Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
5
Content available remote Liberalizacja transportu kolejowego w świetle wybranych dokumentów Unii
100%
PL
Analiza wybranych aktów prawnych i dokumentów UE o charakterze oficjalnym dotyczących liberalizacji. Traktatowe podstawy liberalizacji transportu kolejowego. Początki liberalizacji, jej podstawowe warunki i metody wprowadzania. Okres przejściowy dla Polski w Traktacie Akcesyjnym. Lista ważniejszych aktów prawnych UE.
EN
Analysis of chosen UE deeds and documents with official character relating liberalization. The ground of liberalization treatment in railway service. Beginnings of liberalization, its fundamental conditions and methods of introduction. Intermediate period for Poland in Accession Tractate. The list of more important EU deeds.
6
Content available remote Umowy o kolejowym transporcie transgranicznym między Polską i jej sąsiadami
100%
PL
Krótka historia umów o transgranicznym transporcie kolejowym w Europie. Opis umów tego rodzaju zawartych przez Polskę z państwami sąsiadującymi. Przykłady niedostosowania obecnych umów do prawa wspólnotowego oraz do współczesnych warunków i potrzeb. Rozważania nad hipotetyczną przyszłością umów transgranicznych między państwami członkowskimi UE oraz między nimi a państwami trzecimi. Propozycja pożądanej treści i formy takich umów.
EN
Short history of the contracts about the transborder rail transport in the Europe. Description of this type of contracts concluded between Poland and the adjoining countries. The examples of non-adjustment of the present contracts both to the community law and to the modern conditions and needs. Deliberations over the hypothetical future of the transborder contracts being concluded between the member states of the European Union, as well as between them and the third states. The proposal of the desirable content and the form of this type of contracts.
9
Content available remote Likwidacja linii kolejowych (wybrane zagadnienia prawne)
100%
PL
Omówienie wybranych zagadnień prawnych dotyczących trudnego i ważnego problemu likwidacji niektórych linii kolejowych. Prezentacja wybranych rozwiązań prawnych. Wskazanie problemów i wątpliwości pojawiających się przy interpretacji prawa obowiązującego w tym zakresie.
10
Content available remote Wybrane zagadnienia związane z koncesjonowaniem transportu kolejowego w Polsce
100%
PL
W artykule przedstawiono zarys zagadnień związanych z ustalaniem szczegółowych rozwiązań wzakresie koncesjonowania transportu kolejowego. Wyeksponowano najważniejsze warunki i obowiązki koncesyjne, a także omówiono niektóre dylematy, jakie należało rozstrzygnąć przy tworzeniu wykonawczych aktów normatywnych i w praktyce organu koncesyjnego. Omówiono najważniejsze funkcje koncesji w transporcie kolejowym oraz mogące się ujawnić trudności w ich realizacji.
EN
An outline of thew issues referred to determine detailed solutions in the area of licensing railway transport was included in the article. The most important license conditions and obligations were highlighted as well as some dilemmas to be decided in producing executive normative acts and in practice applied by a licenser. It was also proved what are the most essential licence functions in railway transport discussing difficulties that would apper during realization of the function as well.
11
Content available remote Europejska Agencja Kolejowa w Polsce - organizacja i zadania
100%
EN
The experts of the Research Institute for Transport Economics present conclusions concerning "Expert opinio on the scope of the railway communication agreement on the cross-border traffic between the Republic of Poland, as an EU memeber, and the non-member states" prepared for the Ministry of Transport. The analysis concerns legal issues of cross - border transport in the scope of European law, international law and Polish internal legislation. The authors have identified the main problems of the efficient operation of rail cross-border communicacation and proposed possible legal instruments to create new rules, for this transport that would be harmonized with the EU legislation on the liberalized and competitive rail transport market.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.