Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Nasze codzienne życie zawodowe zdominowane jest przez różnego rodzaju mityngi, a to z zespołem, z którym pracujemy, a to z kolegami ze środowiska itd. Jedne spotkania są ściśle zaplanowane, inne mają raczej niewiele wspólnego ze zorganizowaną działalnością. Są ważne spotkania (raczej rzadko) i te zwyczajne, które w przeważającej mierze stanowią nic innego jak jedynie stratę czasu. Są też takie, na których nie powinniśmy być, takie, na których bywamy, i na których być musimy! Spotkania stanowią część naszego modelu działania i niezależnie od tego, czy je lubimy, czy nie, są rzeczywistością (mimo że coraz częściej odbywają się dzięki wirtualnym narzędziom, takim jak internetowe telekonferencje).
3
Content available remote Nowe kierunki badań w dziedzinie korozji i ochriny nowoczesnych materiałów
100%
PL
Omówiono główne zagadnienia z zakresu nowych stali konstrukcyjnych, stopów odpornych na wysokie temperatury, nowoczesnych metod badawczych, wodoru w metalach, korozji naprężeniowej, nowych materiałów, pokryć ochronnych i korozji w agresywnych środowiskach.
EN
Main topisc were described of invited papers in the area of structural materials, alloys for high temperatures, modern investigation methods, hydrogen in metals, stress - assisted degradation, novel materials, protective coatings, and corrosion in aggressive media.
PL
W ramach Unii Europejskiej działa słynna dyrektywa 94/62, która wyznacza cele ekologiczne – w tym przede wszystkim recyklingowe – dla opakowań. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że cele te są bardzo różne dla różnych rodzajów opakowań. I tak poziomy recyklingu dla opakowań z papieru i szkła to 60% masy opakowań wprowadzanych na rynek, dla metali (stal i aluminium) ustalono cel w wysokości 50%, dla opakowań plastikowych – 22%, a dla opakowań z surowców naturalnych – tylko 15%. Opakowania wielomateriałowe rozliczane są w ramach tej kategorii, której materiał przeważa w masie opakowania. W Polsce cele te mają zostać osiągnięte w 2014 r. (w „starej” Unii w 2010 r.).
5
100%
PL
Branżą recyklingową znowu wstrząsnęły afery – tym razem dotyczące odpadów medycznych. Wydawałoby się, że tak niebezpieczne i „wrażliwe społecznie” odpady są pod specjalną kontrolą państwa. Niestety, raz jeszcze okazało się, że jest to tylko ułuda.
PL
Oto odwieczny dylemat każdej władzy, może z wyjątkiem tej w Unii Europejskiej, gdzie zawsze dąży się do regulowania wszystkiego, co tylko możliwe. Przykładów nie brakuje, a to kąt zakrzywienia banana, a rak stał się rybą. Aż dziw bierze, że w sferze recyklingu jest tak mało przepisów unijnych!
PL
Rzymski cenzor Appiusz Klaudiusz, zwany Ślepcem (Caecus), jest autorem powiedzenia: faber est suae quisque fortunae, czyli każdy jest kowalem swojego losu. Proces legislacyjny ma zawsze dwie strony: administrację (rządową, parlamentarną) oraz lobbystów (przedstawicieli przemysłu). Tylko współdziałanie obu grup może doprowadzić do sukcesu. W sferze zagospodarowywania odpadów z opakowań ważnym wyznacznikiem działań administracji w ostatniej dekadzie była jej inercja i niechęć do wprowadzania zmian. Nawet tych oczywistych, wynikających np. z wyników kontroli innych organów państwa. Postępowanie przemysłu w sferze opakowaniowej – uwagi te kieruję do wszystkich uczestników procesu, w tym do wprowadzających towary w opakowaniach, handlujących, firm zbierających odpady komunalne, prowadzących odzysk i recykling – były bardzo chaotyczne i nieskoordynowane. Niebywałą rozrywkę zapewniali administracji przedstawiciele przemysłu kłócący się między sobą na różnego rodzaju spotkaniach. Brak jakiejkolwiek koordynacji działań przemysłu w tej sferze, nie mówiąc już o konieczności omawiania wcześniejszych (wobec wystąpień do administracji) uzgodnień planów i działań świadczy dobitnie o całkowitym zaniku instynktu przetrwania i, niestety, jest klasycznym przykładem polskiego „sobiepaństwa”, tak dobrze znanego z kart naszej historii. Ale czy tylko
PL
Jest już oczywiste, że 2014 r. stanie się datą przełomową w krótkiej historii zagospodarowywania odpadów pokonsumpcyjnych w Polsce. I to z kilku powodów. Unijne propozycje nowelizacji dyrektyw odpadowych są końcem ery „filozofii końca rury”. Dobitnie świadczy o tym publiczna dyskusja na temat najnowszych propozycji Komisji UE w tej sferze. Nawet stanowisko rządowe, a to ważne novum w Polsce, jest pełne zastrzeżeń dotyczących realności zaproponowanych celów odzysku (w tym recyklingu). To oczywiste, że dalsze (po roku 2020, 2030) trwanie obecnego systemu i podwyższanie celów odzysku nie ma dalszego sensu. Konieczna będzie zmiana „filozofii” systemu odzysku z tej obecnej, ukierunkowanej na kontrolę zagospodarowywania odpadów pokonsumpcyjnych, na system kontroli wykorzystania zasobów surowcowych.
