Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 3 | 23-31
Tytuł artykułu

Internet rzeczy - implikacje organizacyjne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Internet of Things - organizational implications
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Internet rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) - kolejne rozwiązanie z grupy ICT i następstwo rozwoju globalnej sieci komputerowej - jest jedną z kluczowych technologii napędzających rozwój współczesnych organizacji. Stanowi on obecnie priorytet w zakresie szeroko pojętej innowacji przedsiębiorstw. Poza wachlarzem korzyści i nowych możliwości dla organizacji, niesie za sobą szereg wyzwań, następstw i nowych uwarunkowań. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych implikacji strategicznych i wewnątrzorganizacyjnych wiążących się z implementacją koncepcji internetu rzeczy. W tym kontekście, opierając się na aktualnej literaturze przedmiotu i istniejących badaniach, zdiagnozowano najważniejsze bariery, zagrożenia i wyzwania związane z tą innowacyjną technologią. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż uwaga przedsiębiorstw powinna koncentrować się przede wszystkim na dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony prywatności i praw własności oraz wspieraniu standaryzacji i interoperacyjności rozwiązań internetu rzeczy. Ponadto skuteczna implementacja wspomnianej technologii wymaga właściwego podejścia do aspektu zarządzania danymi, sprawnej i efektywnej adaptacji procesów biznesowych, przeobrażeń w strukturze i kulturze organizacyjnej, a także inwestycji w systemy analizy danych i talenty. Realizacja celu ujawnia wieloaspektowość problematyki podjętej w niniejszym opracowaniu i wskazuje konieczność koordynacji wielu działań odbywających się na różnych poziomach organizacyjnych przedsiębiorstwa. W ocenie autorki zdolność organizacji do dynamicznej adaptacji procesów biznesowych może w znacznym stopniu determinować powodzenie wdrożenia w niej internetu rzeczy. W związku z tym przyszłe badania mogłyby rozszerzyć zakres niniejszej pracy badawczej, przyjmując perspektywę opartą na procesach. Przeanalizowanie rozwoju koncepcji internetu rzeczy w organizacjach w ujęciu procesowym pozwoli zaprezentować szersze spojrzenie na omawiane zagadnienie oraz rozpoznać czynniki, które wpływają na poszczególne działania. Wyniki tych prac powinny stanowić realne wsparcie dla organizacji w procesie adaptacji internetu rzeczy i jego dalszego rozwoju(abstrakt oryginalny)
EN
The Internet of Things, which is another ICT solution and a consequence of the development of the global computer network, is one of the key technologies that has been leveraging organizations' capabilities to drive new business growth. It constitutes a priority for business innovation in the broader sense. Beyond the range of benefits and new opportunities for contemporary organizations, it creates some consequences, new conditions as well as challenges. The article aims to identify significant organizational implications related to the implementation of the concept of the Internet of Things. In this context, based on a literature review and the analysis of the existing research, an author analyzes the barriers and constraints resulting from its adaptation. The analysis shows that data protection and privacy issues, interoperability, real-time data analysis, the lack of standardization, and high financial investments are emerging as major barriers to deploying this technology. Legal and technical issues, the competence gap, and the lack of operational readiness and ability of the organization to change may equally substantially hinder the development of the phenomenon of the Internet of Things in organizations. On the scale of the whole organization, adapting the development to this new concept requires verification of existing business models and modification of operational models taking into account activities related to the potential occurrence of several risks. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
23-31
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Accenture Digital i CXP Group (2017). Digital industrial transformation with the Internet of Things. https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-49/Accenture-Digital-Industrial-Transformation-with-the-Internet-of-Things.pdf
 • Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M. Ayyash, M. (2015). Internet of Things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17(4), 2347-2376. https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2444095
 • Ashton, K. (2009, 22 czerwca). That 'Internet of Things' Thing. "RFID Journal". https://www.rfidjournal.com/that-internet-of-things-thing
 • Atzori, L., Iera, A. Morabito, G. (2010). The internet of things: A survey. "Computer Networks", 54(15), 2787-2805. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010
 • Babar, S., Mahalle, P., Stango, A., Prasad, N. i Prasad, R. (2010). Proposed security model and threat taxonomy for the Internet of Things (IoT). W: N. Meghanathan, S. Boumerdassi, N. Chaki D. Nagamalai (Eds.), Recent Trends in Network Security and Applications. CNSA 2010. "Communications in Computer and Information Science", 89. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14478-3_42
 • Botta, A., de Donato, W., Persico, V. Pescapé, A. (2016). Integration of cloud computing and internet of things: a survey. "Future Generation Computer Systems", 56, 684-700. https://doi.org/10.1016/j.future.2015.09.021
 • Butun, I., Österberg, P. Song, H. (2019). Security of the Internet of Things: Vulnerabilities, attacks and countermeasures. "IEEE Communications Surveys & Tutorials", 22(1), 616-644. https://doi.org/10.1109/COMST.2019.2953364
 • Čolaković, A. i Hadžialić, M. (2018). Internet of Things (IoT): A review of enabling technologies, challenges, and open research issues. "Computer Networks", 144, 17-39. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2018.07.017
 • Conti, M., Dehghantanha, A., Franke, K. Watson, S. (2018). Internet of Things security and forensics: Challenges and opportunities." Future Generation Computer Systems", 78(2), 544-546. https://doi.org/10.1016/j.future.2017.07.060
 • Dobbs, R., Manyika, J. i Woetzel, J. (2015). No ordinary disruption: the four global forces breaking all the trends. PublicAffairs.
