Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 220

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwestycje proekologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Ocena inwestycji proekologicznych zmieniających zasoby środowiska wymaga włączenia do procesu analizy wartości dokonywanej zmiany środowiskowej. Koncepcja całkowitej wartości środowiska (totaleconomic value, TEV) stanowi teoretyczną podstawę wyceny w jednostkach pieniężnych zarówno zmian wpływających na korzyści użytkowników, jak i efektów pozaużytkowych, związanych z samym istnieniem zasobów środowiska. W referacie dokonano analizy podejść do koncepcji TEV zawartych w literaturze przedmiotu. Przedstawiono również krótko stosowane metody wyceny środowiska w aspekcie ich dostosowania do koncepcji TEV oraz wskazano zastosowanie na przykładzie projektu z zakresu ochrony zasobów wodnych.
EN
The appraisal of projects changing natural resources requires including the value of environmental change into the analysis. The concept of total economic value of environment create the theoretical basis for monetary valuation of both user values as well as non-use benefits emerging from the sole existence of environmental resources. The paper analyses the approaches to TEV that the literature of the subject presents. The methods of environment valuation in the light of their congruence with TEV followed by example application based on water protection project are described as well.
PL
W artykule przedstawiono rolę i miejsce Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zarządzaniu środowiskiem w warunkach gospodarki rynkowej na tle ekonomicznych uwarunkowań polityki ekologicznej.Dokonano przeglądu i oceny aktualnie stosowanych metodyk oceny efektywności ekologiczno-ekonomicznej inwestycyjnych projektów proekologicznych. Zaproponowano praktyczne i poprawne metodologicznie wskaźniki oceny efektów ekologicznych oraz wskaźniki efektywności dla inwestycji proekologicznych, które stanowić mogą uzyteczne narzędzie w praktyce działania Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
EN
At the beginning of February, AURA sponsored a meeting of decision makers on environmental issues which included financial institutions, economists, ex-ministers of environment Józef Kozioł, the President of EkoFundusz foundation, Maciej Nowicki, President of NFOŚiGW Kazimierz Kujda, Board Chairman BOŚ. S. A. Jerzy W. Pietrewicz, Chairman of Presidents Convention Przemysław Gonera, dean of School of Economics of the Warsaw University Tomasz Żylicz. The aim of the meeting was to discuss current policies related to this field. Outline of presentations is published below.
PL
Z początkiem lutego br. spotkało się, na zaproszenie redakcji AURY, grono osób kształtujących politykę ochrony środowiska w Polsce w ostatnich latach, kierujących instytucjami finansowymi, ekonomistów - m.in. byli ministrowie ochrony środowiska Józef Kozioł i Maciej Nowicki, obecnie prezes zarządu Fundacji EkoFundusz; prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda; prezes Zarządu BOŚ S.A. Jerzy W. Pietrewicz; przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządu WFOŚiGW Przemysław Gonera; dziekan Wydziału Ekonomii UW Tomasz Żylicz - aby omówić obecną politykę w tej dziedzinie. Publikujemy główne tezy ich wypowiedzi.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z zagrożeniami dla środowiska pochodzącymi z kopalń Rudzkiej Spółki Węglowej SA, do których w głównej mierze należą: zanieczyszczenie atmosfery, produkcja i składowanie odpadów, wody dołowe wysoko zmineralizowane oraz szkody górnicze. Przedstawiono także inwestycje zmierzające do minimalizacji niekorzystnego wpływu kopalń Spółki na środowisko naturalne.
EN
In the report are described issues relevant with dangers to environment native of collieries Rudzka Coalmine Company, witch are: pollution, production and storage of scraps underground water and mining damages. The particular attention is paid to play unfavorable influence down of collieries to environment.
Aura
|
2007
|
nr 09
22-23
EN
We provide regular information to our readers on the condition and tendencies in environmental protection and water management investment projects in Poland versus the challenges presented in the National Environmental Policy for 2007-2010. We have already data from the Central Statistical Office on the investment outlays in this area in 2006. In 2005 the disadvantageous tendencies in environmental protection and water management were curbed. The outlays were the highest in these two areas in this decade. Despite this positive change, including the share of foreign funding, the financing level required in the National Environmental Policy is distant from the planned one.
PL
Systematycznie informujemy czytelników o stanie i tendencjach inwestowania w ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce na tle wyzwań sformułowanych w Polityce ekologicznej państwa na lata 2007-2010. Dysponujemy już danymi GUS o wydatkach inwestycyjnych w tej dziedzinie na rok 2006. W zeszłym roku przerwana została zła tendencja spadku nakładów inwestycyjnych zarówno w ochronie środowiska, jak w gospodarce wodnej. W obydwu też przypadkach wolumen nakładów był w ub. roku najwyższy w bieżącej dekadzie lat. Mimo tych korzystnych zmian, do których trzeba też zaliczyć udział środków zagranicznych w ich finansowaniu, nadal odległe jest osiągnięcie poziomu pożądanego z punktu widzenia wielkości przyjętych w Polityce ekologicznej państwa.
PL
Na tle problemu zanieczyszczenia środowiska przedstawiono szereg działań w zakresie polepszenia istniejącego stanu. Szczegółowo omówiono kilka technologii związanych z poprawą środowiska na obszarach wiejskich.
EN
A number of actions for the improvement of the existing state of the environment and relevant technologies were discussed in detail in the light of pollution of the environment.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.