Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 66 | 2 | 117-129
Tytuł artykułu

Niedoskonałości rynku w opinii menedżerów hoteli z województw dolnośląskiego i opolskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Market Imperfections in the Opinion of Hotel Managers From the Lower Silesian and Opole Voivodeships
Języki publikacji
Abstrakty
EN
The aim of the article is to identify the main market failures in the opinion of hotel managers from the Lower Silesian and Opole voivodeships. Research for work was carried out in 2020. Four research methods were used: literature review, document analysis, deduction, and a diagnostic survey. The analysis of the research results showed that information asymmetry, too wide access of customers to public services, periodic shortages on the market of specific products or services and market monopolization are the main problems of the hotel markets reported by the respondents. Control of the quality and prices of services and products, subsidies to enterprises and preferential conditions for foreign capital are the most frequently indicated methods of state interference in the hotel market. The assessment of the degree of state intervention made by the respondents was not related to the organizational and functional features of their hotels.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja głównych niedoskonałości rynku w opinii menedżerów hoteli z województw dolnośląskiego i opolskiego. Badania przeprowadzono w 2020 roku, wykorzystując cztery metody badawcze: przegląd piśmiennictwa, analizę dokumentów, dedukcję oraz sondaż diagnostyczny - technikę ankietowania. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że asymetria informacji, zbyt szeroki dostęp klientów do usług publicznych, okresowe braki na rynku określonych produktów lub usług oraz monopolizacja rynku to główne problemy rynków hotelowych zgłaszane przez badanych. Kontrola jakości oraz cen usług i produktów, dotacje dla przedsiębiorstw i preferencyjne warunki dla kapitału zagranicznego to najczęściej wskazywane przez respondentów sposoby ingerencji państwa w rynek hotelowy. Ocena stopnia interwencjonizmu państwowego dokonana przez respondentów nie wiązała się z cechami organizacyjno-funkcjonalnymi ich hoteli. Słowa kluczowe: rynek hotelowy, zawodność rynku, interwencjonizm państwowy, województwo dolnośląskie, województwo opolskie.
Rocznik
Tom
66
Numer
2
Strony
117-129
Opis fizyczny
Daty
wydano
2022
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Espino-Rodriguez, T. i Diaz, M. (2017). Make or buy in the hotel marketing department: Transaction costs, financial and relational performance. Tourism & Management Studies, 13(1), 7-17.
 • Fiedor, B., Czaja, S., Graczyk, A. i Jakubczyk, Z. (2002). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Garbicz, M. i Staniek, Z. (2009). Mikroekonomia. Problemy zawodności rynku. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej.
 • Godłów-Legiędź, J. (2010). Zawodność rynku, państwa i ekonomii z perspektywy kryzysu finansowego. Ekonomia i Prawo, (6), 167-181.
 • Kachniewska, M., Nawrocka, E., Niezgoda, A. i Pawlicz, A. (2012). Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 • Leveque, F. (2007). UK tractors, Paris luxury hotels and French mobile telephony operators: Are all oligopoly information exchanges bad for competition? World Competition, 30(2), 231-241.
 • Manes, E. i Tchetchik, A. (2018). The role of electronic word of mouth in reducing information asymmetry: An empirical investigation of online hotel booking. Journal of Business Research, (85), 185-196.
 • Nicolau, J. i Sellers, R. (2010). The quality of quality awards: Diminishing information asymmetries in a hotel chain. Journal of Business Research, 63(8), 832-839.
 • Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
 • Panasiuk, A. (2015). Problemy asymetrii informacji na rynku turystycznym w obszarze transakcyjnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (379), 430-438.
 • Panasiuk, A. (2020). Rynek turystyczny jako obszar regulacji gospodarki. Aspekty podmiotowe i instrumentalne. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 89(2), 48-58.
 • Pawlicz, A. (2012). Koncepcja dóbr merytorycznych jako uzasadnienie działań podmiotów publicznych na rynku turystycznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (258), 152-160.
 • Pawlicz, A. (2015). Wybrane problemy pomiary regulacji rynku turystycznego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 30(2), 37-50.
 • Pawlicz, A. (2019). Ekonomia współdzielenia na rynku usług hotelarskich. Niedoskonałości - pośrednicy - regulacje. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Pedrini, M. i De Bernardi, C. (2020). To affiliate, or not to affiliate. Transaction costs and governance choices in luxury hotels in Germany. Tourism and Hospitality Research, 20(3), 272-287.
 • Promsivapallop, P., Jones, P. i Roper, A. (2015). Factors influencing hotel outsourcing decisions in Thailand: Modifications to the transaction cost economics approach. Journal of Hospitality & Tourism Research, 39(1), 32-56.
 • Puciato, D., Łoś, A. i Mrozowicz, K. (2013). Franchising as a way of reducing moral hazard in the tourism market. Argumenta Oeconomica, 30(1), 127-147.
 • Stumpf, T. i Swanger, N. (2017). Institutions and transaction costs in foreign-local hotel ventures: A grounded investigation in the developing Pacific. Tourism Management, (61), 368-379.
 • Taylor, M. i Mankiw, N. (2009). Mikroekonomia. Warszawa: PWE.
 • Wang, C., Chen, K. i Chen, S. (2012). Total quality management, market orientation and hotel performance: The moderating effects of external environmental factors. International Journal of Hospitality Management, 31(1), 119-129.
 • Wasilewski, A. (red.). (2011). Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 • Żylicz, T. (2004). Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Biblioteka Nauki
2083973
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15611_pn_2022_2_09
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.