Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hiperglikemia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Diving with Diabetes - A Review of Recommendations
100%
EN
Recreational diving is becoming an increasingly popular physical activity around the world. The vast majority of people who practice scuba diving are amateurs, often being treated for a number of chronic diseases and having cardiovascular burdens. Due to the high prevalence of diabetes mellitus in the world population and the potential for dangerous complications during diving, there is a need for unified recommendations for safe diving with this condition. Current guidelines from international diving associations are not entirely consistent. This review presents the positions of international diving associations concerning the requirements for diving with diabetes, the scope of diving and recommended management of life-threatening conditions during the dive.
PL
Nurkowanie rekreacyjne cieszy się coraz większą popularnością. Znacząca większość osób praktykujących nurkowanie to amatorzy, często obciążeni zdrowotnie. Duże rozpowszechnienie cukrzycy wśród populacji oraz znaczące ryzyko wystąpienia u pacjenta poważnych powikłań w trakcie nurkowania niesie ze sobą konieczność ujednolicenia zaleceń dla nurków-cukrzyków. Obecne zalecenia organizacji nurkowych nie są ze sobą całkowicie zgodne. W tej pracy poglądowej omawiamy zalecenia organizacji nurkowych dla pacjentów z cukrzycą z omówieniem zalecanego postępowania w przypadku wystąpienia powikłań cukrzycy podczas nurkowania.
5
Content available Rozpoznawanie hiperglikemii u koni
84%
PL
Końcowym celem badań, których fragment zaprezentowano w niniejszej pracy jest opracowanie inteligentnego algorytmu pozwalającego na automatyczne sterowanie osobistą pompą insulinową na podstawie sygnałów otrzymywanych z urządzenia do ciągłego pomiaru stężenia glukozy. Wstępne badania przeprowadzone zostały w formule in silico czyli przy użyciu modelu komputerowego odzwierciedlającego funkcjonowanie żywego organizmu. W rozpatrywanym przypadku zastosowano model opracowany przez zespół dr. Boris Kovatchev'a z University of Virginia, USA. Analizowano przebiegi odpowiedzi modelu - krzywe cukrowe BG, na zmieniane wymuszenia w postaci zróżnicowanych posiłków i dawek insuliny. W efekcie stwierdzono silne zindywidualizowanie odpowiedzi a ponadto konkretny jakościowy wpływ czasu posiłku i wielkości dawki insuliny (w tym także podziału tej dawki na części), na możliwość utrzymania poziomu glukozy w przedziale pożądanym - pomiędzy 70mg/dl a 180 mg/dl, umożliwiające uniknięcie występowania groźnych dla pacjenta stanów hipoglikemi i hiperglikemi. Zakładamy, że otrzymane rezultaty pomogą przy późniejszym wdrażaniu gotowego systemu sterowania pompy insulinowej kontrolującego poziom stężenia glukozy we krwi chorego.
EN
The material presented in this paper describes one of the steps in design of our control algorithm for Closed Loop Insulin Delivery. Such a system would consist of Insulin Pump with Continuous Glucose Monitoring Device and Control Algorithm. The presented work gives information about the qualitative influence of treatment parameters on blood glucose (BG) traces. The study utilises computer model tests (in-silico) for obtaining the BG level information. The great advantage of such computer tests is possi-bility to conduct several similar examinations leading to the family of traces that are different by a single parameter, while the other parameters are constant. The used computer simulator was delivered by the University of Virginia [3, 4]. Fig. 1 shows interspecies differences for subjects, which proves the need for control algorithm individualisation. Fig. 2 presents the impact of the bolus delivery time regarding the meal delivery time for an adult subject. Delivering the insulin in advance to meal reduces the BG. In Fig. 3 the influence of the meal duration time on the BG response is shown. Extending the meal duration slightly lowers the BG, but does not influence noticeably the fall ratio. Fig. 4 depicts the changes due to the bolus value, a higher bolus causes the lower BG and faster fall rate of change. Fig. 5 illustrates the test result of bolus distribution into 3 doses delivered within some period. Scheme 10/20/70 every 60min means that a single bolus is split into 10%, then 20% and 70% doses within the period of 60 minutes. There can be noted the response similarity between 10/20/70 every 15min and 70/20/10 every 60min, in spite of the fact that the drug delivery schemes are significantly different . This proves the possibility of long term BG regulation. None of the above tests show noticeable changes of the BG rise ratio, thus it cannot be easily controlled by insulin or meal delivery. The main purpose of the control algorithm isto avoid harmful extreme values of the BG. The presented study allows the better algorithm planning because the influence of a different type of meal and insulin scenario on the BG trace is known.
