Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2253

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 113 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dodatki do zywnosci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 113 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące hydrokoloidów jako środków stabilizujących żywność. Omówiono podstawowe funkcje tych związków w żywności i żywieniu człowieka, z uwzględnieniem przykładów, mechanizmów oraz skutków działania. Zadania substancji stabilizujących opisano w kontekście aktualnych trendów i oczekiwań konsumentów, dla których oprócz zalet sensorycznych, coraz większe znaczenie ma jakość bezpieczeństwo i wartość nutraceutyczna produktów żywnościowych. W artykule omówiono również metody modyfikacji stabilizatorów w kontekście obowiązujących uwarunkowań prawnych związanych z ochroną zdrowia konsumentów. W podsumowaniu określono perspektywy dalszego rozwoju rynku produkcji dodatków do żywności.
EN
This article presents the selected issues concerning hydrocolloids used as food stabilizers. Basic functions of hydrocolloids in food and human nutrition have been discussed, including examples, mechanisms and effects of their functioning. The tasks of stabilizers are analyzed in the context of current trends and customer expectations, for whom, apart from sensory qualities, safety and quality and nutraceutical value of food are increasingly important. Moreover, this paper indicates opportunities to modify stabilizers in compliance with applicable laws concerning consumer health protection. In recapitulation, the prospects for the further development of the market of food additives production have been identified.
PL
Komisja Europejska opracowała „Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dotyczącego higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego”, w których określono kryteria rozróżniania surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych. Niezbędne stało się wprowadzenie poprawek do zał. nr II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w zakresie właściwej kategoryzacji surowych wyrobów mięsnych. Od 25 czerwca 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2014 zmieniające dotychczasowe przepisy w zakresie substancji dodatkowych do surowych wyrobów mięsnych.
EN
Guidance document on the implementation of certain provisions of Regulation (EC) No 853/2004 on the hygiene of food of animal origin has been elaborated by the European Commission. In this document, a number of aspects related to the Regulation (EC) No 853/2004, among others differentiation between meat preparations and meat products have been clarified. Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 should be amended in the scope of appropriate categorisation of meat preparations. Since 25th of June 2014 the Regulation (EU) No 601/2014 amending the rules of use food additives in meat preparations has been applied.
PL
Aspartam jest jedynym sztucznym środkiem słodzącym dopuszczonym w Polsce jako dodatek do Zywnosci. Przedstawiono jego cechy organolep tyczne i technologiczne. Opisano przykłady stosowania aspartamu w wy branych produktach spożywczych m.in. w napojach słodzących i produktach mlecznych.
EN
Aspartame is one only artificial sweetener permitted in Poland as a food additive. Organoleptic and technological characteristics is presented. Application of aspartame in selected food stuffs inclunding beverages and milk products, is described.
PL
W pierwszej części artykułu omówiono pojęcie żywności funkcjonalnej - założenia i początki koncepcji, składniki, które jako pierwsze były dopuszczone jako dodatki do żywności. Przedstawiono wymagania wobec produktu deklarowanego jako funkcjonalny oraz znaczenie żywności i napojów funkcjonalnych w żywieniu człowieka. Podano, jakie czynniki determinują sukces żywności funkcjonalnej.
EN
In the first part of this article it's discussed the conception of functional food, foundations and initiation of this conception, components that were permitted as first additions to the food. There are presented the requirements of the product declared as functional and importance of functional food and drinks in human nutrition. There are presented the factors determining success of functional food.
first rewind previous Strona / 113 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.