Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 66 | 2 | 143-153
Tytuł artykułu

Nierówności dochodowe w ujęciu Adama Smitha

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Income Inequalities in Terms of Adam Smith
Języki publikacji
Abstrakty
EN
Income inequalities have accompanied societies for centuries, and today, despite the growing standard of living, they are deepening. The aim of this article is to present the position of the father of classical English economics, Adam Smith, on income inequality and to draw attention to looking for causes and justifying income differences. He noticed the growing gap between the richer entrepreneurs and landowners and wage labourers, although in the second half of the 18th century it was not yet the largest. It is often believed that the classics, being liberals, did not pay much attention to income inequality and did not pay it due attention. The article attempts to verify the hypothesis formulated in this way, although it is limited only to Smith’s position, however, it must be remembered that it was he who set the direction of research for his successors. This issue not only occupied the minds of great classics, but also prompted the search for its source and the possibility of mitigation, as well as its justification. The article uses the source analysis method, the comparative method as well as a simple description method.
PL
Nierówności dochodowe towarzyszą społeczeństwom od wieków, a współcześnie, mimo rosnącego poziomu życia, pogłębiają się. Celem artykułu jest przybliżenie stanowiska ojca klasycznej ekonomii angielskiej, Adama Smitha, wobec nierówności dochodowych oraz zwrócenie uwagi na szukanie przyczyn i usprawiedliwianie różnic w dochodach. Dostrzegał on rosnącą przepaść między bogacącymi się przedsiębiorcami i właścicielami ziemi a najemnymi robotnikami, chociaż w drugiej połowie XVIII w. nie była ona jeszcze największa. Często się uważa, że klasycy, będąc liberałami, nie skupiali się zanadto na nierównościach dochodowych i nie poświęcali im należytej uwagi. Artykuł podejmuje próbę weryfikacji tak sformułowanej hipotezy, ograniczając się wprawdzie tylko do stanowiska Smitha, jednak trzeba pamiętać, że to on wyznaczył kierunek badań swoim następcom. Kwestia ta nie tylko zaprzątała umysły wielkich klasyków, ale też skłaniała do szukania jej źródła i możliwości złagodzenia, ale również jej usprawiedliwienia. W artykule wykorzystano metodę analizy źródeł, metodę porównawczą oraz prostą metodę opisu.
Rocznik
Tom
66
Numer
2
Strony
143-153
Opis fizyczny
Daty
wydano
2022
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Boucoyannis, D. (2014). Contrary to popular and academic belief, Adam Smith did not accept inequality as a necessary trade-off for a more prosperous economy. Pobrane 20 maja 2022 z http://blogs.lse. ac.uk/politicsandpolicy/adam-smith-and-inequality/
 • Cremaschi, S. (2016). Adam Smith on the causes of inequality. Blanqui Lecture, XVI ESHET Annual Meeting, Paris Pobrane 20 maja 2022 z http://www.researchgate.net/publication/322791591_ Adam_Smith_on_the_causes_of_inequality
 • Gilbert, G. (1997). Adam Smith on the nature and causes of poverty. Review of Social Economy, 55(3), 273-291.
 • Grzybek, D. (2012). Kwestia płacy roboczej w klasycznej ekonomii politycznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Heilbroner, R. L. (1993). Wielcy ekonomiści. Czasy, życie, idee. Warszawa: PWE.
 • Hume, D. (2005). Traktat o naturze ludzkiej. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms, Reported by a student in 1763. (1896). New York: Macmillan Co.
 • Lipiński, E. (1968). Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Litwiński, M. (2017). Nierówności dochodowe w ujęciu teorii ekonomii. Sensus Historiae, (4), 71-88.
 • Mandeville, B. (1957). Bajka o pszczołach. Warszawa: PWN.
 • Markwart, A. (2017). Bogactwo uczuć moralnych. Jednostka i społeczeństwo we wzajemnych oddziaływaniach w perspektywie filozofii Adama Smitha. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • O'Rourke, P. J. (2009). Adam Smith. Bogactwo narodów. Biografia. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 • Rasmussen, D. (2016a). Adam Smith on what is wrong with economic inequality. American Political Science Review, 110(2), 342-352.
 • Rasmussen, D. (2016b). The Problem With Inequality, According to Adam Smith. Pobrane z http:// www.theatlantic.com/business/archive/2016/06/the-problem-with-inequality-according-to-adamsmith/486071 (20.05.2022).
 • Sandmo, A. (2013). The principal problem in political economy: Income distribution in the history of economic thought. Norwegian School of Economics. Bergen: Institutt for Samfunnsøkonomi.
 • Smith, A. (1989). Teoria uczuć moralnych. Warszawa: PWN.
 • Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (t. I i II). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szulczewski, G. (2014). Adam Smith o znaczeniu uczuć moralnych dla polityki i nauk o gospodarce. Studia z Polityki Publicznej, 7(1), 143-155.
 • Walraevens, B. (2021). Adam Smith's view of economic inequality. Cambridge Journal of Economics, 45(1), 209-224.
 • Zagóra-Jonszta, U. (red.). (2009). Polska klasyczna myśl ekonomiczna na tle angielskiej i francuskiej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Biblioteka Nauki
2083999
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15611_pn_2022_2_11
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.