Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2463

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 124 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bakterie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 124 next fast forward last
PL
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w wyniku połączonego działania nadtlenku wodoru i jonów żelaza (II) na roztwory ASPC mogą powstawać produkty pośrednie utleniania mniej lub bardziej toksyczne w stosunku do mikroorganizmów. Ich właściwości toksykodynamiczne są zależne od gatunku drobnoustrojów, na co wskazują krzywe inhibicji wykreślone dla bakterii Pseudomonas fluorescens i Micrococcus luteus . Przeprowadzone badania wykazały także, że układ H2O2/Fe+2 może sprzyjać generowaniu w utlenianych roztworach ASPC rodników OH• o wysokich potencjałach utleniających, negatywnie oddziałujących na mikroorganizmy
EN
On the basis of conducted research it has been established that as a result of combined working of hydrogen peroxide and iron ions (II) on ASPC solutions we can obtain indirect oxidation products that are more or less toxic to microorganisms. Their toxicodynamic characteristics depend on the strain of microbes, as shown by inhibition curves for Pseudomonas fluorescens and Micrococcus luteus bacteria. Conducted research also shows that a H202/Fe+2 system can enhance generating OH* radicals with high oxidating potential, nega-tively affecting microorganisms in oxidated ASPC solutions.
EN
Living organisms in water from water pipes. Legionella infection risk in light of foreign research. Preventive methods against Legionella bacteria appearance in water supply systems. Limitation of secondary installation pollution in Poland - current situation.
PL
Wprowadzenie do zanieczyszczonego tłuszczami czy ropą środowiska wyselekcjonowanych szczepów mikroorganizmów w formie biopreparatów jest rozwiązaniem, które pozwoli na zintensyfikowanie i ukierunkowanie rozkładu zanieczyszczeń.
EN
Measurement of free bacteria cells concentration in particular sewage and air flows going through treatment plant devices. Attempt at balancing free bacteria cells mass concentration and charge in sewage reaching and leaving treatment plant.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu nawożenia osadem ściekowym na aktywność respiracyjną oraz na liczebność bakterii i grzybów w glebie brunatnej, wytworzonej z utworu pyłowego ilastego.
EN
The evaluation of potential pathogenicity of A. hydrophila strains isolated from healthy fish was carried out on the basis of their ability to produce enterotoxins, beta — haemolysins and to haemagglutinate blood cells in humans and guinea pigs. The studies comprised 29 strains of A. hydrophila isolated from 67 fish from 6 fish — breeding stations in the Olsztyn province. No correlation was found between the ability of the examined strains to agglutinate human and guinea pig erythrocytes, and the enterotoxicity and hemolitic activity. Some correlation was found between the enterotoxicity of the strains and their hemolitic activity. Incubation of A. hydrophila strains at temp. 25°C allows to detect more enterotoxic strains (31% strains) than at temp. 37°C (13% strains).
first rewind previous Strona / 124 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.