Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 302

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  posilki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
W grupie 1433 osób w zróżnicowanym wieku analizowano częstotliwość spożywania posiłków i epizodów „pojadania ". Stwierdzono, że ponad 90% osób spożywa co najmniej trzy posiłki główne; śniadanie, obiad i kolację. Najczęściej spożywano 4 posiłki dziennie. Od 40-70% osób w zależności od wieku wykazywało epizody „pojadania " między posiłkami głównymi. Osoby spożywające mało posiłków (1-2) często pojadały. W związku z nowymi poglądami o wpływie częstości spożywania posiłków na wiele aspektów stanu zdrowia, problem częstości spożywania posiłków powinien znaleźć odzwierciedlenie w działalności oświatowej i edukacyjnej.
EN
Analyze of meals consumption and eating intermittently frequency among 1433 persons of different age was done. It was found that over 90% persons eat at least three meals daily: breakfast, dinner and supper. Eating of 4 meals was the most frequent. About 40-70% persons depending on the age revealed eating intermittently episodes. Persons eating few meals (1-2) often ate intermittently. In relation to current opinions about meals consumption frequency influence on many health state aspects, problem of eating frequency should be reflected in educational activity.
PL
Celem badań było określenie preferencji konsumentów związanych z wyborem miejsca spożywania posiłków. Podjęto próbę poznania subiektywnych ocen dotyczących aktualnej sytuacji oraz dokonanych i przewidywanych zmian w odniesieniu do spożywania posiłków poza domem oraz ich relacji z wybranymi wskaźnikami sytuacji rodzinnej, wyrażonymi w formie subiektywnych ocen osób badanych. Stwierdzono, że badane osoby rzadko spożywały posiłki poza domem, a czynnikiem istotnie warunkującym spożywanie posiłków poza domem był dochód rodziny wyrażony subiektywnymi ocenami respondentów, a ponadto deklarowany poziom zadowolenia z sytuacji dochodowej rodziny.
EN
The aim of the paper was to assess the consumers' preferences relating to the choice of eating place. Individuals' opinions on actual situation, past and future changes within dining out were assessed. The relations between these opinions and the opinions on selected indicators of family situation were taken into consideration. It was stated than dining out was for respondents rather seldom situation. The most important factor determining dining out was family income and the level of satisfaction of family income.
PL
Wegetarianizm polega na ograniczeniu jadłospisu wyłącznie do pokarmów pochodzenia roślinnego, przygotowywanych na bazie roślin zbożowych, strączkowych, oleistych, warzyw, owoców i grzybów. Jako sposób odżywiania się znany był od zarania cywilizacji ludzkiej, jednak dużą popularność zdobył dopiero w ubiegłym stuleciu. Uznawany jest powszechnie za zdrową dietę i dla wielu osób stanowi jeden z istotniejszych filarów proekologicznej filozofii życiowej. Wegetarianie z reguły prowadzą zdrowy styl życia, a co za tym idzie oprócz mięsa unikają także alkoholu i tytoniu oraz dbają o kondycję przez aktywność fizyczną. Powodów prowadzenia wegetariańskiego stylu życia jest wiele, ale najważniejsze wydają się być względy etyczne, ekologiczne oraz zdrowotne. Warto się zatem zastanowić, czy wegetarianizm to tylko dieta, moda czy może filozofia życia?
EN
Vegetarianism is a practice which involves limiting one's menu only to foods originating from plants, i.e. mainly based on cereals, legumes, oilseeds, vegetables, fruits and mushrooms. As a dietary approach it has been known from the beginnings of the human civilisation, however it significantly gained in popularity only in the previous century. It is commonly believed to be a healthy diet, and many individuals recognise the approach as one of the essential pillars of ecology-oriented philosophy of life. As a rule, vegetarians lead healthy life-styles, which means that besides meat products they also avoid drinking and smoking, and work on their fitness by doing exercise. There are many reasons for adopting vegetarian lifestyles, but it seems the most important are ethical, ecological and health-related aspects. Hence, it is a worthwhile question whether vegetarianism is only a diet, a trend or perhaps a philosophy of life
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.