Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 3 | 4-14
Tytuł artykułu

Projekty grupowe jako przygotowanie do współpracy w zespołach wirtualnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Team projects as preparation for virtual team collaboration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy zastosowania metody uczenia się poprzez realizację projektów i uczenia się zespołowego, które przedstawiono na przykładzie przedmiotu Projekt grupowy prowadzonego na studiach II stopnia z zakresu ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Zaprezentowano założenia i strukturę przedmiotu, koncentrując się na kontekstowym charakterze realizowanych projektów i analogiach do zadań realizowanych w firmach w rzeczywistych warunkach biznesowych. Ze względu na uczestnictwo w Projekcie grupowym studentów reprezentujących pokolenie Z, dla których typowa jest wirtualizacja relacji, przedstawiono kryteria oceny wirtualności zespołu projektowego. Celem artykułu była ocena efektywności stosowanej metody w zakresie rozwoju dwóch typów kompetencji: technicznych, ale przede wszystkim kompetencji społecznych, obejmujących współpracę w zespole projektowym. Zaprezentowano wyniki badań ilościowych, które wskazały na dość wysoki poziom wirtualności badanych zespołów oraz na wysoką ocenę osiągniętych efektów i korzyści w percepcji uczestników projektów grupowych. Przeprowadzono też badanie jakościowe dzięki któremu wykazano główne wyzwania pracy w projekcie (wahania zaangażowania, zmiany składu zespołu, konieczność reagowania na zmienne wymagania) oraz obszary, w których badani postrzegali największy rozwój: samoorganizacja pracy zespołu, budowanie relacji w zespole i z klientem lub zleceniodawcą projektu oraz zdobywanie doświadczenia projektowego. W podsumowaniu przedstawiono rekomendacje dotyczące rozwoju przedmiotu Projekt grupowy odnoszące się do wdrażania metody zespołowego uczenia się na studiach związanych z ICT.(abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the implementation of the learning-by-project and collaborative learning methods on the example of a Team Project course delivered as an element of a postgraduate ICT programme portfolio. The course and its assumptions are presented to stress the contextual characteristic of the realised projects and their analogies with business projects. The participants of the Team Project course were Z generation students who take virtual collaboration for granted, and the criteria of team virtualization were described and measured. The aim of the article is to present the concept of the implementation of the Team Project course and to assess the effectiveness of the learning-by-project method on the development of two kinds of competences - technical and social - including project team collaboration competences. The results of the quantitative research are presented; they confirm a high level of the teams' virtualization and positive assessment of the effectiveness of the learning method in the perception of Team Project participants. The the qualitative research defines the main challenges (such as changes of the level of team members' commitment, team composition changes, requirements changes) and main areas of the students' development, such as team self-organization, internal and external relationship development, and enriching the project experience. There are some recommendations regarding improvements to the Team Project course that can be implemented in team-based learning-by-projects courses in ICT undergraduate programmes(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
4-14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Asatiani, A. i Penttinen, E. (2019). Constructing continuities in virtual work environments: A multiple case study of two firms with differing degrees of virtuality. Information Systems Journal, 29(2), 484-513. https://doi.org/10.1111/isj.12217
 • Cellary, W. (2019). Przemysł 4.0 i Gospodarka 4.0. Biuletyn PTE, 3(86), 48-52. http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3_2019.pdf
 • Coşkun, S., Kayikci, Y. i Gençay, E. (2019). Adapting engineering education to industry 4.0 vision. Technologies, 7(1), 1-13. https://doi.org/10.3390/technologies7010010
 • Davis, A. i Zigurs, I. (2008). Teaching and learning about virtual collaboration: What we know and need to know. AMCIS 2008 Proceedings, 168. https://aisel.aisnet.org/amcis2008/168
 • De la Puente Pacheco, M. A., Oro Aguado, C. M. i Arias, E. L. (2020). Understanding the effectiveness of the PBL method in different regional contexts: the case of Colombia. Interactive Learning Environments, 1-14. https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1740745
 • IHS Markit. (b.d.). Pobrano 15 kwietnia 2020 z https://projektgrupowy.eti.pg.gda.pl/pages/contest
 • Kaczmarek-Kacprzak, A. i Kurowska, K. (2017). Innowacyjne formy kształcenia w edukacji inżynierów. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 52, 45-50.
