Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 548

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estetyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
EN
The author presents some topics from the international conference on environmental aesthetics that was held in Koli National Park, northeast of Joensuu in Karelia (Finland). The topics included: ethics and aesthetics; love of landscape — refections on Japanese life, art and nature; education by observation; important elements of landscape; the garden as an artifact of art; the beauty of nature in the child’s world; man and landscape.
PL
Autorka omawia niektóre tematy międzynarodowej konferencji poświęconej estetyce środowiska, która odbyła się w parku narodowym Koli, na północny wschód od Joensuu w Karelii (Finlandia): etyka i estetyka krajobrazu; miłość krajobrazu — rozważania nad życiem, sztuką i naturą Japonii; edukacja przez spostrzegawczość: co jest ważnego w krajobrazie; ogród jako dzieło sztuki; piękno natury w świecie dziecięcym; człowiek wobec krajobrazu.
6
80%
PL
Artykuł jest analizą zagadnień estetyzacji przestrzeni w kontekście kulturowym. Istnieje potrzeba analizy, czy przynajmniej szkicu przybliżającego kulturowe uwarunkowania kształtowania przestrzeni, które doprowadziły do obecnej sytuacji w polskich miastach. Szkic ten może być jednym z głosów w obecnie prowadzonej dyskusji na temat tak zwanej estetyzacji przestrzeni oraz podejmowanych przez zainteresowanych decyzji.
EN
In the author’s opinion, the introduction of the new concept of aesthetisation, aside spatial order, leads to unnecessary confusion. There are no separate spatial order and aesthetic issues. These issues are already denoted in the definition of spatial order. It is not only a lexical matter. This mechanism is a proof of insensitivity to the effects of the disastrous state of the spatial order, namely new smaller scale phenomena, such as: littering the landscape with commercials, incoherent colours of buildings or unusable urban furniture. The basic problem, which unfortunately is impossible to be solved by short-term actions, is the nonexistence of the city culture in Poland. The spatial expression of this culture in a European city is the continuous street frontage, of which there is very little in our cities nowadays. The space of Polish cities is discontinuous, underinvested, filled with huge amounts of non-places, not suitable for any use and just empty. In recent decades, the vacuum in our cities was filled with the entrepreneurial energy of Poles, who simply want to benefit from its existence. Their level of aesthetic education will not change that fact, while the artificial blocking of this phenomenon does not remove the causes - namely the disappearance of an active use of public space in the city. Countering the commonly present in Polish cities suburbanization and focusing investment efforts on creating dense urban perimeter blocks inside the city should be the most important postulate concerning issues of aesthetisation.
EN
Practical solutions on the streets. Selective assembly permanent spots.
10
Content available remote Jak ożywić elewację z metalu
80%
PL
W obecnie tworzonych projektach coraz bardziej odchodzimy od tradycyjnego podejścia do materiałów budowlanych. Poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i estetyki zachęca inwestorów do realizacji bardziej śmiałych projektów i zwracania baczniejszej uwagi na wygląd budynków.
13
80%
PL
Klamki są niewielkimi elementami w wyposażeniu drzwi, ale mają duży wpływ na ich estetykę i funkcjonalność. Większość użytkowników wybierając klamki kieruje się tylko dwoma parametrami estetyką i... ceną. Tymczasem wyborowi klamek należy poświęcić sporo uwagi.
PL
Dzieła sztuki ekologicznej są efektem transformacji i zawierają w sobie wymiar filozoficzny. Oprócz ekologicznej rehabilitacji ich zasadniczą funkcją jest katalizowanie doświadczeń zmierzających do poruszenia umysłów i ducha.
EN
Works of ecological art are an effect of transformation and contain a philosophical quality in them. Beside ecological rehabilitation, their principal function is to catalyse experiences aimed at moving the senses and spirit.
15
Content available „Prochem jesteś...”
