Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 257

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projekty badawcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
100%
PL
Ruszył Siódmy Program Ramowy UE na lata 2007-2013. Uroczysta inauguracja w Polsce odbyła się w listopadzie 2006 r., a pierwsze zaproszenia do składania wniosków pojawiły się w styczniu br.
Logistyka
|
2018
|
tom nr 5
44--49
PL
O różnych odmianach mobilności miejskiej, współdzieleniu i innych pomysłach, mających na celu odkorkowanie naszych miast, pisano i publikowano od lat w najróżniejszych mediach oraz analizach naukowych na całym świecie1. Najczęściej były to jednak opracowania powstające niezależnie od samych producentów środków transportu i jakby w oderwaniu od nich. A przecież to właśnie oni zaczęli proponować coraz bardziej kompleksowe rozwiązania, w których pojazdy coraz ściślej współpracują z otaczającą je infrastrukturą drogową (ale już nie tylko drogową) dla poprawy jakości podróżowania i ograniczania kongestii, zwłaszcza w dużych miastach i całych aglomeracjach. Dlatego tym ciekawsze wydają się propozycje zawarte w prowadzonym od 2017 roku projekcie badawczym Grupy AUDI AG2 pt. „Dwudziesta piąta godzina – Flow”, dotyczącym symulacji ruchu ulicznego w niemieckim mieście Ingolstadt3, gdzie mieści się siedziba główna AUDI AG.
PL
Rozmowa z Przemysławem Zawodnym, Zastępcą Dyrektora ds. Badawczych w Łukasiewicz-PIT, zaangażowanym w prace Branżowego Punktu Kontaktowego Transformacji Cyfrowej.
PL
Już 1 stycznia 2022 roku zacznie działać Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny. Połączenie dotychczasowych pięciu instytutów wchodzących w skład Łukasiewicza w jeden, zwiększy potencjał badawczy i komercjalizacyjny oraz pozwoli skuteczniej konkurować o klientów i międzynarodowe projekty B+R.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali w latach 2015-2020.
EN
The main aim of the article is to present research and development projects realised by “Poltegor-Institute” Institute of Opencast Mining within Research Fund for Coal and Steel in 2015-2020.
7
Content available remote Przegląd realizowanych projektów badań i wykorzystania energii geotermalnej
80%
PL
Badania podstawowe, prace badawczo-rozwojowe, prace dotyczące oceny zasobów wód i energii geotermalnej oraz możliwości i projektów ich praktycznego zagospodarowania są prowadzone przez kilka ośrodków w kraju. Ich liczba wzrasta, w miarę wzrostu zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów oraz użytkowników. Finansowanie badań i prac pochodzi z różnych źródeł – głównie krajowych (zarówno publicznych jak i coraz częściej prywatnych), a w niektórych przypadkach także z zagranicznych (m.in. z programów UE). Pełny tekst był przedstawiony na Ogólnopolskim Kongresie geotermalnym "Geotermia w Polsce - doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju", Radziejowice 17-19 października 2007 r.
PL
W artykule dokonano omówienia prac studyjnych, w ramach sfinansowanego z funduszy PHARE, zadania pt. "Model upowszechniania informacji o projektach badawczych Komitetu Badań Naukowych w sieci Internet, zgodnie ze standardami OECD". Zadanie to zostało wykonane w 1997 r. w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Aparatury Badawczej i Dydaktycznej, COBRABiD, o/Poznań, w wyniku wygrania konkursu rozpisanego przez "Fundację na rzecz Rozwoju Administracji Publicznej". Celem zadania było przygotowanie modelu udostępniania informacji o projektach badawczych KBN w sieci Internet z uwzględnieniem systemów klasyfikacyjnych zalecanych przez OECD i inne międzynarodowe klasyfikacje, umożliwiającego jednocześnie: kontrolę społeczną zgodności wydatków budżetowych z celami społeczno-gospodarczymi, stworzenie podstaw merytorycznych do opracowania systemu finansowania działalności B+R poprzez priorytetowe programy badawcze w rezultacie upowszechnienia aktualnych informacji o realizowanych projektach badawczych, łatwe korzystanie przez zainteresowane osoby i instytucje z zasobów informacyjnych KBN, aktywizację wymiany informacji pomiędzy zespołami badawczymi, nawiązanie kontaktów z zespołami wykonującymi prace naukowo-badawcze w określonej dziedzinie nauki.