 • Krawczyk-Bryłka, B. (2017a). Comparative study of traditional and virtual teams. TASK Quarterly, 21(3), 233-245. https://doi.org/10.17466/tq2017/21.3/o
 • Krawczyk-Bryłka, B. (2017b). Kompetencje członków zespołu wirtualnego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 48/2, 33-44. https://doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-03
 • Lehmann, M., Christensen, P., Du, X. i Thrane, M. (2008). Problem-oriented and project-based learning (POPBL) as an innovative learning strategy for sustainable development in engineering education. European Journal of Engineering Education, 33(3), 283-295. https://doi.org/10.1080/03043790802088566
 • Lumseyfai, J., Holzer, T., Blessner, P. i Olson, B. A. (2019). Best practices framework for enabling high-performing virtual engineering teams. IEEE Engineering Management Review, 47(2), 32-44. https://doi.org/10.1109/EMR.2019.2916815
 • MacLeod, M. A. i van der Veen, J. T. (2019). Scaffolding interdisciplinary project-based learning: a case study. European Journal of Engineering Education, 45(3), 363-377. https://doi.org/10.1080/03043797.2019.1646210
 • Maisiri, W., Darwish, H. i Dyk L. (2019). An investigation of industry 4.0 skills requirements. South African Journal of Industrial Engineering, 30(3), 90-105. http://dx.doi.org/10.7166/30-3-2230
 • Malik, A. (2019). Creating competitive advantage through source basic capital strategic humanity in the industrial age 4.0. International Research Journal of Advanced Engineering and Science, 4(1), 209-215. http://www.irjaes.com/pdf/V4N1Y18-IRJAES/IRJAES-V4N1P195Y19.pdf
 • Marnewick, A. L. i Marnewick, C. (2019). The ability of project managers to implement industry 4.0-related projects. IEEE Access, 8, 314-324. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2961678
 • Matysiak, M. (2018). Dlaczego tacy jesteśmy? Identyfikacja czynników kształtujących polskie pokolenia Y i Z. W: M. Grabowska i K. Kluth (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie talentami - wybrane zagadnienia (s. 147-162). Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.
 • Mesmer-Magnus, J. R., DeChurch, L. A., Jimenez-Rodriguez, M., Wildman, J., i Shuffler, M. (2011). A meta-analytic investigation of virtuality and information sharing in teams. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115(2), 214-225. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2011.03.002
 • Mills, J. E. i Treagust, D. F. (2003). Engineering education - is problem-based or project-based learning the answer? Australasian Journal of Engineering Education, 3(2), 2-16. https://www.researchgate.net/publication/246069451_Engineering_Education_Is_Problem-Based_or_Project-Based_Learning_the_Answer
 • Paprocki, W. (2016). Koncepcja Przemysł 4.0 i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej. W: J. Grajewski, W. Paprocki i J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (s. 39-57). Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa.
 • Porozumienie. (b.d.). Porozumienie na udział w przemysłowym projekcie grupowym. Pobrano 15 kwietnia 2020 z https://eti.pg.edu.pl/documents/10653/34329880/wzory%20ETI%20-%20Umowa_student_PG_Firma.doc
 • Projekt grupowy. (b.d.). Pobrano 15 kwietnia 2020 z https://projektgrupowy.eti.pg.gda.pl/
 • Schweitzer, L. i Duxbury, L. (2010). Conceptualizing and measuring the virtuality of teams. Information Systems Journal, 20(3), 267-295. https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2009.00326.x
 • Smith, B. L. i MacGregor, J. T. (1992). What is collaborative learning? W: A. S. Goodsell, M. R. Maher, V. Tinto, S. B. Leight i J. T. McGregor (red.), Collaborative learning: A sourcebook for higher education (s. 9-22). https://www.evergreen.edu/sites/default/files/facultydevelopment/docs/WhatisCollaborativeLearning.pdf
 • Travelyan, J. (2019). Transitioning to engineering practice. European Journal of Engineering Education, 44(6), 821-837. https://doi.org/10.1080/03043797.2019.1681631
 • Wyrozębski, P. (2008). Zarządzanie wiedzą projektową - techniki gromadzenia doświadczeń projektowych. e-mentor, 3(25).
 • Wzory dokumentów. (b.d.). Pobrano 15 kwietnia 2020 z https://projektgrupowy.eti.pg.gda.pl/help/student
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171599151
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.