 • Drucker, P. F. (2010). Toward the next economics and other essays. Harvard Business Press.
 • DZone. (2018). Internet of Things. Harnessing device data. https://dzone.com/guides/iot-harnessing-device-data
 • Ernst&Young. (2015). Internet of Things. Human-machine interactions that unlock possibilities. https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-m-e-internet-of-things/$FILE/ey-m-e-internet-of-things.pdf
 • GrowthEnabler. (2017). Market pulse report, Internet of Things (IoT). https://growthenabler.com/flipbook/pdf/IOT%20Report.pdf
 • Horwitz, L. (2019, 19 lipca). The future of IoT miniguide: The burgeoning IoT market continues. https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/internet-of-things/future-of-iot.html
 • Höller, J., Tsiatsis, V., Mulligan, C., Karnouskos, S., Avesand, S. Boyle, D. (2014). From machine-to-machine to the Internet of Things: Introduction to a new age of intelligence. Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407684-6.00001-2
 • Hsu, Ch-L. Lin, J. Ch-Ch. (2016). An empirical examination of consumer adoption of Internet of Things services: Network externalities and concern for information privacy perspectives. "Computers in Human Behavio"r, 62, 516-527. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.04.023
 • IDC (2020a, 11 sierpnia). Internet of Things ecosystem and trends. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P24793&pageType=PRINTFRIENDLY
 • IDC (2020b, 18 czerwca). Worldwide spending on the Internet of Things will slow in 2020 then return to double-digit growth. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46609320
 • Kiełtyka, L. i Zygoń, O. (2018). Współczesne formy komunikacji - jak zarządzać z wykorzystaniem Internetu Rzeczy i Wszechrzeczy. Przegląd Organizacji, 2(937), 24-33. https://doi.org/10.33141/po.2018.02.04
 • Koo, C. Kim, J. (2018). Enforcing high-level security policies for Internet of Thing. "The Journal of Supercomputing", 74, 4497-4505. https://doi.org/10.1007/s11227-017-2201-9
 • Kouicem, D. E., Bouabdallah, A., Lakhlef, H. (2018). Internet of things security: A top-down survey." Computer Networks", 141(4), 199-221. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2018.03.012
 • KPMG. (2019). The top 10 technologies for business transformation. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ie/pdf/2019/05/ie-top-10-technologies-for-business-transformation.pdf
 • Lee, I. Lee, K. (2015). The internet of things (IoT): Applications, investments, and challenges for enterprises. "Business Horizons", 58(4), 431-440. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.03.008
 • Lopez, J., Rios, R., Bao, F. Wang, G. (2017). Evolving privacy: From sensors to the Internet of Things. "Future Generation Computer Systems", 75, 46-57. http://doi.org/10.1016/j.future.2017.04.045
 • Lund, D., MacGillivray, C., Turner, V. Morales, M. (2014). Worldwide and regional Internet of Things (IoT) 2014-2020 forecast: A virtuous circle of proven value and demand. International Data Corporation. http://branden.biz/wp-content/uploads/2017/06/IoT-worldwide_regional_2014-2020-forecast.pdf
 • McKinsey Global Institute. (2015). The Internet of Things: Mapping the value beyond the hype. https://mck.co/2D5v5Qq
 • Ménard, A. (2017, 15 listopada). How can we recognize the real power of the Internet of Things? McKinsey Digital. https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/how-can-we-recognize-the-real-power-of-the-internet-of-things
 • Microsoft. (2019). IoT Signals. Summary of research learnings 2019. https://azure.microsoft.com/en-us/resources/iot-signals
 • Miorandi, D., Sicari, S., De Pellegrini, F. Chlamtac, I. (2012). Internet of things: Vision, applications and research challenges. "Ad Hoc Networks", 10(7), 1497-1516. https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2012.02.016
 • Newman, P. (2020, 6 marca). THE INTERNET OF THINGS 2020: Here's what over 400 IoT decision-makers say about the future of enterprise connectivity and how IoT companies can use it to grow revenue. Business Insider. https://www.businessinsider.com/internet-of-things-report?IR=T
 • Ng, I. C. L. Wakenshaw, S. Y. L. (2017). The internet-of-things: Review and research directions. "International Journal of Research in Marketing", 34(1), 3-21. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.11.003
 • Nicolescu, R., Huth, M., Radanliev, P. De Roure, D. (2018). Mapping the values of IoT. "Journal of Information Technology", 33(4), 345-360. https://doi.org/10.1057/s41265-018-0054-1
 • Nord, J. H., Koohang, A. Paliszkiewicz, J. (2019). The Internet of Things: Review and theoretical framework." Expert Systems with Applications", 133, 97-108. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.05.014
 • Peppet, S. R. (2014). Regulating the Internet of Things: First steps toward managing discrimination, privacy, security and consent. Texas Law Review, 93(1), 85-178. https://texaslawreview.org/wp-content/uploads/2015/08/Peppet-93-1.pdf
 • Podgórski, G. (2017). Zagrożenia związane z Internetem Rzeczy. W: K. Kolasińska-Morawska (red.), Zarządzanie logistyczne - informacja, procesy, technologie. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 18(4), cz. 3, 247-256.
