Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Zastosowanie osłon foliowych pozwoliło na przyspieszenie kwitnienia badanych odmian kocanek ogrodowych (Bracteantha bracteata); dzięki temu charakteryzowały się też one dłuższym okresem kwitnienia i zbiorów. Liczba kwiatostanów tworzonych przez rośliny była cechą odmianową, ale zależała także od sposobu uprawy. W przypadku wszystkich badanych odmian więcej koszyczków kwiatowych zebrano w uprawie pod osłonami. U niektórych odmian w uprawie w tunelu uzyskano plon większy, w porównaniu do gruntu, nawet o 80%.
EN
Application of plastic tunnels made earlier the blossoming of strawflower (Bracteantha bracteata); it also extended the flowering period and increased the yield. The number of inflorescences produced by a plant was a cultivar-dependent feature, but it also depended on the method of cultivation. The differences in the number of inflorescences produced by plants cultivated under covers were as high as 80% in comparison to the plants cultivated in the ground.
PL
Badania dotyczyły uprawy zatrwianu tatarskiego (Goniolimon tataricum Boiss.) i zatrwianu szerokolistnego (Limonium latifolium O. Kuntze) w gruncie, w warunkach klimatycznych Olsztyna. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2001-2005. We wszystkich latach badań pełnia kwitnienia zatrwianu tatarskiego przypadała na trzecią dekadę lipca, zaś zatrwianu szerokolistnego na drugą dekadę sierpnia. Liczba pędów kwiatostanowych wytworzonych przez rośliny była najniższa w pierwszym roku kwitnienia i wynosiła średnio 2,8 sztuk z rośliny dla zatrwianu tatarskiego i 1,3 sztuk z rośliny dla zatrwianu szerokolistnego. W kolejnych latach uprawy liczba pędów kwiatostanowych uzyskanych z 1 rośliny byla nawet 5-7-krotnie większa. Także wysokość pędów była najmniejsza w pierwszym roku kwitnienia. Średnia wielkość kwiatostanów zatrwianu tatarskiego wynosiła 33,9 cm, zaś szerokolistnego 51,9 cm. Zaobserwowano zależność wielkości kwiatostanów od ich liczby wytworzonej przez roślinę.
EN
Goniolimon tataricum and Limonium latifolium were cultivated in a field in the climatic conditions of Olsztyn. The experiment was carried out in 2001-2005. In all the experimental years, Goniolimon tataricum was in full blossom in the third decade of July, whereas Limonium latifolium was in full blossom in the second decade of August. The number of inflorescence shoots formed by plants was the lowest in the first year of blooming and on the average of 2.8 and 1.3 per plant for Goniolimon tataricum and Limonium latifolium, respectively. In the subsequent years of cultivation, the number of inflorescence shoots obtained per plant was even 5-7-times higher. The height of shoots was also the smallest in the first year of blooming. The mean height of inflorescence was 33.9 cm and 51.9 cm for Goniolimon tataricum and Limonium latifolium, respectively. A correlation between the inflorescence size and their number formed by a plant was observed.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2005-2006 w Ogrodzie Dydaktyczno-Doświadczalnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Materiałem badawczym były rośliny jednoroczne: Limonium sinuatum i Limonium suworowii. Badaniami objęto 5 odmian zatrwianu wrębnego z serii Everlasting: ʻCarmine Roseʼ, ʻDeep Blue’, ʻLight Blue’, ‘White’ oraz z serii Forever - ʻGoldʼ i zatrwian Suworowa - odm. ‘Carmine Rose’. Celem badań było porównanie fenofaz oraz plonowania zatrwianów, uprawianych w gruncie i pod osłonami. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że uprawa pod osłonami okazała się uzasadniona w przypadku zatrwianu Suworowa, który w tunelu foliowym wcześniej rozpoczął kwitnienie i dłużej kwitł. Zastosowanie osłon w postaci nieogrzewanego tunelu foliowego miało nieznaczny wpływ na rozpoczęcie kwitnienia zatrwianu wrębnego. Odmiany zatrwianu wrębnego w różnych terminach wchodziły w okres kwitnienia. Uprawa pod osłonami wpłynęła na zwiększenie plonu zatrwianu Suworowa (w przeciwieństwie do zatrwianu wrębnego, u którego sposób uprawy nie wpłynął jednoznacznie na plonowanie badanych odmian).
EN
The experiment was carried out in years 2005 and 2006. The experimental materials comprised five Limonnium sinuatum cultivars of the Everlasting series and Limonium suworowii of the Forever series. The aim of study was to compare the phenophases and yielding of both Limonium species grown in the field and under protective cover. It was found that in the case of Limonium suworowii the use of protective cover contributed to earlier flowering and extended the flowering period. As regards Limonnium sinuatum, growing in an unheated plastic tunnel had an insignificant effect on the onset of flowering. Limonnium sinuatum cultivars entered the flowering stage at different terms. Growing under protective cover enabled to increase the yield of Limonium suworowii, but did not significantly affect yielding of Limonnium sinuatum cultivars.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.