Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system Linux
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Systemy wideokonferencyjne składają się z elementów sprzętowych i programowych. W artykule zostały przedstawione funkcje elementów sprzętowych takich systemów, doświadczenie zdobyte podczas tworzenia aplikacji wideokonferencyjnej w systemie Linux oraz wnioski z eksploatacji gotowego systemu wideokonferencyjnego dla Windows 95.
EN
The videoconferencing systems are a mix of hardware and software elements. The functions performed by hardware items of videoconferencing system are presented. The experiences acquired while developing a videoconferencing application for Linux operating system are described. Results of running a commercial videoconferencing system in Windows 95 environment are also presented.
PL
Artykuł opisuje implementację dostępu do systemu rozpoznawania mowy w lokalnej sieci komputerowej. Rozdzielenie zadania akwizycji i wstępnego przetworzenia sygnału od właściwego rozpoznawania pozwala przeznaczyć dedykowaną stację roboczą do rozpoznawania (wymagającego znacznej mocy obliczeniowej i pamięci), pozostawiając do wykonania stacjom - klientom tylko mało obciążające wstępne przetworzenie sygnału.
EN
This article presents an implementation of a client-server architecture of a speech recognition system in a local network. Separating the task of collecting and front-processing the raw speech data from the proper recognition lets the recognition system (which is time - and memory consuming) run on a dedicated host. Clients have to do only speech recording and small piece of initial processing, which does not require huge resources.
PL
Artykuł prezentuje analizę pracy aplikacji multimedialnych czasu rzeczywistego w systemie Linux. Przedstawione zostały wykresy opóźnień uzyskiwanych przy przetwarzaniu i transmisji informacji multimedialnej, w zależnośi od obciążenia systemu. Następnie wskazano, o jakie cechy powinno zostać wzbogacone jądro systemu, aby poprawić wydajność pracy aplikacji multimedialnych.
EN
This paper presents analysis of distributed multimedia application working in Linux. Delays observed in computing and transmission of multimedia information in function of system load are presented. Finally method of improving performance of multimedia applications are proposed.
PL
Opisano modyfikację pewnej sieci lokalnej. Zaprezentowano koncepcję serwera sieciowego opartego na systemie operacyjnym Linux z emulatorem sieci Novell Netware. Omówiono problemy napotkane podczas konfigurowania elementów sieci.
EN
Modification of some LAN has been described. A concept of network server based on Linux OS with Novell NetWare emulator has been presented. Problems met during network element configuration have been described.
PL
Artykuł ma na celu zaprezentowanie możliwości kształtowania ruchu udostępniane przez QoS w sieciach wykorzystujących rutery pracujące w tym systemie. Zaprezentowano najczęściej stosowane metody kolejkowania pakietów oraz możliwości ich wykorzystania do filtrowania ruchu. Omówiono także zbudowaną w IITiS PAN testową sieć komputerową oraz przeprowadzone w niej testy wybranych kilku metod.
EN
The article presents possibilities of traffic shaping build in Linux. Described functions allows to maintain the Quality of Service (QoS) in networks based on Linux routers. The second chapters enumerates a few most widely used queuing disciplines and packet filtering methods. The last part contains the description of the network installation build in IITiS PAN and some experiment made there.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zbudowania systemu intranetowego w oparciu o powszechnie dostępne narzędzia działające na platformie Linuxa, bezpłatnego 32-bitowego sytemu operacyjnego. Opisano metody dostępu do danych za pomocą skryptów PHP. Wykazano zalety takiego podejścia w stosunku do konwencjonalnych skryptów CGI i Active Server Pages Microsoftu.
EN
The article depicts the possibility of an intranet system development, based on commonly available tools working in free, 32-bit Linux OS environment. It describes data access methods by means of PHP scripts. The advantages of such approach - in contradiction to conventional CGI scripts and Microsoft's Active Server Pages - are shown.
7
Content available Rootkit dla dydaktycznego systemu Linux
51%
PL
W artykule opisano projekt, którego celem było opracowanie pakietu rootkit dla systemu Linux. Przedstawiono charakterystykę najważniejszych mechanizmów stosowanych w tego typu konstrukcjach, koncepcję rozwiązania i sposób implementacji. Zamieszczono również wybrane wyniki testów opracowanego oprogramowania. Opracowany pakiet przewidziany jest do zastosowania w wybranych maszynach wirtualnych wykorzystywanych w specjalistycznych laboratoriach komputerowych Wydziału Cybernetyki. Stąd przymiotnik „dydaktyczny” w tytule artykułu.
EN
The paper describes a project, whose aim was to develop a package rootkit for Linux. Characteristics of the most important mechanisms used in these types of structures, a solution concept, and a method of implementation are presented. The paper also contains selected results of tests of the developed software. The developed package is provided for the use in selected virtual machines that are used in specialized computer laboratories at the Faculty of Cybernetics.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.