Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 11 | 43-61
Tytuł artykułu

Struktura administracji rządowej w województwie : studium przypadku

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono nowy kształt administracji rządowej w województwie wynikający z przeprowadzonej reformy terytorialnej administracji publicznej.
Rocznik
Numer
Strony
43-61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski, doktorant
Bibliografia
 • Biuletyny z posiedzenia komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej (1998), nr 519/111 kad. z 8 czerwca 1998 r., nr 525/111 kad. z 10 czerwca 1998 r., nr 815/111 kad. z 15 września 1998 r.. Biuro Informacyjne Kancelarii Sejmu RP, Warszawa.
 • J. Boć (red.), (1997): Prawo administracyjne. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • M. Crozier, E. Friedberg (1982): Człowiek i system - ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa.
 • J. Filipek (1995): Prawo administracyjne. Instytucje ogólne - część I, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 • Z. Gilowska (i in.), (1997): Model ustrojowy województwa w unitarnym państwie demokratycznym - raport końcowy, "Samorząd Terytorialny" nr 8-9, Warszawa.
 • L. Habuda (1974): Jednolitość kierowania a wielokrotne podporządkowanie jednostki organizacyjnej, "Problemy Organizacji" nr 2, Warszawa.
 • L. Habuda (1976): Wielość podporządkowani - analiza przyczyn, dysfunkcji oraz możliwości zapobiegania im, "Prakseologia" nr 1 (57), Warszawa.
 • H. Izdebski, M. Kulesza (2000): Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wydanie II, Wydawnictwo LIBER, Warszawa.
 • A. Jaroszyński (1990): Terenowa administracja rządowa - komentarz do ustawy z 22 marca 1990 roku o terenowych organach rządowej administracji ogólnej, Wydawnictwo PWP - U "SORBOG", Warszawa.
 • M. Jełowicki (1998): Podstawy organizacji administracji publicznej, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.
 • M. Kulesza (1999): Reforma administracji publicznej w Polsce. Wprowadzenie powiatów, (w:) Reforma administracji publicznej - materiały szkoleniowe, zeszyt nr 1 - Podstawowe wartości i założenia reformy ustrojowej. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, wydanie II, stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • J. Łętowski (1972): Polecenie służbowe w administracji, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • J. M. Majchrowski (red.), (1999): Reforma administracyjna kraju - ustawy z komentarzem oraz rozporządzenia wykonawcze - stan prawny na 1 marca 1999 roku, Wydawnictwo Magnum, Gorzów Wielkopolski.
 • E. Nowacka (1997): Samorząd terytorialny w administracji publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ogólne założenia reformy ustrojowej państwa (1998), Departament Reform Ustrojowych Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne - Założenia programu decentralizacji funkcjonowania państwa i rozwoju samorządu terytorialnego (1996), Urząd Rady Ministrów, "Rzeczpospolita" nr 215 z 14-15 września 1996 r. - wersja skrócona.
 • Pismo Wojewody Dolnośląskiego do Dyrektora NIK - Delegatury we Wrocławiu w sprawie zastrzeżeń do wniosków z wystąpienia pokontrolnego (2000), Wydział Organizacji DUW we Wrocławiu, znak: 0r.l.0717/10/00 z 25 stycznia 2000 r., Wrocław.
 • T. Pszczołowski (1966): Analiza ogólnych zasad organizacji i kierowania, "Problemy Organizacji" nr 5, Warszawa.
 • T. Pszczołowski (1978): Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Zakład Prakseologii Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Wrocław.
 • K. Sobczak (1981): Kształtowanie struktury aparatu administracyjnego, (w:) Prawo administracyjne i funkcjonowanie aparatu państwowego Polski i NRD, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Instytut Państwa i Prawa PAN, Wrocław.
 • Sprawozdanie Wojewody Dolnośląskiego za 1999 rok (2000), Wydział Organizacji DUW we Wrocławiu, znak: 0r.l.0717/15/00 z 14 lutego 2000 r., Wrocław.
 • Sprawozdanie Wojewody Dolnośląskiego za 2000 rok (2001), Wydział Organizacji DUW we Wrocławiu.
 • Stanowisko Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej w MSWiA w sprawie włączenia inspekcji geodezyjnej i kartograficznej do struktury DUW we Wrocławiu (2000), MSWiA, znak: AP/323 - 40/2000/IK/WU z 24 lutego 2000 r.. Warszawa.
 • M. Stec (1998): Służby, inspekcje i straże w nowym ustroju administracji publicznej, "Samorząd Terytorialny" nr 12, Warszawa.
 • M. Stec (1999a): Ustrój terytorialnej administracji publicznej w Polsce, (w:) Reforma administracji publicznej - materiały szkoleniowe, zeszyt nr 1 - Podstawowe wartości i założenia reformy ustrojowej. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, wydanie II, stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • M. Stec (1999b): Służby, inspekcje i straże w nowym ustroju administracji publicznej, (w:) Reforma administracji publicznej - materiały szkoleniowe, zeszyt nr 8 - Inspekcje, straże, służby mundurowe. Administracja statusu osobowego, wydanie 11, stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • W. Tomaszewski (1999): Treść reformy ustrojowej, (w:) Reforma administracji publicznej - materiały szkoleniowe, zeszyt nr 2 - Nowy podział kompetencji i zadań w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, wydanie II, stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • S. Trociuk (1999): Terenowe organy administracji rządowej, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne Infor, Warszawa.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (DzU z 1998 r. nr 91, poz. 577 z późn. zm.).
 • Ustawa z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (DzU z 1998 r. nr 106, poz. 668 z późn. zm.).
 • R. Webber (1996): Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
 • E. Wysocka (1996): Raport w sprawie aktualnego stanu terytorialnych podziałów specjalnych i kierunków ich ujednolicania, "Samorząd Terytorialny" nr 4, Warszawa.
 • Wystąpienie pokontrolne w sprawie organizacji DUW we Wrocławiu (2000), NIK - Delegatura we Wrocławiu, znak: LWR - 41026- -1/99, P/99/010 z 18 stycznia 2000 r., Wrocław.
 • Zarządzenie nr 70 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania Statutu DUW we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 1999 r. nr 19, poz. 903 z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 127 Wojewody Dolnośląskiego z 15 września 1999 r. w sprawie ustalenia Regulaminu DUW we Wrocławiu.
 • J. Zieleniewski (1972): Zasady organizacji pracy w administracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171661692
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.