PL
Dialog społeczny, także na niwie zagospodarowywania odpadów, o czym, niestety, nie wszyscy w środowisku są przekonani, to publiczna dyskusja pomiędzy władzą, zainteresowanymi przedsiębiorcami i ich organizacjami, organizacjami społecznymi zajmującymi się tymi problemami, a więc wszelakimi „ruchami zielonych”.
10
Content available remote O strategii i polityce w kontekście sił zbrojnych
100%
EN
We have been witnessing recently a widespread (if not everyday) use of the “strategy” notion. It is used by investors, businesses, industries, security agencies, sports clubs and many others. This is a specific incorporation of a term “strategy” by numerous environments, which initially meant the commanding of the troops by supreme commanders. These facts prove that so far there has not been found another as accurate term to define a conception, project and the need of coordination to use particular means to achieve the goals. It is obviously not possible to forbid anyone to use commonly used words that are available in dictionaries. The strategy problem still remains. The author presents a historical evolution of this term meaning in the context of politics and military sciences. The article is meant to encourage discussions on the topic of strategy, to define the area of politics, strategy, the operational art and tactics, and not to defend the term against its incorporation by various areas of activities. More and more often we can encounter expressions, not only in the media, as this may be explained as a lack of knowledge, but also in military publications that, for instance: a village of a strategic significance was captured, a strategically important building was taken over, or a path of strategic importance was used. Such an approach of military men may show a lack of professionalism, some nonchalance to use appropriate terminology. This problem may also be viewed from a different angle. There could be raised an issue if the division of the military art into strategy, operational art and tactics is still valid. This question is particularly important when in recent armed conflicts we withdraw from massive use of force and contemporary combat assets, we substitute linear operations with focal operations connected with selective precise strikes, frequently on very distant targets. Therefore it seems justified to consider matters relating to strategy and to find a new place for this term in science and practice.
PL
Pamiętam, jak na początku lat 90. XX w., kiedy napłynęły do Polski tłumy menadżerów z kręgów anglosaskich, jedną z podstawowych trudności w porozumiewaniu się były różnice w mentalności, a także pomiędzy „filozofią” języka polskiego, a „duchem” języka angielskiego
12
100%
PL
Pod nowymi rządami Ministerstwo Środowiska zaczyna się powoli zmieniać, choć słowo „powoli” w dotychczasowej pragmatyce Ministerstwa nie oddaje w pełni tego, z czym mamy do czynienia. To pod poprzednimi rządami całe lata wakowały kluczowe stanowiska, takie jak dyrektorzy departamentów. I to nie byle jakich, ale tak ważnych z punktu widzenia prowadzonych reform, jak Departament Gospodarki Odpadami czy Departament Geologii i Koncesji Geologicznych.
PL
Niewątpliwie najważniejszą zmianą w proponowanej przez Komisję UE nowelizacji pakietu dyrektyw odpadowych jest, o dziwo, czas. Chyba jeszcze nigdy nie mieliśmy w tej sferze kompetencji UE tak jasno i długofalowo zakreślonej perspektywy. Na pierwszy rzut oka wydaje się to się wręcz modelowym działaniem – czyż nie słyszymy ciągle utyskiwań na szybko zmieniające się prawo?
