Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Gerard de Nerval inspired the Surrealists not only by means of his extraordinary works or alchemical interests..
4
Content available Właściwości fizykochemiczne kefiru i biokefiru
100%
PL
Ocena właściwości fizykochemicznych kefiru tradycyjnego i o zmodyfikowanym składzie mikroflory wskazuje, że zawartość tłuszczu w mleku nie miała wpływu na czas ukwaszania kefiru, natomiast podwyższenie poziomu suchej masy wydłużyło ten etap. Kwasowość, synereza skrzepu, ziarnistość i barwa wyrobów kefiru zależały przede wszystkim od składu mleka a w mniejszym stopniu od czasu przechowywania. Również metoda produkcji biokefiru miała znaczący wpływ na jego właściwości.
EN
The assessment of physicochemical properties of traditional and modified kefirs indicated that fat content in milk did not affect acidification time, while increasing of dry matter prolonged this stage of manufacturing. Acidity, curd syneresis, grainincss as well as color of all products were significantly affected by milk composition and in a less degree - by storage time. The properties of biokefir were also significantly affected by the manufacturing method.
EN
The aim of the present study was to test the possibility of enhancing the synthesis of flavor compounds with a traditional yogurt culture and a culture containing microflora composed of: S. thermophilus : L. delbrueckii ssp. bulgaricus : Bifidobacterium (TBB yogurt) and Str. thermophilus : L. acidophilus : Bifidobacterium (TAB yogurt). Milk was enriched with lactose (10 g/L), glucose (0.7 g/L), sodium proteinate (25 g/L), sodium citrate (3 g/L), a mixture of citric acid (1 g/L) and sodium citrate (3 g/L), and threonine (1 and 3 g/L). The following determinations were made in fresh yogurts (ripened for 24 h) and yogurts stored for 7 and 14 days: active acidity, lactic acid – according to Lunder, acetaldehyde, diacetyl, acetoin, ethanol, and volatile free fatty acids by gas chromatography. All products were evaluated organoleptically. It was found that from among the substances whose effects on the synthesis of flavor compounds were studied in this experiment particular attention should be paid to threonine. The addition of this amino acid significantly affected the rate of acetaldehyde formation (an increase by 10.24-22.56 mg/L) in all kinds of yogurt. The modification of milk composition had a profound influence on the levels (increase or decrease) of all flavor compounds in yogurt samples, as well as on their sensoric attractiveness.
PL
Podjęte badania miały na celu określenie możliwości intensyfikacji syntezy związków smakowo-zapachowych przez kultury jogurtowe: tradycyjną oraz z dodatkową mikroflorą o następującym składzie: S. thermophilus : L. delbrueckii ssp. bulgaricus : Bifidobacterium (jogurt TBB) i Str. thermophilus : L. acidophilus : Bifidobacterium (jogurt TAB). Mleko wzbogacano w laktozę (10 g/L), glukozę (0.7 g/L), białczan sodu (25 g/L), cytrynian sodu (3 g/L), mieszaninę kwasu cytrynowego (1 g/L) i cytrynianu sodu (3 g/L) oraz treoninę (1 i 3 g/L). W świeżych (po 24 godz. dojrzewania) wyrobach jogurtu oraz przechowywanych przez 7 i 14 dni oznaczano: kwasowość czynną, zawartość kwasu mlekowego wg Lundera; aldehydu octowego, diacetylu, acetoiny, alkoholu etylowego, lotnych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej. Wszystkie wyroby oceniano organoleptycznie. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że z substancji, których wpływ na syntezę związków smakowo-zapachowych badano w doświadczeniu, na wyróżnienie zasługuje treonina. Dodatek tego aminokwasu wpłynął istotnie na intensywność tworzenia aldehydu octowego we wszystkich rodzajach jogurtu (wzrost zawartości o 10.24–22.56 mg/L) (rys. 1–3). Modyfikacja składu mleka miała wyraźny wpływ na zawartość (wzrost lub obniżenie) wszystkich związków smakowo-zapachowych w próbkach jogurtów a tym samym na ich jakość organoleptyczną (tab. 1-3).
PL
Celem pracy było zbadanie jakości widzenia u dzieci w wieku przedszkolnym oraz analiza uzyskanych wyników pod względem powtarzalności. W badaniu wzięło udział 60 dzieci w wieku od 3–6 lat. Badania przeprowadzono za pomocą testów Lea, Color Vision Testing Made Easy, Random Dot E Stereotest (RDE Stereotest) i testu muchy. Pomiary przeprowadzono w dwóch różnych porach dnia – w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż dzieci sześcioletnie mają lepszą ostrość wzroku niż dzieci trzyletnie i jest ona lepsza w godzinach wczesnopopołudniowych niż porannych. Wszystkie dzieci biorące udział w badaniu spełniały kryterium powtarzalności.
EN
The aim of this research was to estimate the vision quality of the preschool children and to analyze the results in the aspect of repeatability. There were 60 children participating in the research, in the age of 3–6 years. The tests used in the research: Lea tests, Color Vision Testing Made Easy, Random Dot E Stereotest (RDE Stereotest) and Stereo Fly Test. The children were tested twice a day – early in the morning and early in the afternoon. Basing on the results it can be stated that six year old children have better vision acuity than three year old children, and it is better in the early afternoon than in the morning. All children participating in the research fit the repeatability criterion.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.