Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 137

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uprawy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Celem pracy było zbadanie możliwości identyfikacji upraw na zdjęciach mikrofalowych. Badania oparto na zdjęciach z satelitów ENVISAT i ERS, zarejestrowanych w okresie od końca kwietnia do sierpnia 2003 roku. W artykule przedstawiono przesłanki wykorzystane przy doborze materiału zdjęciowego oraz sposób przetwarzania zdjęć w celu przygotowania ich do interpretacji. Niezbędne dane terenowe pozyskano w regionie poznańskim w trzech obszarach testowych. Do badania rozróżnialności upraw zastosowano analizę separowalności skupień w przestrzeni spektralnej określonej przez zdjęcia. Stosując analizę wariancji, sprawdzono także możliwość wykorzystania do identyfikacji upraw wartości średnich γ – zmodyfikowanego współczynnika wstecznego rozpraszania, które obliczono na podstawie danych obrazowych. Stwierdzono, że na analizowanych zdjęciach mikrofalowych możliwe jest wyróżnianie rzepaku, buraków, kukurydzy, lucerny oraz zbóż łącznie. Wyniki przedstawione w artykule zostały uzyskane w ramach projektu badawczego „Identyfikacja zbiorowisk roślinnych oraz rozpoznawanie upraw na mikrofalowych zdjęciach satelitarnych jako podstawa opracowywania map użytkowania terenu”. Realizacja tego projektu (nr 8T12E 016 21) została sfinansowana ze środków KBN.
EN
The presented work was aimed at examination of possibilities of crop recognition on microwave images. The study was based on ENVISAT and ERS images, collected from the end of April till August 2003. Justification of selection of images and method of their processing, in order to prepare them for interpretation, were presented in the article. The necessary field information was collected from three test sites located in Poznań region. Analysis of cluster separability in spectral space defined by images was applied for examining crop recognition. Using variance analysis possibility of application of the modified backscattering coefficient was verified. Mean values of this coefficient γ were calculated on the basis of image data. The following conclusions were drawn from the analyses: rape, sugar bets, corn, alfa-alfa and cereals are recognizable on microwave images; rape can be discriminated already at the end of April / beginning of May on the basis of at least two ENVISAT microwave images, using different polarizations; discrimination of various crop species is possible, but due to signature similarity recognition of particular species can be significantly dependent on acquisition dates and on terrain conditions, first of all on soil moisture; effectiveness of crop recognition greatly depends on number of microwave images and dates of their acquisition; selection of images collected with various polarizations is crucial for crop recognition; large angle of incidence of microwave beam is favourable for crop recognition. Vegetation period in 2003 was not typical due to extremely low rainfall level. Conclusions concerning crop recognition are not universal, because they were drawn for conditions characterized by very low soil and vegetation moisture.
PL
Zdjęcia mikrofalowe pozyskane z satelitów ENVISAT i ERS w sezonie wegetacyjnym w 2003 roku były analizowane pod kątem identyfikacji upraw. Klasyfikacja treści tych zdjęć została wykonana przy wykorzystaniu sieci neuronowych. Przedmiotem klasyfikacji były średnie wartości zmodyfikowanego współczynnika wstecznego rozpraszania γ. Wartości średnie wyznaczono dla segmentów obrazów mikrofalowych. Omówiono wyniki klasyfikacji wykonanej dla pełnego zestawu zdjęć oraz dla wybranych podzbiorów tego zestawu. Wyniki przedstawione w artykule zostały uzyskane w ramach projektu badawczego „Identyfikacja zbiorowisk roślinnych oraz rozpoznawanie upraw na mikrofalowych zdjęciach satelitarnych jako podstawa opracowywania map użytkowania terenu”. Realizacja tego projektu (nr 8T12E 016 21) została sfinansowana ze środków KBN.
EN
Method of classification of ENVISAT and ERS microwave images with the use of neural networks was presented in the article. Features of the classified images, which are important for crop identification, were described. Author presented the successive steps, which were done in order to prepare microwave data for classification. Classification was performed for mean values of the modified backscattering coefficient, related to image segments, which represent homogeneous areas. The results of classification done for the whole set of images and for selected subsets were presented in the article.
PL
Wprowadzanie nowoczesnych zautomatyzowanych systemów technologicznych - poprzez eliminowanie pracy ręcznej - wychodzi naprzeciw postulatom humanizacji pracy w leśnictwie.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.