14
100%
Recykling
|
2012
|
tom nr 4
36--37
PL
Niniejszy tekst został sprowokowany relacją z debaty poświęconej organizacjom odzysku („Organizacje odzysku – potrzeba czy problem?” – „Recykling” 3/2012). Prawie trzy strony teksu! I, według mnie, żadnego pożytku. Ale po kolei, bo jak dowodzi wiernie cytowana dyskusja (w większości autoryzowana), nawet zarządzający organizacjami odzysku mają kłopot ze zrozumieniem swojej roli.
Recykling
|
2012
|
tom nr 2
34--34
PL
Nowoczesne urzędy, uproszczenie obiegu informacji, masowe wykorzystanie Internetu – to święty Graal kolejnych ekip reformujących polską biurokrację. Cały świat informatyzuje się. Polska też – powstało nawet specjalne ministerstwo do spraw informatyzacji. Jego głównym zadaniem ma być informatyzacja szeroko rozumianej administracji państwowej, nastawionej głównie na obsługę ludności. Opublikowany niedawno raport MSWiA pokazuje, że przebadane instytucje, owszem, są zinformatyzowane. Stoją w nich komputery, urzędnicy mają pocztę elektroniczną, a same urzędy strony internetowe – wypisz, wymaluj Ministerstwo Środowiska. Z niektórych stron można nawet pobrać potrzebne formularze. I na tym koniec, bo później i tak trzeba do urzędu pomaszerować osobiście.
16
100%
PL
„O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju”. Powyższy cytat jak ulał pasuje do polskiej rzeczywistości odpadowej 2013 r. Co prawda Mickiewicz zatytułował swój rozdział XI „Pana Tadeusza” „Rok 1812”, ale dwieście lat później, na innym polu, historia się powtarza. W ubiegłym roku dokonała się rewolucja w obszarze zagospodarowywania odpadów komunalnych. Pojawiły się trzy nowe ustawy o fundamentalnym znaczeniu, które tworzą kompleksowy, spójny system ram prawnych dla całej gospodarki odpadami: nowa ustawa o odpadach weszła w życie 1 stycznia ub.r., nowa ustawa „gminna” weszła w życie 1 lipca ub.r., uchwalono również ustawę „opakowaniową”, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia br.
PL
Już po sześciu latach powstał projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – chyba… Bo ciągle nie zapadła decyzja rządu. Ale wszystko wskazuje na to, że obecny projekt nie ulegnie już dalszym „doskonalącym go zmianom” na szczeblu Rady Ministrów. Niemniej, jak to zwykle w Polsce bywa, nigdy nie można być pewnym – patrz casus „lub czasopisma”. Zresztą podobna próba została w sierpniu br. podjęta przez branżę opakowań plastikowych. Propozycja zmierzała do wprowadzenia do polskiego systemu odzysku, wzorem kilku innych bogatych krajów Unii Europejskiej, nowego mechanizmu w postaci kaucji za opakowania jednorazowe. Całe szczęście, że tym razem Ministerstwo dało temu odpór. Zastosowanie takiego mechanizmu wiązałoby się z koniecznością zmiany całej „filozofii” polskiego systemu odzysku, bazującego na czysto wolnorynkowym podejściu. Nasz system zagospodarowywania odpadów opakowaniowych jest najbardziej wolnorynkowy w całej Unii Europejskiej, z czego, jak widać nie wszyscy zdają sobie sprawę. Samo podejście, oparte wyłącznie na prawach popytu i podaży, nie jest złe. Bolączkę polskiego systemu, a nie jest to „odkrywanie Ameryki”, stanowi brak w nim jakichkolwiek mechanizmów samokontroli i kontroli zewnętrznej (pomimo jej formalnego istnienia) oraz brak systemu egzekwowania prawa (policji ekologicznej i prawdziwego systemu kar).
PL
Wszystkie dyrektywy unijne dotyczące odpadów zawierają tzw. hierarchię celów: zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne użycie dóbr i na końcu odzysk tego, co jest użyteczne i wartościowe. Mało kto pamięta, a poza branżą odpadową wie, że recykling jest tylko jedną z form odzysku.
PL
Przypatrując się procesowi wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, uparcie przychodzi na myśl stary skecz Zenona Laskowika o roli propagandy w tzw. minionym systemie. Bo po co narzekać, że traktor ma zepsute jedno koło, skoro można powiedzieć, że aż 75% kół jest w pełni sprawnych?
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.