Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Colour, form and light fun: artistic glass in architecture
100%
EN
Art glass has a privileged position in the architectural space. This is due to its basic property of transparency, and its close relationship with light as a factor which determines form, texture and colour. Therefore playing with architectural glass in architecture is related to the most fundamental matters. This article presents several issues related to the effect of art glass on the architectural space. Each of the façade glass examples has been made using a different technique.
PL
Użycie szkła artystycznego bywa pretekstem do różnorakich gier i zabaw w przestrzeni architektonicznej. W artykule przytoczono kilka przykładów budowania przegrody szklanej przy zastosowaniu różnych technik monolitycznego szkła artystycznego. Każda z realizacji stanowi swoisty przykład możliwości estetycznych i kompozycyjnych szkła w powiązaniu z funkcją w przestrzeni.
2
Content available remote Szkło artystyczne jako substytut detalu w architekturze XXI wieku
100%
PL
Szkło artystyczne jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin sztuki, dysponuje niezwykłymi możliwościami technicznymi i medialnymi. Posiada właściwości uniwersalne; znakomicie koresponduje z architekturą nowoczesną i dobrze prezentuje się w projektach konserwatorskich. Śledząc problematykę związaną z rolą szkła w architekturze nasuwają się pytania. W jaki sposób wpływa na światło i przestrzeń? Jak sprawdza się w roli detalu?
EN
Artistic glass is one of the most rapidly developing trends in arts. It offers unique possibilities in terms of techniques and its use as a medium. It is very versatile - fits easily with both modern architecture and restoration projects alike. Artistic glass brings visual freshness to spaces where it is used, therefore it frequently features in contemporary architecture revitalization projects. What is its role in the 21st century? How well does it do as an architectural detail?
PL
Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania mikrobiologiczną jakością powietrza niewątpliwie spowodowany jest pogorszeniem się warunków wewnątrz budynków użytkowych i mieszkalnych. Stwierdzono, że 80-90% czasu człowiek w ciągu swojego życia spędza w pomieszczeniach zamkniętych, dlatego zagadnienie jakości powietrza wewnętrznego staje się coraz bardziej istotne, szczególnie w budynkach użyteczności publicznej. Celem pracy była ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza wybranych pomieszczeń w budynkach Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (CM UMK). Badania jakości mikrobiologicznej powietrza przeprowadzono w wybranych pomieszczeniach budynków CM UMK, zlokalizowanych w kompleksie obiektów Szpitala Uniwersyteckiego nr l w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 (budynek I) oraz w kompleksie budynków przy ul. Jagiellońska 13-15 (budynek II). Ocenę czystości mikrobiologicznej powietrza przeprowadzono metodą sedymentacyjną Kocha, stosując czas ekspozycji wynoszący 20 minut. Podczas sedymentacji dokonywano pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza. Badania mikrobiologiczne obejmowały oznaczenie ogólnej liczby bakterii i grzybów, liczby gronkowców mannitolo-dodatnich (w tym S. aureus) i man-nitolo-ujemnych, pałeczek laktozo-dodatnich i laktozo-ujemnych oraz promieniowców wyrażonej w j.t.k.xm-3 powietrza. Ogólna liczba bakterii w obu budynkach kształtowała się na poziomie 102-103 j.t.k.xm~3, a grzybów – 101 – 102 j.t.k.xm-3. Liczba promieniowców w powietrzu pomieszczeń, w których stwierdzono te drobnoustroje, mieściła się w granicach 101-102 j.t.k.xm-3. W badanym powietrzu wykazano także obecność gronkowców, w tym S. aureus, a w toaletach -pałeczek laktozo-dodatnich i laktozo-ujemnych. Poziom mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza w wybranych pomieszczeniach budynków CM UMK może być różnie oceniony w zależności od przyjętych zaleceń. Nie przekracza on jednak wartości, które mogłyby wskazywać na narażenie zawodowe. Występowanie S. aureus, świadczy o obecności w badanym powietrzu mikroflory patogennej, w związku z czym jakość powietrza możemy uznać jedynie za zadowalającą.