80%
EN
Dust, powder, ash – the categories of description of everything associated with passing and evanescence, forgetfulness, finitude, of elimination of time, new, contemporary, but also a reference to a rebirth, purification, reminders. Although dust is the most important, powder dominates. Rebirth is usually only an attempt, ending in failure. Playwrights, poets, writers are trying to put into words the eternal correctness and inalienable truth that says, from dust you are and to dust you shall return. Destruction, decay and old age, destruction and plunge into nothingness is best described as a man as a “miserable dust.” The heroes try to fight the burning of which begins at birth, but the course of this river cannot be reversed
EN
The idyllic perception of the beauty of nature is typical of urban people. To them, contact with nature means idealization of everything, which is contrasted and set apart from urban civilisation. The author ponders whether we always experience nature as full of unassailable, pure beauty, or whether this is a disorder of aesthetic values expressed as the experience of kitsch.
PL
Sielankowe przeżywanie piękna przyrody właściwe jest mieszkańcom miast. Dla nich kontakty z naturą oznaczają idealizację wszystkiego, co oznacza kontrast i oderwanie się od cywilizacji miejskiej. Autorka zastanawia się: czy zawsze zjawiska natury przeżywamy jako darzące niezaprzeczalnym, czystym pięknem, czy też daje tu o sobie znać zakłócenie wartości estetycznych, przejawiające się jako doznanie kiczu.
17
Content available Czy stać nas na budowę oryginalnych mostów?
80%
PL
Od kilku lat w polskim środowisku techników jest głoszony pogląd o potrzebie projektowania i budowy mostów o wysokich walorach estetycznych. Przytaczane w dyskusjach argumenty za takim postępowaniem są aż nazbyt oczywiste. Mosty przez dziesiątki lat będą stanowiły znaczący element krajobrazowy i kompozycję przestrzenną, będą kształtowały pojmowanie estetyki, piękna. Wśród dużych mostów za bardzo estetyczne są uważane mosty o podwieszonej konstrukcji przęsła, a za nieestetyczne – mosty o konstrukcji belkowej. Ponadto budowane w ostatnim okresie mosty mają jedną cechę wspólną – rozpiętość ich przęseł jest coraz większa.
18
80%
EN
Thomist Sources of Czesław Miłosz’s Poetic Aesthetics The article shows the essays and poetry of Czeslaw Milosz in the context of Aquinas expressions about beauty. The fondness of the concrete, visibility, the realistic world and giving justice to these parts in the poetry and art hadto lead to rejection of the poetry of a pure form and abstraction. Milosz – as a hunter grasping the reality – protects the word which is connected with reality. He put the existence in the centre of his poetical world. The realistic and objective existence was a basic experience for him. This experience was noted down in his work. Thus, the inspiration by saint Thomas Aquinas affected his artistic choices. In the work of the poet, it is visible that the texts of Aquinas had been his set books for many years. This tasting of the philosopher’s work can be best seen in the comparison of the writing practice of Miłosz with the particular matters coming from Summa Theologiaeor Art and Wisdom of Maritain (the contemporary Thomist read by Miłosz).
EN
Physicists find the truth of a scientific theory both in the subject as well as in the agent of cognition, however, more often they speak about discovering the laws of nature, less than about their creation. This paper summarises examples of the development and diffusion of both concepts, showing examples of non‑verbal thinking in the sources of knowledge and scientific discovery up until the stage of presentation of the theory. Since the “Copernican turn in thinking”, Kant’s critics ascribe a greater role within personal knowledge and increasing the role of non‑verbal, without any philosophical categories, building knowledge like mechanisms. Aesthetic of discovery is treated either as a non‑verbal cognition or as a perception of beauty. This kind of „beauty”, often associated with the truth, is created or discovered in the process of observation of nature, when knowledge creates beings that are in fact models of reality characterised by subjective and aesthetic artefact.
20
80%
EN
The presented text is a translation of the first chapter of Eshelman’s book Performatism, or the End of Postmodernism (2008). Its main thesis is based on the assumption that along with the exhaustion of postmodernism a new aesthetic paradigm emerges, namely – performatism. Deriving his project from a new notion of sign (grounded on the anthropological theory of ostensivity by Eric Gans) and the description of a crucial aesthetic device called ‘double framing’, Eshelman tracks down symptoms of the epochal change in literary and visual works as well as in movies and architecture. The text also lays foundation for new monist concepts of subjectivity, time and history.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.