Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  umiejętności kluczowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The study attempts to carry out a critical analysis of the pedagogical thoughts of J.J. Rousseau, contained in its eighteenth-century publication entitled Emile, or on education. Overview quotes, tips, suggestions, and assumptions of education were analysed in conjunction with the main directions of education in the twenty-first century and the most desirable competencies, giving the younger generation a good start to life in the global world. These skills, known as the 4Cs include: 1) critical thinking and problem solving, 2) communication, 3) collaboration, 4) creativity and innovation. The results of the analysis indicate inspirational compatibility of the two of them with J.J. Rousseau’s views, that is: critical thinking, and creativity and innovation. The other two, that is: communication and collaboration, were not appreciated by the thinker so much. Some of his other ideas on education were controversial, such as teaching of reading no sooner than at the age of 12, or not teaching foreign language too soon.
PL
W opracowaniu podjęto próbę przeprowadzenia krytycznej analizy pedagogicznej myśli J.J. Rousseau zawartej w jego osiemnastowiecznej publikacji pt. Emil, czyli o wychowaniu. Przegląd cytatów, wskazówek, sugestii i założeń edukacyjnych został dokonany w zestawieniu z głównymi kierunkami kształcenia w XXI w. i najbardziej pożądanymi kompetencjami, dającymi młodemu pokoleniu dobry start do życia w globalnym świecie. Kompetencje te, znane jako 4C, obejmują: 1) myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów, 2) komunikację, 3) współpracę oraz 4) kreatywność i innowacyjność. Rezultaty analizy wskazują na inspiracyjną kompatybilność dwóch z nich z poglądami J.J. Rousseau, tj. myślenia krytycznego oraz kreatywności i innowacyjności. Dwie pozostałe umiejętności (tj. komunikacja i współpraca) nie były przez myśliciela doceniane. Niektóre pozostałe jego idee edukacyjne były kontrowersyjne, jak np. nauka czytania nie wcześniej niż w wieku 12 lat czy zniechęcanie przed zbyt wczesną nauką języka obcego.
EN
Development of science interests is one of many elements of the daily teachers' work at school. Finding out interesting forms of working with school students and their proper application at school allows for increasing science interests and to achieve many didactic aims. One of many of such proposals is an informal teaching which can be carried out while students participate in the various workshops, out of school meetings or science fairs.
PL
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych ucznia jest jednym z podstawowych elementów codziennej pracy nauczyciela. Poszukiwanie interesujących rozwiązań dydaktycznych i ich umiejętne oraz właściwe zastosowanie w procesie nauczania-uczenia się pozwala pobudzać i rozwijać te zainteresowania, jak również osiągnąć wiele celów dydaktycznych tego procesu. Jedną z takich propozycji jest nieformalne nauczanie w trakcie różnorodnych spotkań warsztatowych, zajęć pozalekcyjnych czy też aktywnego uczestnictwa w festiwalach nauki.
EN
Development of science interests is one of many elements of the daily teachers' work at school. Finding out interesting forms of working with school students and their proper application at school allows for increasing science interests and to achieve many didactic aims. One of many of such proposals is an informal teaching which can be carried out while students participate in the various workshops, out of school meetings or science fairs.
PL
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych ucznia jest jednym z podstawowych elementów codziennej pracy nauczyciela. Poszukiwanie interesujących rozwiązań dydaktycznych i ich umiejętne oraz właściwe zastosowanie w procesie nauczania-uczenia się pozwala pobudzać i rozwijać te zainteresowania, jak również osiągnąć wiele celów dydaktycznych tego procesu. Jedną z takich propozycji jest nieformalne nauczanie w trakcie różnorodnych spotkań warsztatowych, zajęć pozalekcyjnych czy też aktywnego uczestnictwa w festiwalach nauki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.