplying to the engine must be cleaned of dust and gas pitch. As a result of modernization in order to achieve stable operation, the gasifier’s real efficiency of conversion of carbon from the sludge to the gas generator has reached at least 40%. As a result of the gasification process from 1 ton of sludge at least 1450 m3 of gas generator was obtained with the calorific value from 2.5 to 3.5 MJ / m3. The generator gas cleaning system allowed the separation of gas pitch in the sludge and prevented the condensation of tars in the test intake supercharged piston engine.
PL
Przeanalizowano wyniki monitoringu nadziemnego zbiornika o pojemności około 360 tys. ma do gromadzenia płynnych odpadów poprodukcyjnych z krochmalni i browaru. Pomiary prowadzono W okresie 1988-2009. Analizowano zmienność napełnienia zbiornika, poziom wód podziemnych w piezometrach kontrolnych i przemieszczenia pionowe reperów na obwałowaniu. Oceniano również stan zagęszczania nasypu i stopień kolmatacji czaszy. Badania wykazały, że roczne osiadanie obwałowania jest mniejsze od 5 mm. Jest to wielkość mniejsza od wartości prognozowanej na podstawie obliczeń osiadania dla okresu do 1997 r. oraz mniejsza od wartości obliczonej dla warunków po odbudowie zniszczonej części obwałowania.
EN
Results of monitoring of over ground reservoir with capacity about 360 thousands of cubic meters for storing liquid waste from starch production and brewery were presented in the paper. Measurements were done in 1988-2009› Changes of reservoir fulfilment, groundwater level in control piezometers and Vertical displacement of repers on embankment were analysed. Also state of embankment condensation and grade of reservoir bowl silting was assessed. Studies has showed that annual embankment settling were lower than 5 mm. It is value lower than forecasted on the base of calculation for period to 1997 and lower than calculated value for conditions after reconstruction of destroyed embankment part.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.