Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frozen fish
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule dokonano identyfikacji i oceny czynników determinujących jakość użytkową ryb mrożonych w łańcuchu chłodniczym, z uwzględnieniem jakości wyjściowej produktów mrożonych. Poddano analizie właściwości organoleptyczne mrożonych produktów rybnych, dobór odpowiednich opakowań oraz techniki i sposoby zamrażania zwiększające wartość dodaną mrożonych produktów rybnych. Opisano metody wspomagające zachowanie jakości ryb mrożonych. Uwzględniono wyniki kontroli przeprowadzonej w pierwszym kwartale 2009 roku przez IJHARS w zakresie parametrów fizykochemicznych, znakowania i pakowania oraz cech organoleptycznych w wybranych losowo przedsiębiorstwach branżowych. Stwierdzono, iż marketingowa wartość dodana mrożonych produktów rybnych jest trudna do oszacowania i zależy od subiektywnych ocen konsumentów.
EN
Made to identify and assess factors determining the quality of the utility of frozen fish in cold chain, taking into account the output quality frozen products. Organoleptic characteristics were analyzed frozen fish products, the selection of appropriate packaging and freezing techniques and increasing the added value of frozen fish products. Describes methods to help preserve the quality of frozen fish. Into account the results of the audit in the first quarter of 2009 by IJHARS the physicochemical parameters, labeling and packaging, and organoleptic characteristics of the randomly selected industrial enterprises. It was found that the marketing value-added frozen fish products is difficult to estimate and depends on subjective evaluations of consumers.
PL
Celem pracy było określenie zawartości azotanów i azotynów w wybranych rybach słodkowodnych świeżych, mrożonych rybach morskich, rybach wędzonych i przetworach rybnych. Średnia zawartość azotanów wahała się od 1,35 mg NaNO3/kg w rybach morskich do 17,78 mg NaNO3/kg w rybach wędzonych. Zawartości azotynów nie wykazano w mrożonych rybach morskich. Niskie poziomy azotynów stwierdzono w konserwach rybnych - średnio 0,02 mg NaNO2/kg, ale znaczne ich ilości wykazano w rybach wędzonych - średnio 11,28 mg NaNO2/kg.
EN
Levels of nitrates and nitrites in the muscle tissue of non-frozen fresh-water fish, frozen sea fish, smoked fish and fish products were determined. Mean concentration of nitrate ranged from 1.35 mg NaNO3/kg in sea fish to 17,78 mg NaNO3/kg in smoked fish. Nitrite was not found in frozen sea fish. Low levels of nitrite were detected in fish products (mean 0.02 mg NaNO2/kg), while high nitrite concentrations were found in smoked fish (mean 11.28 mg NaNO2/kg).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.