Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  apostolate of the laity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
St George Preca, a Maltese priest who lived between 1880 and 1962, was canonised in 2007. Preca dedicated himself to the teaching of the catechism in Malta. Being aware that he could not undertake this endeavour all by himself, he embarked on the project of teaching the catechism with lay people. This was not a simple task prior to Vatican Council II. Notwithstanding this, George Preca was able to overcome all obstacles and give lay people the front positions. This was something that Vatican Council II was to do some years after Preca's death. This paper seeks to show how Preca was a pioneer in the apostolate of the laity. This will be done by showing how Preca not only recognised the laity's right to the apostolate, but how he united them as a group for a far-reaching apostolate, which while remaining obedient to the hierarchy, had a very deep impact because they had an adequate formation for the apostolate.
PL
Święty George Preca to maltański ksiądz, który żył w latach 1880-1962, a kanonizowany został w 2007 r. Ks. Preca poświęcił się nauczaniu katechizmu na Malcie. Mając świadomość, że nie zdoła przeprowadzić tego sam, rozpoczął projekt nauczania katechizmu ze świeckimi. Przed Soborem Watykańskim II nie była to sprawa prosta. Mimo wszystko ks. Preca zdołał pokonać wszelkie przeszkody i znacznie uprzywilejować świeckich. Sobór Watykański II miał to zrobić kilka lat po jego śmierci. Niniejszy artykuł jest próbą pokazania, w jaki sposób ks. Preca został pionierem apostolstwa świeckich − nie tylko uznał prawo świeckich do apostolstwa, ale także zjednoczył ich jako grupę do perspektywicznego apostolatu, w posłuszeństwie hierarchii i z adekwatną do niego formacją.
EN
The Apostolic See perceives diplomats as partners in the common efforts to build the international community. Diplomats represent, first and foremost, the interests of their own countries and of their governments, however, they are aware that in the modern globalized world successful politics, economy and culture require constant cooperation between countries and nations. The teaching of the contemporary Church, inspired by the Constitution Gaudium et spes, indicates three major apostolic responsibilities of diplomats: they concern the human person, the community of their own country and nation as well as the international community. The Church introduces the rules of her social science to diplomats to help them implement her apostolic obligations. These rules include: the rule of the common wealth, of fair play and of solidarity. They are effective at all levels of the apostolic activity of the environment of diplomats.
PL
Stolica Apostolska postrzega środowisko dyplomatów jako partnera w wysiłkach na rzecz budowania wspólnoty międzynarodowej. Dyplomaci reprezentują przede wszystkim interesy własnych państw i ich rządów, są oni jednak świadomi, że we współczesnym, zglobalizowanym świecie powodzenie polityczne, gospodarcze i kulturalne jest możliwe jedynie dzięki współpracy między krajami i narodami. Nauczanie Kościoła współczesnego, inspirowane konstytucją Gaudium et spes, wskazuje na trojakie zadania apostolskie dyplomatów: dotyczą one osoby ludzkiej, społeczności własnego kraju i narodu oraz wspólnoty międzynarodowej. W realizacji zadań apostolskich Kościół przedkłada dyplomatom zasady swej nauki społecznej. Są to: zasada dobra wspólnego, sprawiedliwości i solidarności. Mają one zastosowanie do wszystkich płaszczyzn apostolskiego zaangażowania dyplomatów.
EN
The need of reflection on the tasks of the lay people in the Church and in the world twenty years after the Apostolic Exhortation Christifideles laici was published seems obvious. From the point of view of an observer living in Poland it must be said that recently the discussion on the role of the laity in the Church and in the world has been outshone by the big problems connected with the systemic transformation of the country and Poland’s accession to the European Union. The author of the article, leaving the question of the role of the laity in the Church to other authors, focuses on the possibilities that exist now, and at the same time on the difficulties and limitations of realization of apostolic tasks by Polish Catholics in different parts of social life. The starting point for this reflection is outlining the modern social-cultural context for the apostolic involvement of the Catholics in the world, and the point it strives to reach is showing the direction for a revival of the social apostolate of the laity in Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.