Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek detaliczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Komisja Europejska coraz częściej podkreśla potrzebę dalszej liberalizacji rynku detalicznego energii elektrycznej w UE. W Polsce działania liberalizacyjne były głównie kierowane w odniesieniu do rynku hurtowego oraz rynku detalicznego w obszarze segmentu przedsiębiorstw, zaś w mniejszym stopniu do segmentu gospodarstw domowych. Z tej przyczyny przedmiotem analizy w niniejszej pracy jest rynek detaliczny energii elektrycznej w Polsce. W artykule dokonano charakterystyki tego rynku, zwłaszcza pod kątem poziomu konkurencji. Analiza wykazała, że rynek detaliczny energii elektrycznej w Polsce jest mocno skoncentrowany, a w segmencie sprzedaży do gospodarstw domowych w zasadzie nadal funkcjonuje monopol. Celem artykułu była ocena, jakie skutki dla odbiorców końcowych niesie nadmierna siła rynkowa przedsiębiorstw elektroenergetycznych na rynku detalicznym w Polsce. Dokonano pomiaru strat w dobrobycie ekonomicznym spowodowanych brakiem konkurencji czy też nadmierną koncentracją na badanym rynku.
EN
The European Commission more and more often underlines the need for further liberalization of the retail electricity market in the EU. In Poland, the liberalization actions were targeted mainly at the corporate segment, and to lesser extent for households. For this reason, the subject of analysis in this paper was the retail electricity market in Poland. The paper presents characteristics of this market, especially in terms of the level of competition. The analysis showed that the retail electricity market in Poland is highly concentrated, and for households still operates basically a monopoly. The purpose of this article was to assess the impact to end users caused by excessive market power of the electricity companies in the retail market in Poland. It measured the loss of economic welfare due to the lack of competition or excessive market concentration in the studied market.
PL
W artykule przedstawiono warunki i cele funkcjonowania zintegrowanych sieci handlowych działających na zasadzie franchisingu oraz ich wpływ na rozwój konkurencji na polskim rynku detalicznym w latach 2003-2007.
EN
In the article the conditions and aims of functioning of integrated trade nets operating according to the principle of franchising and their influence on the development of competition on polish retail market in 2003- 2007 were presented.
EN
The main reason of continuing discussions about differently oriented government actions during the formation of quite contradictory social and economic space of the Russian retail is that the dynamics of retail trade turnover and paid services to the population from the end of 2014 start to fall rapidly. The article presents the results of original research of relationship between government, business, and retail, in the context of key societal changes taking place in the Russian economy and politics. The government is represented as a special organization of political power, which has a special coercive power, and expresses the will and interests of the ruling group; is noted that the executive and legislative branches of government are both important in analyses of retail market. The article deals with the real impact of business projects during acceptance of amendments to the Federal Law No. 381-FZ "On the Fundamentals of State Regulation of Trade in the Russian Federation" on the basis of expert and statistical data. The article analyzes the consequences of informal practices of the new Russian national project to support small and medium-sized enterprises, using the terminology of R. Merton and P. Sztompka.
PL
Głównym powodem kontynuowania dyskusji o różnie ukierunkowanych działaniach rządu podczas tworzenia zupełnie sprzecznych społecznych i gospodarczych rosyjskich przestrzeni detalicznych jest to, że dynamika obrotów handlu detalicznego i płatnych usług dla ludności od końca 2014 roku zaczęła szybko spadać. W artykule przedstawiono wyniki oryginalnych badań relacji między rządem, biznesem i handlem detalicznym, w kontekście głównych zmian społecznych zachodzących w rosyjskiej gospodarce i polityce. Rząd jest reprezentowany jako specjalna organizacja władzy politycznej, która dysponuje szczególną mocą przymusu, i wyraża wolę oraz interesy grupy rządzącej. Należy zauważyć, że zarówno władza wykonawcza, jak i ustawodawcza są ważne w analizach rynku detalicznego. Artykuł porusza problem rzeczywistego wpływu projektów biznesowych w odniesieniu do poprawek przyjętych do federalnej ustawy nr 381-FZ ”O podstawach regulacji handlu w Federacji Rosyjskiej”. Wykorzystano do tego dane statystyczne i eksperckie. W artykule, używając terminologii R. Mertona i P. Sztompki, analizuje się konsekwencje nieformalnych praktyk nowego rosyjskiego projektu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.