Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 294

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wynalazki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
1
Content available remote Okruchy. VI. Wynalazcy z niepospolitej rodziny
100%
PL
Poniższy tekst stanowi drugą część artykułu opublikowanego w numerze 5/2014 „Magazynu Autostrady” i pokazuje wynalazki, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju komunikacji. Jak można się przekonać, współczesny stan techniczny pojazdów jest wynikiem długich lat intensywnej pracy wielu wynalazców oraz rzemieślników, którzy z olbrzymią determinacją urzeczywistniali to, co wtedy było mało możliwe.
PL
Poruszony temat dotyczący rozwoju drogownictwa na świecie i w Polsce na przestrzeni dziejów rozwoju cywilizacji znalazł już wielu autorów. Ujęcie historyczne pozwala na spojrzenie na to, co zrobiono, z jakim trudem i wynikiem, kim byli ci bohaterowie i jak finansowali swoje pomysły. A często są to historie tragiczne, inne śmieszne i żartobliwe, ale zawsze były to wysiłki stymulujące rozwój cywilizacyjny, technikę i technologię, budownictwo i kulturę.
4
Content available remote W drodze do TQM
80%
PL
Artykuł ma za zadanie przedstawic historię tworzenia się Działu Zapewnienia Jakości [NJ] na podwalinach poprzednich Działów, tj.: Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej [TP] oraz Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej [TI].
PL
Artykuł omawia przekrój zagadnień tematycznych rozwiązywanych i wykonywanych przez Zakład w okresie jego istnienia w strukturach organizacyjnych OBRUM.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest jedna z form akademickiej przedsiębiorczości polegającej na sprzedaży akademickich wynalazków w postaci patentów lub licencji. Celem artykułu jest wskazanie powodów, dla których badacze akademiccy z Dolnego Śląska nie angażują się w proces komercjalizacji stworzonych przez siebie wynalazków. Na podstawie informacji uzyskanych podczas wywiadów bezpośrednich z badaczami akademickimi z Dolnego Śląska można stwierdzić, iż główną barierą przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku jest stosowanie nieadekwatnych instrumentów polityki gospodarczej, skłaniających badaczy akademickich jedynie do generowania wynalazków i zgłaszania ich do ochrony patentowej, lecz w niewielkim stopniu motywujących do angażowania się w komercjalizację badań.
EN
The subject of this paper is a form of academic entrepreneurship that manifests itself in sales of academic inventions in the form of either patents or licenses. The aim of this paper is to indicate reasons for which academic researchers from Lower Silesia (Poland's NUTS 2 region) do not engage in the commercialization process of inventions they create. On the basis of information obtained during direct interviews with academic researchers from Lower Silesia it may be concluded that the main barrier to academic entrepreneurship in Lower Silesia is the use of inadequate policy instruments that encourage academic researchers only to generate inventions and submit them for patent protection but little motivate them to engage in research commercialization.
PL
W artykule podjęto próbę systematyzacji najważniejszych koncepcji kreacji wynalazków. Punktem wyjścia dla rozważań było określenie istoty wynalazku i jego źródeł oraz wskazanie na wieloaspektowość tego zagadnienia. W dalszej części artykułu podano klasyfikację rodzajową modeli postępowania przy metodzie intuicyjnej, planowej oraz hybrydowej. Metodę tę, określoną w artykule jako „systemowa”, opisano bardziej szczegółowo w końcowe j części artykułu.
EN
In the article an attempt of the systematization of the most important concepts was made of creation of inventions. For deliberations determining the essence of the invention and his sources and pointing was a point of departure on multifaceted- ness of this issue. Into more distant a genre ranking of models of acting at the intuitive, scheduled and hybrid method was given to the part of the article. This method, determined in the article as “system”, in more detail into final j parts of the article were described.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.