Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 437

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  triticale
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
PL
Badano wpływ warunków ekstruzji na cechy ekstrudatów pszenżytnich. Ekstruzji poddawano całoziarnową mąkę pszenżytnią. Określano wpływ wilgotności surowca, obrotów ślimaka oraz temperatury procesu na wybrane właściwości ekstrudatów. Najlepszy efekt ekstruzji uzyskano poddając ekstruzji surowiec o wilgotności 20%, przy obrotach ślimaka 60 rpm i profilu temperaturowym komory ekstrudera 135-155-135 stopni Celsjusza. Przeprowadzone badania potwierdziły, że przy odpowiednim dobraniu parametrów procesu pszenżyto może być z powodzeniem wykorzystywane do produkcji wyrobów ekstrudowanych.
EN
Effect of extrusion conditions on characteristic of the triticale extrudates were studied. Wholemeal triticale flour was extruded. Determination of impact of moisture content in raw material, screw speed and process temperature on some characteristic of end product were investigated. The best extrusion results were obtained when the moisture content of flour was 20%, screw speed was 60 rpm and temperature of barrel zones were 135-155-135 degrees of Celsius. This research investigated that triticale can be used as a raw material for extrudates production.
EN
The purpose of study was determination the energetic expenditure of triticale cultivation at different fertilization technique. There were calculated expenditure of treatments, natural resources, materials, durable means and equivalent of real work. It was showed, that the sum of the total energy expenditure in triticale cultivation was from 16723.2 to 21864.8 MJ ha⁻¹. The lower expenditures were with soil fertilization technique without objects with higher manganese dose (10.0 kg ha⁻¹) and with copper, zinc and manganese applied together at nitrogen dose 80 and 120 kg ha⁻¹ independent with microelement dose. The higher sum of total energy expenditure was with all microelements applied together before triticale sawing (to soil) depend on ferlilization before sawing with copper, zinc or manganese. There was not significant different in the same case with spray application of studied microelements. In the energy expenditure structure of triticale cultivation the higher participation (64.4–71.7%) was shoved with raw and materials, the lower (17.2–21.5% and 8.9–11.4%) with immediate energy carriers and exploitation expenditure and, the lowest (2.2–2.7%) with human work.
PL
Celem badań było określenie nakładów energetycznych w uprawie pszenżyta w warunkach zróżnicowanej techniki nawożenia. Obliczono energochłonność zabiegów, surowców, materiałów, środków trwałych i ekwiwalentu pracy ludzkiej. Stwierdzono, że suma skumulowanych nakładów energetycznych w uprawie pszenżyta wynosiła od 16 723,2 do 21 864,8 MJ ha⁻¹. Niższe nakłady występowały w doglebowej technice nawożenia, z wyjątkiem obiektów z większą dawką manganu (10,0 kg ha⁻¹) oraz z równoczesnym zastosowaniem miedzi z cynkiem i manganem na tle 80 i 120 kg ha⁻¹ azotu, niezależnie od dawki mikroelementów. Do zwiększenia sumy skumulowanych nakładów energetycznych przyczyniło się zastosowanie łączne mikroelementów przed siewem pszenżyta (doglebowo) w porównaniu z nawożeniem przedsiewnym wyłącznie miedzią, cynkiem lub manganem. Nie stwierdzono natomiast istotnej różnicy w takim samym przypadku po dolistnej aplikacji badanych mikroelementów. W strukturze energochłonności uprawy pszenżyta największy udział miały surowce i materiały (64,4–71,7%), mniejszy bezpośrednie nośniki energii (17,2–21,5%) i nakłady eksploatacyjne (8,9–11,4%), a najmniejszy praca ludzka (2,2–2,7%).
EN
The paper discusses the relations between spring triticale grain yield and weather factors: mean air temperature, total precipitation and insolation in the north-west of Poland. Boundary values were determined for the weather factors such that caused the decrease in grain yield by at least 10% against the many-years yield average. On the basis of weather data from the years 1971-2000, climate indices of spring triticale crop yield were estimated, which in turn provided a basis for the valuation, in terms of scores, of thermic and precipitation conditions in the north-west Poland. Crop yield of spring triticale is markedly restrained by the mean temperature exceeding 16°C in the stalk-shooting coming into ear period, as well as by precipitation below 20 mm over the same period, and by the mean air temperature above 18.5°C in the coming into ear dough stage.
EN
Plant biofortified with iodine may be an alternative source of this element in human diet. The purpose of the research was to determine the effect of fertilization on quality of green plant biological iodine. Iodine in the form of KIO3 or KI was applied to the soil or sprayed on the plants. Iodine application (2.50 or 5 kg ∙ ha–1) was split, with the first half applied together with spring nitrogen fertilization and the other half applied one month before sampling for laboratory tests. In all the tested combinations of fertilization iodine increases iodine content in green plants compared to control. The application rates and means of fertilization with iodine salts did not adversely affect the biological quality of the plants.
PL
Rośliny biofortyfikowane jodem mogą być alternatywnym źródłem tego pierwiastka w diecie człowieka. Celem badań było określenie wpływu nawożenia jodem na jakość biologiczną zielonych roślin pszenżyta. Jod w postaci KIO3 lub KI (2,50 lub 5 kg ∙ ha–1) był stosowany w glebie lub rozpylany na rośliny. Dawka jodu została podzielona, pierwszą połowę stosowano wraz z wiosennym nawożeniem azotem, a drugą połowę stosowano na jeden miesiąc przed pobraniem próbek do badań laboratoryjnych. We wszystkich badanych kombinacjach nawożenia jodem obserwowano wzrost zawartości jodu w zielonych roślinach pszenżyta w porównaniu do kontroli. Zastosowane dawki i sposoby nawożenia solami jodu nie wpłynęły negatywnie na jakość biologiczną zielonych roślin pszenżyta.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.