PL
Przedstawiono zakres tematyczny projektów z obszaru telekomunikacji, które realizują polskie zespoły w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Zasadniczym celem takiego przeglądu jest rozpowszechnienie tematyki projektów oraz identyfikacja zespołów.
EN
The paper provides us with an overview of the telecommunications research projects inside the 6. European Research Framework the polish teams are involved. The main objective of his overview is to disseminate the information the project areas and identification of the research teams.
11
80%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych laserowego zapalnika zbliżeniowego do amunicji moździerzowej, który wykonano i przebadano w Zakładzie Uzbrojenia Artyleryjskiego w ramach realizacji projektu badawczego rozwojowego nr R00 0001 06.
EN
In this paper we present the laboratory tests of the laser proximity fuze for mortar ammunition.
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję laserowego zapalnika zbliżeniowego do amunicji moździerzowej, który wykonano i przebadano w Zakładzie Uzbrojenia Artyleryjskiego w ramach realizacji projektu badawczego rozwojowego nr R00 0001 06.
EN
In this paper we present the construction of the laser proximity fuze for mortar ammunition.
13
80%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych radiowego zapalnika zbliżeniowego do amunicji moździerzowej, który wykonano i przebadano w Zakładzie Uzbrojenia Artyleryjskiego w ramach realizacji projektu badawczego rozwojowego nr R00 0001 06.
EN
In this paper we present the laboratory tests of the radar proximity fuze for mortar ammunition.
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję radiowego zapalnika zbliżeniowego do amunicji moździerzowej, który wykonano i przebadano w Zakładzie Uzbrojenia Artyleryjskiego w ramach realizacji projektu badawczego rozwojowego nr R00 0001 06.
EN
In this paper we present the construction of the radar proximity fuze for mortar ammunition.
EN
The article aims to highlight the specific route of Czech oral history in comparison with developed countries, where oral history has been an age-old tradition. Czech oral history, same as oral history in other so called post-communist countries, did not experience that with oral history in 1960s and 1970s, oral history was totally unknown in the then Czechoslovakia (as well as in other countries of the so called socialist block). In the Czech Republic, oral history was used in the mid-1990s for the first time; but it took much more time before it stopped being ignored and criticized. Boom of oral history started in the end of 1990s, same like in South America or South Africa, and of course at the post-communist countries.  An increased interest in oral history, however, also brings along some problems and risks related with this new trend. I will examine some cases of journalistic work which passes itself off as oral history and which is often ideologically motivated. Mastering the method and a good knowledge of the historical context are, in my opinion, essential requirements for a valid historical interpretation, and lack of these can be crucial.
PL
The article aims to highlight the specific route of Czech oral history in comparison with developed countries, where oral history has been an age-old tradition. Czech oral history, same as oral history in other so called post-communist countries, did not experience that with oral history in 1960s and 1970s, oral history was totally unknown in the then Czechoslovakia (as well as in other countries of the so called socialist block). In the Czech Republic, oral history was used in the mid-1990s for the first time; but it took much more time before it stopped being ignored and criticized. Boom of oral history started in the end of 1990s, same like in South America or South Africa, and of course at the post-communist countries. An increased interest in oral history, however, also brings along some problems and risks related with this new trend. I will examine some cases of journalistic work which passes itself off as oral history and which is often ideologically motivated. Mastering the method and a good knowledge of the historical context are, in my opinion, essential requirements for a valid historical interpretation, and lack of these can be crucial.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.