Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osuszanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Degree of moisture in buildings built of bricks and cellular concrete masonry units for some lengths of time after flood. Influence of dampness on construction safety and objects operation properties analysis. Methods of brickwork quick dehumidification and durable damp-proofing.
PL
Dobór osuszania jako złożony proces powinien uwzględniać wiele czynników wpływających na zyski wilgoci w określonym pomieszczeniu. Jest niezmiernie istotny, gdyż bardzo często systemy osuszania biorą czynny udział w procesach produkcyjnych poprzez odpowiednie przygotowanie powietrza w określonej kubaturze. Artykuł kontynuuje temat podjęty w wydaniu 12/2015.
PL
W praktyce analitycznej obserwuje się coraz powszechniejsze zainteresowanie permeacyjną techniką osuszania strumienia (lub próbki) gazów. Praca odpowiednich urządzeń, sprzężonych zazwyczaj w układzie on-line z przyrządami analitycznymi, oparta jest na wykorzystaniu zjawiska specyficznej permeacji (przenikania) cząsteczek wody przez cienką membranę (najczęściej w postaci rurki), wykonaną z tworzywa polimerowego o handlowej nazwie "Nafion". Taki sposób obróbki ma szereg niewątpliwych zalet w- stosunku do innych dotychczas stosowanych sposobów osuszania gazów (osuszanie chemiczne, osuszanie adsorpcyjne, krioskraplanie). W artykule omówiono podstawy teoretyczne permeacyjnego osuszania gazów oraz trzy typy rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń wykorzystywanych do tego celu.
5
Content available remote Sposoby uszczelnień i metody rwnowacji zawilgoconych ścian piwnic
100%
PL
Przedmiotem artykułu są sposoby izolowania ścian piwne przed zawilgoceniem. Autorzy omawiają przyczyny i źródła zawilgocenia przegród przez wody różnego pochodzenia, poświęcając szczególną uwagę agresywności wód. Przedstawiają także metody oceny stopnia zawilgocenia murów oraz technologie osuszania i zabezpieczania części budynków, ze szczególnym uwzględnieniem osuszania podziemnej części budynków oraz systemów hydroizolacji podziemnej części budynków.
EN
The article discusses the modes of insulation of cellar walls against humidity. The authors discuss the causes and sources of humidity of divisions by water from various sources, paying particular attention to the aggressiveness of water. They also presents methods of evaluation of the level of humidification of walls and technologies used for drying and securing parts of buildings, with particular attention to the drying of the underground portion of buildings and water insulation systems of the underground portions of buildings.
PL
Oceniono przyczyny zawilgocenia wielostanowiskowego garażu podziemnego. Podano zakres badań, ich wyniki oraz propozycję działań w celu usunięcia zawilgocenia.
EN
The article depicts reasons of high moisture contents in a ceiling of an underground garage built in a housing estate in Łódź in 1998. The way of establishing the scope of necessary research tests is presented together with corresponding results of investigations performed.
7
Content available remote Kalkulowanie kosztów prac osuszeniowych
100%
PL
Ważnym elementem prac osuszeniowych jest ich koszt, ale najważniejszym - poprawna kalkulacja. Kosztorysant/wykonawca musi się trzymać podanej w ekspertyzie technologii.
PL
Dobór osuszania jako złożony proces powinien uwzględniać wiele czynników wpływających na zyski wilgoci w określonym pomieszczeniu. Jest niezmiernie istotny, gdyż bardzo często systemy osuszania biorą czynny udział w procesach produkcyjnych poprzez odpowiednie przygotowanie powietrza w określonej kubaturze.
EN
Excessive building dampness causes a number of adverse phenomena. That is why excessive dampness should be prevented, and if it occurs, drying is necessary. The removal of moisture from the building is an expensive, long-term and difficult process. Permanent drying requires not only drying the walls, but also the elimination of the causes. Due to this, complex activities are required. The article discusses the problem, with special emphasis on the drying methods.
PL
Nadmierne zawilgocenie powoduje w budynkach wiele niekorzystnych zjawisk. Dlatego też nie należy dopuścić do nadmiernego zawilgocenia, a jeżeli się tak już stanie, to konieczne są prace osuszające. Usuwanie wilgoci z budynku jest procesem kosztownym, długotrwałym i trudnym do wykonania. Osiągnięcie trwałego efektu wymaga nie tylko osuszenia muru, ale także usunięcia przyczyn zawilgocenia. Dlatego są to działania kompleksowe. Artykuł jest omówieniem problemu, ze szczególnym uwzględnieniem metod osuszania.
PL
Wybudowany w latach 70. trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony budynek biurowo-techniczny po kilkuletniej przerwie eksploatacyjnej został adaptowany na potrzeby lokalnego Ośrodka Rozwoju Przedsiębiorczości. Adaptacja objęła m.in.: dobudowę parterowego holu wejściowego, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę okien z wprowadzeniem nowego ich podziału oraz kapitalny remont wnętrza obiektu wraz z instalacjami. Po zakończeniu remontu i oddaniu obiektu do eksploatacji stwierdzono silne zawilgocenia ścian w pomieszczeniach przyziemia oraz liczne zacieki na ścianach reprezentacyjnego holu wejściowego. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, obejmujących odkrywki wewnętrzne i na zewnątrz obiektu, ustalono przyczyny wspomnianych zawilgoceń. Główną przyczyną zawilgocenia ścian przyziemia i zacieków okazały się błędy wykonawcze - w pierwszym przypadku wspomagane nieszczelnością istniejącej instalacji deszczowej i kanalizacyjnej oraz niewłaściwym wyprofilowaniem terenu wokół obiektu. Przyjęty sposób remontu polegał na wymianie zniszczonej pionowej izolacji przeciw wilgotnościowej oraz naprawie nieszczelnych instalacji wodnych wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Prace te zostały poprzedzone usunięciem wody zalegającej pomiędzy posadzką a płytą fundamentalną.
EN
An example of damages of building's walls brought about humidity, which appeared after end of repair work, in this paper have been presenting. The reasons of humidity and other damages have analysed. The method of eliminating them has discussed. The essential sense of accurate earlier recognition of the technical state of building on the finally effect of the repair works, has indicated.
EN
Regulations concerned with procedures covering wastes generating in result of car-breaking have been presented. A description of recycling process of various materials obtained from wasted cars has been given. It was estimated that in Poland, operational fluids originating from car-breaking are treating to the environment. A solution concept of the problem, in accordance with environmental regulations has been presented.
12
Content available remote Odbudowa po powodzi. Część 1. Powodzie - postępowanie po katakliźmie
88%
15
Content available remote Problemy osuszania budynków murowanych
88%
PL
Podczas produkcji pakietów szyb zespolonych wilgotne powietrze zostaje uwięzione w przestrzeni miedzyszybowej. W trakcie osuszania wilgoć ta jest wchłaniana przez adsorbent znajdujący się w profilu.
PL
Zawartość wilgoci w gazie ziemnym nasyconym parą wodną dla różnych wartości temperatury i ciśnienia. Osuszanie gazu ziemnego pod kątem wymagań dla gazu sprężonego. Badania skuteczności pochłaniania pary wodnej przez materiały osuszające. Opis pomiaru zdolności usuwania pary wodnej ze strumienia gazu.
EN
Humidity contents in natural gas saturated with steam for different temperature and pressure values. Drying natural gas according to requirements for compressed gas. Researching effectiveness of steam absorption by drying materials. Description of measuring steam removal possibility in a gas stream.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.