Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 66 | 2 | 62-72
Tytuł artykułu

Holizm w controllingowym zarządzaniu organizacjami

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Holism in Controlling Management of Organisations
Języki publikacji
Abstrakty
EN
Sustainable development, building a competitive advantage and a conscious approach to the future requires the organisation to take a holistic view of management and its goals. In controlling management, thinking from the perspective of the goal is fundamental and all decisions made in the organisation are aimed at achieving it. Rational, economically justified and error-free decisions require continuous acquisition, collection, processing and analysis of data on all areas of the organisation’s operation. Controllers, as business partners of the management staff, are responsible for ensuring high quality data and are the guardians of a reliable source of information The aim of the article is to present controlling management as a system that, thanks to the proper combination and interaction of resources, allows to increase the efficiency of the organisation’s functioning. The collected research material allowed to identify the main theories, concepts, sources and gaps in the subject of controlling management.
PL
Zrównoważony rozwój, budowanie przewagi konkurencyjnej oraz świadome podejście do przyszłości wymaga od organizacji holistycznego spojrzenia na zarządzanie i jej cele. W zarządzaniu controllingowym fundamentalne znaczenie ma myślenie z perspektywy celu, a decyzje powinny być ukierunkowane na jego osiągnięcie. Racjonalne, uzasadnione ekonomicznie i wolne od błędów decyzje wymagają ciągłego pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych dotyczących wszystkich obszarów funkcjonowania organizacji. Controllerzy - jako partnerzy biznesowi kadry zarządzającej - odpowiadają za zapewnienie wysokiej jakości danych oraz są strażnikami wiarygodnego źródła informacji. Celem artykułu jest przedstawienie zarządzania controllingowego jako systemu, który dzięki właściwemu połączeniu i interakcji zasobów umożliwia zwiększenia efektywności funkcjonowania organizacji. Zgromadzony materiał badawczy pozwolił zidentyfikować główne teorie, pojęcia, źródła i luki w tematyce zarządzania controllingowego.
Rocznik
Tom
66
Numer
2
Strony
62-72
Opis fizyczny
Daty
wydano
2022
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Baloc, R. A., Sha, N. i Panhwar, K. N. (2014). The relationship of slack resources with subjective wellbeing at work: empirical study of sugar mills from Pakistan. International Strategic Management Review, (2), 88-97.
 • Baron, R. A. i Greenberg, J. (2008). Behavior In Organizations. Hoboken, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Bieniok, H. (1997). Metody sprawnego zarządzania. Planowanie. Organizowanie. Motywowanie. Kontrola. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • Bourgeois, L. (1981). On the measurement of organizational slack. Academy of Management Review, 6(1), 29-39.
 • Burnes, B. i Cooke, B. (2013). Teoria pola Kurta Lewina: przegląd i ponowna ocena. International Journal of Management Reviews, (15), 408-425.
 • Gänßlen, S., Losbichler, H., Niedermayr, R., Rieder, L., Schäffer, U. i Weber, J. (2012). Fundamenty controllingu. Pobrane 5 lutego 2022 z https://www.icv-controlling.com/pl/o-icv-global/fundamenty-controllingu.html
 • Gitling, M. (2013). Człowiek w organizacji: ludzie - struktury - organizacje. Warszawa: Difin.
 • Goldratt, E. M. (1990). What is this thing called the theory of constraints and how should it be implemented? Croton-on-Hudson: North River Press.
 • Heller, M. i Pabjan, T. (2014). Elementy filozofii przyrody. Kraków: Copernicus Center Press.
 • Kożusznik, B. (2002). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: PWE.
 • Kuc, B. R. i Moczydłowska, J. M. (2009). Zachowania organizacyjne. Warszawa: Difin.
 • Leavitt, H. J. (1965). Applied organizational change in industry. W: G. March (red.), Handbook of Organizations, Chicago: Rand McNally.
 • Lichtarski, J. (1999). Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - istota, relacje, problemy stosowania. Przegląd Organizacji, (1).
 • Marciniak, S. (2008). Controlling. Teoria, zastosowania. Warszawa: Difin.
 • Mynarski, S. (1979). Elementy teorii systemów i cybernetyki (s. 9-10). Warszawa: PWE,.
 • Nowicki, M. i Szymańska, K. (2013). Organizacja w ujęciu procesowym - od koordynacji funkcjonalnej do procesowej. W: A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne (s. 339-391). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Nowosielski, S. (2002). Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Potocki, A. (2005). Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Difin.
 • Sikorski, C. (1999). Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stefanowicz, B. (1987). Jakość informacji w ujęciu infologicznym. Wiadomości Statystyczne, (1), 20-23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Biblioteka Nauki
2083985
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15611_pn_2022_2_05
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.