EN
The increased of interest in microbial air quality, observed in recent years, is undoubtedly due to the deterioration of the conditions inside commercial buildings and residential buildings. It was found that people spend indoors 80-90% of their lifetime. For this reason, issue of indoor air quality is be-coming increasingly important, especially in public buildings. The aim of the study was to assess a microbial contamination of selected rooms air in the buildings belonging to the L. Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz Nicolaus Copernicus University in Toruń. Research of air microbiological quality were conducted in selected rooms of buildings belonging to the L. Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz Nicolaus Copernicus University in Toruń, located in the buildings complex of the University Hospital No. l in Bydgoszcz at M. Sklodowska-Curie 9 St. (building I) and in the buildings complex at Jagiellońska 13-15 St. (building II). The assessment of air microbiological purity was conducted with Koch's sedimentation method, using the exposure time of 20 min. The air temperature and relative humidity were measured during the sedimentation. Microbiological tests included determination of the total number of bacteria and fungi, number of mannitol-positive (including Staphylococcus aweus) and mannitol-negative staphylococci, Gram-negative rods and Actinomycetes expressed in c.f.u.xm-3 of air. The air temperature in the building I stood at 19.8°C - 23.1°C with relative humidity of 40.6% -49.7%, and in the building II ranged between 20.1°C - 22, 4°C with humidity 41.9% - 50.2%. The total number of bacteria in both buildings ranged between 102 - 103 c.f.u.xm-3, and the numer of fungi was on the level of 101 - 102 c.f.u.xm~3. The number of Actinomycetes in the air of rooms, in which these organ-lsms were found, also was within 101 - 102 c.f.u.xm-3. In the tested air the presence of staphylococci, including S. aureus was demonstrated, and in the toilets the lactose-positive and lactose-negative rods were also found. The level of air microbial pollution in selected rooms of buildings belonging to the L. Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz can be differently evaluated depending on the adopted recommendations, but it did not exceed the value at which we can talk about occupational exposure. The presence of man-nitol-positive staphylococci, including S. aureus, indicates the presence of the pathogenic microflora in tested air, therefore, threrefore the air quality can only be considered as satisfactory.
PL
Dotąd w rekultywacji jezior wykorzystywano kilka metod inaktywacji fosforu. Wymienić tu można zastosowane przez Ripla dawkowanie do osadów dennych związków utleniających (azotan wapnia) oraz wiążących fosfor (roztwór chlorku żelaza), a w przypadku zbyt niskiego pH - dodatkowe podawanie zawiesiny Ca(OH)2 dla podwyższenia pH do optimum dla mikrobiologicznej denitryfikacji. Metodę tę, udoskonaloną przez Wiśniewskiego, dzięki użyciu nowego urządzenia pn. Proteus ostatnio zastosowano na jeziorach Jelonek i Winiary w Gnieźnie.
8
Content available remote Functioning of the Lake Rusałka ecosystem in Poznań (western Poland)
32%
EN
Lake Rusałka is a shallow, artificial, strongly eutrophic reservoir. Thermal stratification is weak and comprises only about 8% of the bottom surface. In summer, the epilimnion is oversaturated with oxygen due to intensive phytoplankton growth (chlorophyll a up to 80.2 μg l^-1), while conditions in the hypolimnion are anaerobic. The high concentration of ammonium nitrogen and low N:P ratio stimulated intense growth of cyanobacteria in the period from June to November. The domination of rotifers in the metazooplankton and low diversity and biomass of benthic macroinvertebrates was the cause of low top-down pressure of these organisms on the phytoplankton. The most advantageous restoration measures were identified to improve water quality and make the recreational use of the lake possible.
9
Content available remote Cyanobacteria and cyanotoxins in Polish freshwater bodies
23%
EN
In this work, the authors examined the presence of cyanobacteria and cyanotoxins in 21 samples collected from fresh water bodies located in 5 provinces in Poland: Lublin (2), Podlasie (1), Pomerania (6), Warmia-Masuria (1) and Wielkopolska (11). In addition, to determine the general pattern of geographical distribution, frequency of cyanobacteria occurrence, and cyanotoxins production, the published data from 238 fresh water bodies in Poland were reviewed. On the basis of these collected results, we concluded that Planktothrix, Aphanizomenon, Microcystis and Dolichospermum were dominant. The general pattern in geographical distribution of the identified cyanobacterial genera was typical of other eutrophic waters in Europe. The production of cyanotoxins was revealed in 18 (86%) of the 21 samples analyzed in the present work and in 74 (75%) of the 98 total water bodies for which the presence of toxins had been examined. Among the 24 detected microcystin variants, [Asp3]MC-RR was most common. These results can be verified when more data from the less explored water bodies in the southern and eastern parts of Poland are available.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.