7
84%
EN
Diabetes is a disease that affects about 4% of the population, and its incidence has been growing steadily. Increasingly more young people have to face this illness, and therefore more people suffer from chronic complications. The most frequent disorder of diabetics is diabetes nephropathy. This complication makes people‘s lives very difficult – not only the life of the patients but also the doctors who must strongly restrict the base of pharmaceuticals which can be used by these patients. Metformin has become a hope for people suffering from diabetes. This medicine has many advantages such as a decrease in glycaemia through many mechanisms. Simultaneously, it does not expose diabetics to hypoglycaemia. It reduces the death rate and protects patients‘ hearts. Additionally, it positively influences body weight, and it is taken orally. Currently, this medicine is also recommended in pre-diabetes states. Unfortunately, the chronic disease of the kidneys which usually occurs during diabetes does not enable the use of metformin. According to the Polish Diabetes Association, the dose of metformin should be reduced by half in the third phase of chronic kidney disease. In next phases, metformin should be thoroughly abandoned. There are opinions about the positive influence of metformin on people suffering from kidney disorders. The above article summarizes the current knowledge of using metformin and analyzes the latest research which describe its functioning. Additionally, it confronts two stances about the use of metformin in chronic kidney disease.
PL
Cukrzyca jest chorobą, która dotyka około 4% populacji, a częstość jej występowania stale rośnie. Chorują coraz młodsze osoby, stąd problem przewlekłych powikłań dotyczy coraz większej liczby osób. Najczęstszym powikłaniem osób z cukrzycą jest nefropatia cukrzycowa, która stanowi problem nie tylko chorych, lecz także lekarzy, którzy muszą w dużym stopniu ograniczyć bazę leków stosowanych u tych pacjentów. Nadzieją dla osób chorych na cukrzycę stała się metformina – lek o wielu zaletach. Obniża glikemię drogą wielu mechanizmów, jednocześnie nie narażając na epizody hipoglikemii, zmniejsza śmiertelność, działa kardioprotekcyjnie, wykazuje korzystny wpływ na masę ciała i jest stosowana doustnie. Obecnie wskazana również w stanach przedcukrzycowych. Barierą do stosowania metforminy okazała się przewlekła choroba nerek, która rozwija się w przebiegu cukrzycy. Według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego powinno się zredukować dawkę metforminy o połowę w III stadium przewlekłej choroby nerek, natomiast powyżej tego stadium, odstawić całkowicie. Pojawiły się również doniesienia o pozytywnym wpływie tego leku u chorych z powikłaniami nerkowymi. Artykuł podsumowuje obecny stan wiedzy na temat zastosowania metforminy, analizuje najnowsze badania, które opisują mechanizmy jej działania, a także konfrontuje dwa stanowiska odnośnie do stosowania metforminy w przewlekłej chorobie nerek.
EN
Some clinical studies reported that glucose variability increased the risk of developing diabetes-related late complications more than constant hyperglycemia, while others claimed that the evidence was not strong enough to support such a conclusion. A few in vitro studies investigated the effect of constantly high or variable glucose levels (VGLs) on endothelial cells (EC). The first aim of this work was to review these studies and demonstrate that most of them support the notion that viability and other metabolic parameters of EC deteriorate faster in cell cultures with VGLs than in cultures with stable normal or high glucose concentration. The second aim was to verify whether the effect of glucose concentration is the same regardless of other culture conditions such as the substrate on which the cells are grown. We cultured Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVECs) for 7 or 14 days in constant (5 mM or 20 mM) or variable (switching between 5 mM and 20 mM once a day) glucose concentration in culture plates, which were either not-covered with any additional substrate or were covered with fibronectin or gelatin. We assessed the cell viability using a propidium iodide test. The ANOVA revealed that HUVECs viability was affected not only by glucose concentration and duration of the cell culturing but also by the type of substrate and interactions of these three factors. In conclusion, the effect of glucose level on EC viability should not be analyzed in isolation from other culture conditions that may amplify or attenuate this effect.
