Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | z. 179 | 43-56
Tytuł artykułu

Robotic Process Automation, czyli automatyzacja modeli decyzyjnych z wykorzystaniem botów. Perspektywy i obawy na przykładzie zastosowań w branży farmaceutycznej

Warianty tytułu
Robotic Process Automation or Automation of Decision Making Models Based on Bots: Perspectives and Concerns on the Example of Applications in the Pharmaceutical Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Robotic Process Automation, czyli automatyzacja procesów na podstawie botów, to atrakcyjna propozycja dla organizacji zainteresowanych przyspieszeniem rutynowych procesów gospodarczych oraz poprawą ich jakości poprzez algorytmizację. Automatyzowane procesy, przed ich robotyzacją, angażują zazwyczaj znaczne zasoby ludzkie oraz mnóstwo czasu. Dzięki robotyzacji ludzki potencjał może zostać uwolniony do realizacji bardziej kreatywnych zadań, skraca się czas wykonania rutynowych czynności, poprawia jakość danych, dzięki eliminacji błędów ludzkich, a tym samym jakość decyzji podejmowanych na ich podstawie. Boty to roboty instalowane na komputerach fizycznych lub wirtualnych, zdolne do naśladowania ludzkiej aktywności w oprogramowaniu obsługiwanym wcześniej jedynie przez operatora - człowieka. Celem publikacji jest przede wszystkim przybliżenie czytelnikowi obszarów zastosowania botów w nauce i biznesie. W tekście zawarto również opis przypadku zastosowania botów w procesie detekcji wprowadzania do legalnego łańcucha dystrybucji leków sfałszowanych, jako swoisty proof of concept. Ten ostatni element, tj. monitoring łańcucha dystrybucji leków za pośrednictwem Europejskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków (EMVS) stanowi przedmiot badań oraz działalności zawodowej autora. Początkowo praca z tym systemem odbywała się bez zaangażowania robotów, jednak szybko okazało się, że wolumen danych nie pozwala na analizę opartą wyłącznie na działaniach człowieka. Ponadto czas analiz oraz formułowanie wniosków zajmowało zbyt wiele czasu, aby działania te można uznać za prewencję. Autor postanowił postawić hipotezę, że zaangażowanie robotów informatycznych pozwoli na eliminację powyższych ograniczeń. (abstrakt oryginalny)
EN
Robotic Process Automation (RPA), i.e., process automation technology based on bots is an attractive proposal for organisations interested in speeding up routine economic processes and improving their quality through algorithmization. Prior to RPA implementation, these processes were usually time-consuming and human resource intensive. RPA frees the human potential and resources to perform more creative tasks while repetitive and mundane operations are shortened, and the quality of data and decisions based on them is improved by eliminating human errors.Bots are robots installed on physical or virtual computers capable of mimicking actions previously performed by a human user.The paper aims primarily to explain where bots are applied in science and business. It provides a case study that exemplifies the deployment of bots to detect fake drugs entered into a legal supply chain as a specific proof of concept.This last component, i.e., monitoring of the supply chain of medicines through the European Medi-cines Verification System (EMVS) is the focus of author's research and the core area of his professional expertise. Initially, working with the System took place without the engagement of robots, however, it quickly turned out that the volume of data precludes conducting analyses using human effort only. In addition, analyses and drawing conclusions took too much time to consider them having any pre-ventive effect. The author proposes a hypothesis according to which the engagement of IT robots will allow to eliminate the above ramifications. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Deloitte LLP [2015], From Brawn to Brains. The Impact of Technology on Jobs in the UK, dostęp 25.04.2020.
 • Deloitte LLP [2017], The Robots Are Ready. Are You? Untapped Advantage in Your Digital Workforce, dostęp 25.04.2020.
 • EMVO [2019], European Medicines Verification Organisation: Requirements for the European Medicines Verification System - URS Lite, dostęp 25.04.2020.
 • GS1 AISBL [2018], GS1 DataMatrix. Guideline Overview and Technical Introduction to the Use of GS1 Data Matrix. Release 2.5.1, Ratified, Jan, dostęp 25.04.2020.
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji Europejskiej (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające Dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.
 • https://academic.oup.com/journals, dostęp 25.04.2020.
 • https://emvo-medicines.eu/new/wp-content/uploads/EMVO_0020_EMVS-URS-Lite_as-pu-blished.pdf, dostęp 25.04.2020.
 • https://healthtechmagazine.net/article/2020/01/what-does-robotic-process-automation-lo-ok-healthcare-perfcon, dostęp 21.07.2020.
 • https://www.allerin.com/blog/7-use-cases-of-rpa-in-the-healthcare-industry, dostęp 21.07.2020.
 • https://www.cambridge.org/core, dostęp 25.04.2020.
 • https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_DataMatrix_Guideline.pdf, dostęp 25.04.2020.
 • https://www.i2econsulting.com/rpa-is-the-future-of-clinical-trials, dostęp 21.07.2020.
 • https://www.med-technews.com/features/a-marriage-of-convenience-how-rpa-is-closing--the-gap-between/, dostęp 21.07.2020.
 • https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology/deloitte-robot-s-are-ready.pdf, dostęp 25.04.2020.
 • https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/growth/articles/from-brawn-to-brains--the-impac-t-of-technology-on-jobs-in-the-u.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604237
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.