Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 66 | 2 | 130-142
Tytuł artykułu

Manifestations of internationalisation of public universities of economics in Poland regarding student mobility – findings

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Przejawy umiędzynarodowienia publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce w zakresie mobilności studentów – wyniki badań
Języki publikacji
Abstrakty
PL
Głównym celem badań zaprezentowanych w artykule była identyfikacja przejawów internacjonalizacji publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce oraz rozpoznanie skłonności studentów do uczestnictwa w programach wymiany zagranicznej, a także ich oczekiwań formułowanych pod adresem uczelni w kontekście tworzenia warunków sprzyjających wyjazdom. W badaniach zastosowano podejście multimetodyczne (metodę ankietową i metodę desk research) z triangulacją danych. Ocena modeli zasięgu internacjonalizacji badanych szkół wyższych wskazała na stosowanie elementów modelu „importu” i „eksportu”. Istotnym aspektem umiędzynarodowienia jest mobilność zagraniczna – zarówno pracowników, jak i studentów. Choć studenci dostrzegają istotność wymiany międzynarodowej, to poziom ich wiedzy o programach wymiany i zainteresowanie mobilnością zagraniczną są niskie.
EN
The article's main objective was to identify the propensity of students to participate in foreign exchange programmes and the expectations they formulate towards the HEI (Higher Education Institution) in creating conditions conducive to foreign mobility. The article presents a broader context of this mobility, presenting in the first part considerations concerning the essence of the process of internationalisation of HEIs and the strategies created for this process. The research used a multi-method approach (survey method and desk research method), with data triangulation. The assessment of the models of the range of internationalisation of these universities indicated the use of elements of the 'import' and 'export' models. An important aspect of internationalisation is the foreign mobility of both employees and students. Although students perceive the importance of international exchange, their level of knowledge about exchange programmes and interest in foreign mobility is low.
Rocznik
Tom
66
Numer
2
Strony
130-142
Opis fizyczny
Daty
wydano
2022
Twórcy
 • Wroclaw University of Economics and Business
 • Wroclaw University of Economics and Business
Bibliografia
 • Agnew, M., and VanBalkom, W. D. (2009). Internationalization of the university: Factors impacting cultural readiness for organizational change. Intercultural Education, 20(5), 451-462. https://doi. org/10.1080/14675980903371324
 • Bryła, P., and Ciabiada, B. (2014). Obstacles to international student mobility: The case of Poland. Trends Journal of Sciences Research, 1(1), 12-16. https://doi.org/10.31586/politicalstudies.0101.02
 • Business Education Jam. (2015). Reimagining business education. A world of ideas. Retrieved from https://efmdglobal.org/wp-content/uploads/Reimagining_Business_Education.pdf
 • Chartered Association of Business Schools [CABS]. (2021). Business schools and the public good. A chartered ABS taskforce report. Retrieved from https://charteredabs.org/wp-content/ uploads/2021/06/Chartered-ABS-Business-Schools-and-the-Public-Good-Final-1.pdf
 • Chartered ABS and ITN launch “Business Schools for Good” film - Chartered Association of Business Schools. (n.d.). Retrieved February 17, 2022 from https://charteredabs.org/chartered-abs-and-itnlaunch-business-schools-for-good-film/
 • de Wit, H., and Altbach, P. G. (2021). Internationalization in higher education: Global trends and recommendations for its future. Policy Reviews in Higher Education, 5(1), 28-46. https://doi.org/ 10.1080/23322969.2020.1820898
 • ECORYS Sp. z o.o. (2020). Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni, realizowanych w ramach Działań 3.3 (Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) oraz 3.4 (Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego). Retrieved from https://www.gov.pl/attachment/8bee0627-f68b-43af-88a0- a364cbf104d8
 • European Commission. (2013). EU high level group: train the professors to teach. Retrieved from http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf
 • European Commission. (2020). Strategie dotyczące mobilności i umiędzynarodowienia. Retrieved from https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/mobility-and-internationalisation-50_pl/
 • Hawawini, G. (2012). The internationalization of higher education institutions: A critical review and a radical proposal. SSRN Electronic Journal. Retrieved from https://doi.org/10.2139/ssrn.1954697
 • Knight, J. (1994). Internationalization: elements and checkpoints. In CBIE Research, 7, 1-14. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED549823.pdf
 • Knight, J. (2006). Internationalization of higher education: new directions, new challenges. The 2005 IAU global survey report. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/44836500_ Internationalization_of_higher_education_new_directions_new_challenges_2005_IAU_global_ survey_report
 • Paige, R. M. (2005). Internationalization of higher education: Performance assessment and indicators. Nagoya Higher Education Research, 5, 99-122.
 • Pitt-Watson, D., and Quigley, E. (2019). Rankings for the 21st century authors. January. Retrieved from https://www.cser.ac.uk/media/uploads/files/Jan_2019_Business_School_Rankings.pdf
 • Qiang, Z. (2003). Internationalization of Higher Education: towards a conceptual framework. Policy Futures in Education, 1 (2).
 • Wysocka, K., and Leja, K. (2018). Dekalog internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce. E-Mentor. Retrieved from http://www.e-mentor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/73/id/1333
 • Zhou, J. (2016). A dynamic systems approach to internationalization of higher education. Journal of International Education and Leadership, 6(1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Biblioteka Nauki
2083970
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15611_pn_2022_2_10
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.