 • Porter, M. E. Heppelmann, J. E. (2015). How smart, connected products are transforming companies. Harvard Business Review, October, 96-114.
 • Porter, M. E. Heppelmann, J. E. (2014). How smart, connected products are transforming competition. Harvard Business Review, November, 64-88.
 • Poudel, S. (2016). Internet of Things: Underlying technologies, interoperability and threats to privacy and security." Berkeley Technology Law Journal", 31(2), 997-1022. https://doi.org/10.15779/Z38WW0V
 • PwC. (2019). IoT Survey: Speed operations, strengthen relationships and drive what's next. https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/iot-pov.html
 • Rot, A. (2017). Bezpieczeństwo jako najważniejsze wyzwanie koncepcji Internetu rzeczy. W: K. Kolasińska-Morawska i P. Morawski (red.), Agile Commerce - technologie przyszłości. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(4), cz. 2, 285-296.
 • Rot, A. Blaicke, B. (2017). Bezpieczeństwo Internetu Rzeczy. Wybrane zagrożenia i sposoby zabezpieczeń na przykładzie systemów produkcyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 26, 188-198. DOI:10.17512/znpcz.2017.2.17
 • Rot, A. Sobińska, M. (2018). Skalowalność, bezpieczeństwo i interoperacyjność jako kluczowe wyzwania dla projektowania systemów Internetu rzeczy." Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", 31, 212-221. DOI:10.17512/znpcz.2018.3.18
 • Saarikko, T., Westergren, U. Blomquist, T. (2017). The Internet of Things: Are you ready for what's coming? "Business Horizons", 60(5), 667-676. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.05.010
 • Sicari, S., Rizzardi, A., Grieco, L. A. Coen-Porisini, A. (2015) Security, privacy and trust in Internet of Things: The road ahead. "Computer Networks", 76, 146-164. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2014.11.008
 • Stergiou, Ch., Psannis, K., Kim, B-G. Gupta, B. (2018). Secure integration of IoT and Cloud Computing. "Future Generation Computer Systems", 78(3), 964-975. https://doi.org/10.1016/j.future.2016.11.031
 • Suppatvech, Ch., Godsell, J. Day, S. (2019). The roles of internet of things technology in enabling servitized business models: A systematic literature review. "Industrial Marketing Management", 82, 70-86. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.02.016
 • Vermesan, O, Friess P. (red.). (2014). Internet of Things - from research and innovation to market deployment. River Publishers.
 • Weinberg, B. D., Milne, G. R., Andonova, J. G., Hajjat, F. M. (2015). Internet of Things: Convenience vs. privacy and secrecy. "Business Horizons", 58(6), 615-624. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.06.005
 • Whitmore, A., Agarwal. A. Da Xu, L. (2015). The Internet of Things: A survey of topics and trends. "Information System Frontiers", 17, 261-274. https://doi.org/10.1007/s10796-014-9489-2
 • Wielki, J. (2016). Analiza szans, możliwości i wyzwań związanych z wykorzystaniem Internetu Rzeczy przez współczesne organizacje gospodarcze. W: R. Patora, P. Morawski (red.), Agile Commerce - zarządzanie informacją. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17 (11), cz. 1, 127-140.
 • Zdravković, J., Zdravković, M., Aubry, A., Moalla, N., Guedria, W. Sarraipa, J. (2018). Domain framework for implementation of open IoT ecosystems. "International Journal of Production Research", 56(7), 2552-2569. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1385870
 • Ziegeldorf, J. H., Morchon, O. G. Wehrle, K. (2014). Privacy in the Internet of Things: threats and challenges." Security and Communication Networks", 7(12), 2728-2742. https://doi.org/10.1002/sec.795
 • Zebra Technologies. (2019). The intelligent enterprise index. https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/campaigns/brand-campaign/harvard-symposium/how-intelligent-enterprise-survey-index-en-us.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171599201
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.