Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper focuses on the formal analysis of hand-axe found in the secondary deposit in Ulina Wielka on an area of Cracow-Czestochowa Upland (Southern Poland) and aims at evaluating its cultural and chronological affiliation using technological, typological and comparative analyses and an attempt of stratification analysis. Results of typological and comparative analyses point on the Upper Acheulean character of the described hand-axe. It is confirmed by numerous analogies from areas of Western and Central Europe. However, it is not excluded that the hand-axe from Ulina Wielka has a younger chronology. It was found in place without clear stratigraphical context. Similar hand-axes used to be found also in Late Acheulean, Micoque and Mousterian assemblages till the middle phase of the Vistulian Ice Age. Results of mentioned analyses do not support univocal cultural and chronological determination of hand-axe find from Ulina Wielka.
EN
Separated and combined electron beam irradiation (as a sterilization procedure) and plastic deformation effects on the average molar mass of ultra-high molecular weight polyethylene (UHMW-PE) were studied. It was found, that both irradiation and deformation have a different impact on the polymer structure. With the growing irradiation dose the mass-average molar mass (Mω) of the polymer soluble fraction reduces and the amount of insoluble fraction (gel) increases. On the other hand, the plastic deformation of UHMW-PE alone may be considered as not involving any destruction of polymer macromolecules. The combined effect of these factors leads to different results in comparison to their separate action and depends on the sequence of the destructive impacts on the polymer. However independently of the sequence of both external factors their synergetic effect is observed for the degradation of UHMW-PE.
PL
Badano wpływ sterylizacji metodą napromieniania strumieniem elektronów oraz deformacji plastycznej (zgniatania, rys. 1) polietylenu ultrawielkocząsteczkowego (UHMW-PE), stosowanego do wytwarzania panewek endoprotez stawu biodrowego, na masę molową polimeru. Stwierdzono, że sterylizacja wpływa na utleniającą destrukcję makrocząsteczek polimeru, której stopień zależy od użytej dawki promieniowania (zmniejszenie masy molowej masowo średniej). Procesowi temu towarzyszy sieciowanie makrocząsteczek (wzrost udziału frakcji nierozpuszczalnej). Z kolei sama deformacja plastyczna wydaje się nie mieć wyraźnego wpływu na proces degradacji. Tymczasem łączne zastosowanie obydwu czynników zewnętrznych prowadzi do odmiennych efektów, dodatkowo zależnych od kolejności ich oddziaływania. W każdym wariancie oddziaływań zewnętrznych, w którym stosowana była sterylizacja radiacyjna strumieniem elektronów (niezależnie od kolejności stosowanych oddziaływań jak też w przypadku braku deformacji), następowała wyraźna destrukcja polimeru, prowadząca do zmniejszenia jego masy molowej z poziomu ok. 1000 kg/mol odpowiadającego próbce bazowej do wartości nie przekraczającej 200 kg/mol. Towarzyszące temu zmniejszenie polidyspersyjności z wartości ok. 10 do wartości 2-4 świadczy, że degradacji ulegały przede wszystkim nieusieciowane (rozpuszczalne) frakcje polimerowe o najdłuższych łańcuchach. Wyniki badań prowadzą także do wniosku, że odkształcenia plastyczne UHMW-PE zastosowane po jego sterylizacji radiacyjnej przyczyniają się w mniejszym stopniu do degradacji i sieciowania makrołańcuchów polimeru, niż w przypadku odwrotnej kolejności działania tych czynników. Jednak w obydwu przypadkach obserwuje się synergizm współdziałania obu czynników zewnętrznych na procesy destrukcyjne makrołańcuchów polietylenowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.