EN
The use of exogenous steroids, including gestagens, risks several adverse effects. One of them is cystic endometrial hyperplasia (hyperplasia glandularis cystica). Estrogens stimulate the endometrial development of progesterone receptors. Progesterone and gestagens influence the hyperplasia, proliferation and secretion of endometrial glands, creating the conditions for the emergence of cysts of different sizes with partial leucocytic infiltration. Endometritis-pyometra-complex and mammary tumors are the most common pathologic findings in bitches and queens treated with gestagens. Additionally, hyperglycemia and acromegaly have been observed. These side effects are found to be mainly due to induced GH production in the mammary gland and mediated by IGF-1. The other described adverse effects are adrenocortical suppression, hepatopathy, congenital malformations, prolonged pregnancy, behavioral disorders and local alterations. In some animals in which gestagens were administrated prolactin release increases when gestagen concentration decreases.
PL
W przeprowadzonych badaniach ludzkie erytrocyty inkubowano z buforem zawierającym glukozę w zakresie stęż. 72,9 – 354,1 mg %. Po upływie 18 godz. oceniano zmiany równowagi pro-/antyoksydacyjnej mierząc poziom powstałego MDA oraz zmiany w aktywności SOD. Dalsza inkubacja zawiesiny krwinek z kwasem salicylowym powodowała zmiany w aktywności SOD oraz wzrost protekcji krwinek przed dodatkowym czynnikiem utleniającym którym w zastosowanym eksperymencie był nadtlenek kumenu. Wysokie stężenie glukozy hamowało ten efekt.
EN
In vitro effects of glucose and salicylic acid on the antioxidant system in human red blood cells were studied. The suspensions of erythrocytes in phosphate-buffered saline containing glucose at 72.9; 126.2; 280.1 and 354.1 mg % were incubated at 37°C for 18 hours. After that, 30 mg% salicylic acid was added to each sample and then the samples were incubated for a further 10 and 30 min. The levels of MDA and the activity of SOD were measured before and after the incubation. Samples of erythrocytes after incubation with glucose and salicylic acid prepared as described above were oxidized with cumene hydroperoxide for 1 hour. Erythrocyte susceptibility to peroxidation was assessed by the determination of MDA level and SOD activity. The results suggest that salicylic acid does not change the level of MDA in erythrocyte suspensions exposed to glucose within the studied concentration range. The activity of SOD in these suspensions depended on the concentration of glucose and the time of incubation with salicylic acid. Susceptibility to lipid peroxidation of red blood cells exposed to glucose dropped under the influence of salicylic acid within the glucose concentration range of 126.2-280.1 mg%.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu chlorfenwinfosu, w dawce jednorazowej, na stężenie mleczanów i glukozy w surowicy krwi oraz na obraz glikogenu w wątrobie.
EN
The aim of this work was to estimate the effect of chlorphenvinphos on the concentration of lactate and glucose in blood serum and glycogen in the liver. The test animals received oil alone or oil solution of chlorphenvinphos at 0.5 or 0.1 LD50. The test material was collected at hour 1, 24 and 48 since the exposure. The following were assayed: serum glucpse by the Biochem Test, serum lactate by the Sigma test, and liver glycogen by the histological method. It was found that exposure to a single dose of chlorphenvinphos resulted in reduced number of glycogen granules, vacoulated degeneration of hepatocytes and colliguative necrosis. The changes were more evident in the animals exposed to the higher dose of the pesticide. The acute poisoning with chlorphenvinphos resulted also in hyperglycaemia and lactate acidosis.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.