Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymagania nawozowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
A high content of phosphorus (P) in the soil cover of agricultural landscape may cause (in connection with P leaching and emission) a high risk of P outflow from agro-ecosystems and its inflow into the water of rivers, lakes and sea. P concentration, which controls the primary productivity in agro-ecosystems, is at the same time the key factor of eutrophication of water bodies. The continual testing of P content in soil enables to recommend the optimal doses of fertilizer application and therefore enables to minimize the pollution risk to both: agro-ecosystems (by excessive P content) and water bodies (by avoiding their eutrophication). The aim of this work was to compare the results of soil plant available P analysis by ammonium acetate-lactate (AL), and calcium acetate-lactate (CAL), and Mehlich3 (M3) methods and distribution of soils into different soil P status classes. The distribution into classes is affected by the physical parameters of soil. This analysis shows that distribution into classes depends on the soil P content and also on the method of determination.
PL
Wysoka zawartość fosforu (P) w glebie krajobrazu rolniczego może stanowić przyczynę (w połączeniu z wymywaniem oraz emisją) wysokiego zagrożenia P w wodach rzek, jezior i mórz, a pochodzącego z ekosystemów rolniczych. Zawartość P kontrolująca produkcję pierwotną agroekosystemów stanowi czynnik eutrofizacji zbiorników wodnych. Ciągła kontrola zawartości P w glebie pozwala rekomendować stosowanie optymalnych dawek nawozów, a tym samym zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń zarówno agroekosystemów (o podwyższonej zawartości P) i zbiorników wodnych (poprzez unikanie ich eutrofizacji). Celem pracy było porównanie zawartości w glebie P dostępnego dla roślin oznaczonych trzema metodami analitycznymi: octanowo-mleczanową (AL), wapniowo octanowo-mleczanową (CAL) i Mehlicha (M3) i sklasyfikowania gleb pod kątem zawartości P. Wykazano, że rozmieszczenie P w poszczególnych glebach wpływa na ich właściwości fizyczne. Stwierdzono zależność zawartości P od klasy gleby oraz metody oznaczenia P.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.