Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 66 | 2 | 105-116
Tytuł artykułu

Pomiar kosztów społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych – zarys problematyki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Measuring the Costs of Social Responsibility of the State Forests – An Outline of Issues
Języki publikacji
Abstrakty
EN
The purpose of this article is to propose a method for identifying and measuring the costs of social responsibility of the State Forests in the context of tasks related to non-productive functions of forests. The purpose of the article was achieved through literature studies and a case study on a selected organizational unit of the State Forests. In the introduction, the author indicated some current problems of the State Forests, defined the need for identification and measurement of social responsibility costs incurred in the State Forests and presented the main cost information in the accounting system of this entity. Then she presented fragments of a case study with a measurement proposal on how to identify social responsibility costs in the administrative activities of the State Forests. In conclusion, the author emphasizes the need to identify and measure the costs of social responsibility of the State Forests.
PL
Celem artykułu jest propozycja metody identyfikacji i pomiaru kosztów społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych w kontekście zadań związanych z pozaprodukcyjnymi funkcjami lasów. Cel artykułu osiągnięto poprzez studia literaturowe i przeprowadzone studium przypadku na wybranej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych. We wstępie autorka wskazała na niektóre bieżące problemy Lasów Państwowych, określiła potrzebę identyfikacji i pomiaru kosztów społecznej odpowiedzialności ponoszonych w Lasach Państwowych oraz przestawiła główne informacje o kosztach w systemie rachunkowości tego podmiotu. Następnie przedstawiła fragmenty studium przypadku z propozycją pomiaru dotyczącego sposobu identyfikacji kosztów społecznej odpowiedzialności w działalności administracyjnej Lasów Państwowych. W podsumowaniu autorka podkreśliła konieczność identyfikacji i pomiaru kosztów społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych. Słowa kluczowe: Lasy Państwowe, pozaprodukcyjne funkcje lasu, system rachunkowości Lasów Państwowych, koszty społecznej odpowiedzialności.
Rocznik
Tom
66
Numer
2
Strony
105-116
Opis fizyczny
Daty
wydano
2022
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamowicz, K. i Szczypa, P. (2016). Wycena drzew na terenie przedsiębiorstwa w rachunkowości zarządczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (440), 13-22.
 • Adamowicz, K., Dyrcz, A., Szczypa, P., Zydroń, A., Michalski, K. i Szramka, H. (2017). Wpływ funduszu leśnego na wartość poszczególnych pozycji bilansu finansowego gospodarstwa leśnego. Acta Scientiarum Polonorum. Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 16(3), 157-164.
 • Ankudo, L. i Kowalczyk, H. (2013). Koszty pozaprodukcyjnych funkcji lasu realizowanych na terenie RDLP w Szczecinie (t. 104). Poznań: Wydawnictwo PTPN, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych.
 • Bartczak, A., Lindhjem, H., Navrud, S., Zandersen, M. i Żylicz, T. (2008). Valuing forest recreation on the national level in a transition economy: The case of Poland. Forest Policy and Economics, 7-8(10), 467-472.
 • Buraczewski, A. (red.). (2011). Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Cameron, T. A., Poe, G. L., Ethier, R. G. i Schulze, W. D. (2002). Alternative non-market value-elicitation methods: Are the underlying preferences the same? Journal of Environmental Economics and management, 44(3), 391-425.
 • Gołos, P. (2010). Społeczne znaczenie publicznych funkcji lasu - pożądany dla rekreacji i wypoczynku model drzewostanu i lasu. Leśne Prace Badawcze, 71(2), 149-164.
 • Gołos, P. (2011). Ekonomiczne i finansowe aspekty rekreacyjnej i turystycznej funkcji lasu. Leśne Prace Badawcze, 72(3), 241-251.
 • Gołos, P. (2012). Koszty świadczenia pozaprodukcyjnych funkcji gospodarki leśnej na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Leśne Prace Badawcze, 73(3), 209- -220.
 • Gołos, P. i Kaliszewski, A. (2016). Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania realizacji publicznych funkcji lasu w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Sylwan, 160(2), 91-99.
 • Piekutin, J. (2006). Analiza funkcjonowania funduszu leśnego w systemie finansowym Lasów Państwowych na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Sylwan, (6), 3-8.
 • Piłacik, J. i Kielanowicz, Ż. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie Lasów Państwowych. W: D. Dyrda, M. Ptak (red.), Zarządzanie środowiskiem i zrównoważona energetyka (s. 162-170). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Płotkowski, L. (2008). Ekonomiczne aspekty oceny funkcji lasu. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 3(19).
 • Sadowska, B. i Szczypa, P. (2018). Pomiary i wycena dokonanych pozaprodukcyjnych funkcji lasu w systemach rachunkowości - wybrane elementy. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 97(153), 99-113.
 • Stenger, A., Harou, P. i Navrud, S. (2009). Valuing environmental goods and services derived from the forests. Journal of Forest Economics, (15), 1‐14.
 • Śnieżek, E. (2016). Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu. Studium przypadku Lasów Państwowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) Żylicz, T. i Giergiczny, M. (2013). Wycena pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Raport końcowy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Biblioteka Nauki
2083977
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15611_pn_2022_2_08
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.