Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 66 | 2 | 29-46
Tytuł artykułu

The Importance of Revenues From Local Fees in Financing Municipalities in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Znaczenie dochodów z opłaty miejscowej w finansowaniu gmin w Polsce
Języki publikacji
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia konstrukcję prawną opłaty miejscowej, a także zawiera wieloaspektową statystyczną analizę ilościową i wartościową wykorzystania tej opłaty przez gminy w Polsce. Celem jest ukazanie i ocena znaczenia tej opłaty w finansowaniu gmin. Analizie poddano dochody wszystkich gmin w Polsce w latach 2014-2020. Wynika z niej, że opłata miejscowa generalnie nie jest powszechnym i znaczącym źródłem finansowania sektora gmin. Przykłady nielicznych jednostek wskazują jednak na jej duży potencjał dochodowy, który po wprowadzeniu odpowiednich zmian prawnych w konstrukcji opłaty powinien być wykorzystany w szerszym zakresie, jest ona bowiem pożądaną daniną publiczną, która może pełnić istotne fiskalne i pozafiskalne funkcje jej zawartości.
EN
The article discusses the legal structure of the local fee and presents a multi-faceted statistical analysis, in terms of quantity and value, covering the application of this fee by the municipalities in Poland. The purpose was to present and assess the importance of this fee in financing municipalities. The study concerns revenues of all municipalities in Poland in the period 2014-2020. The conducted analysis shows that, generally, the local fee is not a common and significant source of financing the municipal sector. However, the examples of a few units indicate its high potential in generating revenues, thus after introducing the appropriate legal changes in the fee structure it should be used to a greater extent. This fee represents a desirable public levy which can fulfil important fiscal and non-fiscal functions resulting from its structure.
Rocznik
Tom
66
Numer
2
Strony
29-46
Opis fizyczny
Daty
wydano
2022
Twórcy
 • Wroclaw University of Economics and Business
 • Wroclaw University of Economics and Business
Bibliografia
 • Budzeń, D., and Kańduła, S. (2021). Opłaty lokalne. Niewykorzystane źródło dochodów gmin wiejskich w Polsce? Studia BAS, 1(65), 203-227.
 • Burzec, M. (2019). Opłata miejscowa - relikt przeszłości czy efektywne źródło dochodów gmin. Kwartalnik Prawno-Finansowy, (3), 7-24.
 • Dzwonkowski, H. (2012). Prawo podatkowe. 2 wydanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. 1994, nr 124, poz. 607)
 • Gomułowicz, A., and Małecki, J. (2013). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 • Kosikowski, C., and Ruśkowski, E. (red.). (2008). Finanse publiczne i prawo finansowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska sp. z o. o.
 • Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. (2021). Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. Warszawa.
 • Łysoń, P. (red.). (2015). Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia na podstawie danych statystycznych m.in. z zakresu bazy noclegowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyrodniczych obszarów chronionych. Raport badawczy przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Ministry of Finance. (2014-2021). Sprawozdania z wykonania budżetów gmin w latach 2014-2020. Retrieved November 30, 2021 from https://www.gov.pl/web/finanse/budzety-jst
 • Ostasiewicz, S., Rusnak, Z., and Siedlecka, U. (1999). Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pietrzak, B., Polański Z., and Woźniak, B. (red.). (2008). System finansowy w Polsce 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna speł- niać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1851)
 • Ruśkowski, E. (2004). Finanse lokalne w dobie akcesji. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Sekuła, A. (2010). Dochody gmin z tytułu opłat. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (101).
 • Statistics Poland. (n.d.). Local data bank. Retrieved December 15, 2021 from https://bdl.stat.gov.pl/ BDL/start
 • Swianiewicz, P., and Łukomska, J. (2019). Wpływy z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Oplata miejscowa i uzdrowiskowa. Ranking wpływów budżetowych 2018. Retrieved December 20, 2021 from https://wspolnota.org.pl
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1170)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Biblioteka Nauki
2083991
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15611_pn_2022_2_03
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.