Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 66 | 2 | 90-104
Tytuł artykułu

The Role of Public Support for the Film Industry – An Analysis of Movie Production Incentives in Europe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Rola wsparcia publicznego w przemyśle filmowym – analiza zachęt dla produkcji filmowej w Europie
Języki publikacji
Abstrakty
PL
Europejski model finansowania kultury zakłada interwencjonizm państwowy. W zasadzie w każdym państwie europejskim produkcja filmowa jest wspierana w sposób pośredni lub bezpośredni przez państwo, tworząc skomplikowany system finansowania produkcji filmowej. Wybór systemu wspierania przemysłu audiowizualnego ma wpływ na rozwój rodzimej kultury i przemysłu filmowego oraz odporność sektora na kryzysy, szczególnie w długim okresie. Artykuł koncentruje się na rozwoju systemu zachęt wspierających sektor audiowizualny w krajach europejskich. Jego celem jest identyfikacja mechanizmów i motywów wspierania krajowej produkcji filmowej oraz analiza wsparcia publicznego w sektorze audiowizualnym w krajach europejskich. W opracowaniu dokonano przeglądu literatury i przeprowadzono analizę porównawczą systemów zachęt wspierających sektor audiowizualny w krajach europejskich.
EN
The European model of financing culture implies state intervention. In fact, in every European country, film production is supported directly or indirectly by the state, creating a complex system of financing film production. The choice of audiovisual support systems affects the development of national culture and film industries as well as the sector's resilience to crises, especially in the long term. The study focused on the development of an incentive system for supporting the audiovisual sector in European countries. The aim of the paper was to identify the mechanisms and motivations for supporting the domestic production of films and to analyse the public support for local audiovisual industries. The author reviewed the literature and conducted a comparative analysis of incentive systems supporting the audiovisual sector in European countries.
Rocznik
Tom
66
Numer
2
Strony
90-104
Opis fizyczny
Daty
wydano
2022
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Agnani, B., and Aray, H. (2010). Subsidies and awards in movie production. Applied Economics Letters, 17(15), 1509-1511. https://doi.org/10.1080/135048509030358650
 • Bagella, M., and Becchetti, L. (1999). The determinants of motion picture box office performance: Evidence from movies produced in Italy. Journal of Cultural Economics, 23(4), 237-256. https:// doi.org/10.1023/A:1007579421768
 • Bradbury, J. C. (2020). Do movie production incentives generate economic development? Contemporary Economic Policy, 38(2), 327-342. Retrieved from https://doi.org/10.1111/coep.12443
 • European Audiovisual Observatory. (2019). Marché du film.
 • European Audiovisual Observatory. (2020). Focus 2020 World film market trends/tendances du marche mondial du film.
 • European Audiovisual Observatory. (2021). Yearbook 2020/2021 key trends.
 • European Commission. (2011). Encouraging private investment in the cultural sector.
 • Jansen, C. (2005). The performance of German motion pictures, profits and subsidies: Some empirical evidence. Journal of Cultural Economics, 29(3), 191-212. Retrieved from https://doi.org/10.1007/ s10824-005-1157-4
 • Lange, A., and Westcott, T. (2004). Public funding for film and audio-visual works in Europe: Key industry statistics 2010-2014. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-319-71716-6_1
 • Majer, A., Orankiewicz, A., and Wróblewska, A. (2019). Pieniądze, produkcja, rynek. Finansowanie produkcji filmowej w Polsce. Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT.
 • McKenzie, J., and Walls, W. D. (2013). Australian films at the Australian box office: Performance, distribution, and subsidies. Journal of Cultural Economics, 37(2), 247-269. Retrieved from https:// doi.org/10.1007/s10824-012-9181-7
 • Meloni, G., Paolini, D., and Pulina, M. (2015). The great beauty: Public subsidies in the Italian movie industry. Italian Economic Journal, 1(3), 445-455. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s40797- 015-0021-8
 • Murschetz, P. C., Teichmann, R., and Karmasin, M. (2018). Handbook of state aid for film: Finance, industries and regulation. Springer Cham.
 • Orankiewicz, A., and Majer, A. (2018). Trends in film industry development in Poland. Humanities and Social Sciences Quarterly, XXIII, 263-276. Retrieved from https://doi.org/10.7862/rz.2018.hss.83
 • Owens, M. F., and Rennhoff, A. D. (2021). Motion picture production incentives and filming location decisions: a discrete choice approach. Journal of Economic Geography, 20(3), 679-709. Retrieved from https://doi.org/10.1093/JEG/LBY054
 • Pollard, R. B. (2017). “Cut - and That's a Wrap” - the film industry's fleecing of state tax incentive programs. Akron Law Review, 50(3), 426-450.
 • Poort, J., and van Til, G. (2020). The role of territorial licenses and public support schemes in financing European films. International Journal of Cultural Policy, 26(5), 597-616. Retrieved from https:// doi.org/10.1080/10286632.2019.1690475
 • PWC. (2015). Wsparcie podatkowe produkcji filmowej w Polsce.
 • Teti, E., Collins, A., and Sedgwick, J. (2014). An offer they couldn't refuse (but probably should have): the ineffectiveness of Italian state subsidies to movie-making. Public Money and Management, 34(3), 181-188. Retrieved from https://doi.org/10.1080/09540962.2014.908008
 • Teti, E., Tomasi, G., and Barchitta, F. (2019). Public tax credits and the film industry: an analysis of the Italian system. Creative Industries Journal, 12(1), 48-65. Retrieved from https://doi.org/10.1080/ 17510694.2018.1553479
 • Workman, A. (2021). Ready for a close-up: The effect of tax incentives on film production in California. Economic Development Quarterly, 35(2), 125-140. Retrieved from https://doi. org/10.1177/08912424211000127
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111)
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 50)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Biblioteka Nauki
2083979
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15611_pn_2022_2_07
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.